Cộng Sản Việt Nam là “bí mật nhà nước” độ “tuyệt mật”

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tiểu sử lănh tụ, lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam là “bí mật nhà nước” độ “tuyệt mật” Friday, August 27, 2004 4:13:04 PM tuyen

HÀ NỘI 27-08 (NV).- Đảng Cộng Sản Việt Namvừa đưa ra quyết định coi “tin, tài liệu liên quan đến vấn đề lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, thân thế sự nghiệp các vị lănh đạo chưa công bố hoặc không công bố đều thuộc danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật của nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật”.

Bản tin báo điện tử VNNet trong ngày Thứ Sáu 27 Tháng Tám 2004 loan cái tin quái đản này. Không những thế, ngay cả “chủ nghĩa xă hội và con đường đi lên chủ nghĩa xă hội mà Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật lưu giữ, quản lư theo chức năng, chưa công bố hoặc không công bố” cũng được xếp vào hàng bí mật quốc gia hàng “tuyệt mật”.

Hiển nhiên, Đảng Cộng Sản Việt Nam đưa ra “Quyết định số 156/2004/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước” về các tin tức, tài liệu kể trên không ngoài mục đích chặn lại các tin tức, tài liệu đấu đá nội bộ cung đ́nh chế độ Hà Nội. Một số trong những tài liệu thuộc loại “tai hại” hạng nặng này phải kể đến thư của Tướng Nguyễn Nam Khánh, Tướng Vơ Nguyên Giáp, thư của Mai Chí Thọ cùng nhiều bức thư khác gửi Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam đ̣i giải quyết nhiều vụ đấu đá, chụp mũ lẫn nhau như vụ Tổng Cục 2, vụ Sáu Sứ v.v...

Các bức thư này không những gửi trực tiếp đến Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Visit Link http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=9180&z=12!

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 29, 2004

Answers

Response to Cộng Sản Việt Nam lĂ  “bĂ­ mật nhĂ  nước” độ “tuyệt mật”

May thang CS Vietnam deu la thu cu ly Cu leo co nhieu tien an, dam thue chem muon va tron cuop, do la ly do tai sao tui Trung uong dang hai giau nhem tong tich deo me Cha con thang danh dam, ke cuop tro Dong xuan ha noi ma doi lam lanh dao. Thang chu Tit Nong Duc Manh la` con hoang thang Chee Ming Chi Bua hahahah

-- Lenin (Lenin@Pravada.com), August 29, 2004.

Response to Cộng Sản Việt Nam lĂ  “bĂ­ mật nhĂ  nước” độ “tuyệt mật”

DDa?ng co^.ng sa?n mafia pha?i gia^'u cho tha^.t ki'n, ne^'u kho^ng thi` lo`i ra mo^.t lu~ cu*o*'p, lo`i ra nhu*~ng chuye^.n la`m dden to^'i do* da'y dde^ tie^.n cu?a chu'ng

Kho^ng da'm co^ng bo^' tie^?u su*? ly' li.ch cu?a No^ng ddu*'c ma.nh vi` ha('n la` con hoang cu?a HCM va` co^ No^ng thi. Xua^n (dda~ bi. bo.n co^.ng sa?n da`n ca?nh cho xe ca'n che^'t)

Su'ng M16

****************

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), August 29, 2004.


Response to Cộng Sản Việt Nam lĂ  “bĂ­ mật nhĂ  nước” độ “tuyệt mật”

Đây là dấu báo VC đang lo sợ đảng bị sụp đổ và dân chúng sẽ tố cáo tội lỗi của chúng ,chúng nó quên rằng thời buổi này là thời điện tử ,mọi lư lịch của chúng đă được ghi chép cẩn thận vào máy điện toán .

Bây giờ chúng c̣n một con đường duy nhất là cùng nhân dân Việt Nam lật đổ cái đảng ăn cướp gọi là lấy công chuộc tội .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 30, 2004.


Moderation questions? read the FAQ