Chính sách ‘Kiểm Sát Nhân Dân’ của Hà Nội

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chính Quyền hiện tại đang cai trị quê hương Việt Nam là một tập đoàn tả pí lù, có nhiều phe phái khác nhau, không bằng ḷng nhau, nhưng vẫn phải ngồi lại để độc quyền độc đoán cai trị Việt Nam, họ vẫn tiếp tục dùng b́nh phong Hồ Chí Minh để tránh sự thẳng tay thanh toán nhau, họ sợ nhân dân và QĐND nên đă tiếp tục ḱm kẹp dân qua hệ thống Công An, Đảng không có lối thóat trước cảnh đổ vỡ cua đảng CS Liên Sô, Đông Âu, Đảng CSVN đang trên đường bị đào thải, cho nên mạnh ai có quyền hành là đục phá của công làm của riêng. Không biết tương lai của nhân dân Việt sẽ đi về đâu, tôi chích một đoạn của bài b́nh luận ở NSDC dưới đây

Tệ Nạn Độc Quyền Chuyên Chế của đảng CSVN

Chính sách ‘Kiểm Sát Nhân Dân’ của Hà Nội

Chủ Trương Đàn Áp Tôn Giáo

Chính Sách Áp Chế Kinh Tế

Guồng Máy Tham Nhũng Hà Nội

Hỏa Ḷ Hà Nội: Mạng Lưới Trại Tù Cải Tạo

Tệ Nạn Độc Quyền Chuyên Chế của đảng CSVN Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tự bang cho cơ chế đảng độc quyền tột đỉnh trong xă hội Việt Nam. Đảng CSVN giao cho đảng viên nắm giữ các vai tṛ chính yếu trong tất cả các cơ quan và tổ chức để bảo vệ sự thống trị Mát-xít trên các vị trí chiến lược trong xă hội. Cơ chế Quốc Hội chỉ là một tổ chức bù nh́n có nhiệm vụ hợp thức hóa chính sách của đảng CSVN.

Về phương diện luật lệ liên quan đến quyền lợi công dân, trạng thái vô nghĩa của luật pháp Hà Nội được chứng minh một cách hùng hồ bởi thực tế tàn nhẫn của đời sống xă hội và chính trị Việt Nam. Bộ máy tuyên truyền của đảng CSVN luôn luôn ca ngợi công quyền và sự tự do của nhân dân, nhưng thực tế cho thấy những luật lệ và diễn văn tràng đầy mỹ từ về nhân quyền thật sự chỉ là ảo tưởng rỗng tuếch bởi v́ đảng Cộng Sản độc quyền kiểm soát hoàn toàn mọi khía cạnh đời sống xă hội. Sự chuyên chế của hệ thống đảng trị độc tài cầm tù và làm suy đồi các sinh hoạt tự do tại Việt Nam.

Hiến Pháp của Hà Nội xác định là dân tộc Việt Nam được hưởng nhiều quyền tự do trong đó có tự do ngôn luận, tín ngưỡng, hội họp, lập nhóm, và an toàn cá nhân (điều 67, 68, 69 và 70). Tuy vậy, bản Hiến Pháp đó cũng nâng cao vai tṛ của đảng Cộng Sản thành lực lượng ỏduy nhấtơ lănh đạo đất nước, xă hội và là động cơ ỏduy nhấtơ thẩm định các chính sách quốc gia (điều 4). V́ vậy cho nên đảng CSVN được độc quyền áp dụng mọi phương pháp xảo quyệt để bảo vệ ngôi vị độc tôn chuyên chế và đứng trên dân tộc vốn đă bị đảng điều khiển một cách độc đoán hơn nữa thế kỷ vừa qua.

Đảng Cộng Sản tự đánh giá cơ chế đảng là một quyền lực hoàn mỹ tuyệt đối cho nên luật pháp Việt Nam được đưa ra để phục vụ các mục đích chiến lược của đảng CSVN, thay v́ giới hạn quyền hành của cơ chế quốc trị và bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Song song, thực trạng hành pháp tại Việt Nam đụng độ dữ dội với tinh thần trọng pháp cao thượng chứa đựng trong luật lệ; sự khác biệt giữa điều khoản luật và việc hành pháp là một hố ngăn cách xa vời. Những quan niệm quan trọng như lư tưởng tự do dân chủ được thêm thắt hời hợt vào luật lệ của Hà Nội không thể che đậy nổi tệ nạn lạm dụng quyền hành một cách trắng trợn của đảng Cộng Sản.

Do sự hiện hữu của độc quyền chuyên chế đảng trị, dân tộc Việt Nam không chỉ khó thực hiện lư tưởng dân chủ mà c̣n khó tận hưởng được các quyền tự do căn bản. Không ai có thể phê b́nh chế độ cộng sản một cách công khai hoặc trong khung cảnh riêng tư của gia đ́nh hay với bằng hữu khả tín. Và nếu bị buộc tội, mặc dầu có chứng cớ hay không, nạn nhân hoàn toàn không được quyền tham khảo luật sư riêng. Người bị giam cầm không chỉ khó nhận được sự trợ giúp của luật sư mà c̣n khó được bảo vệ tính mạng. A¨n trạng của tù nhân bị định đoạt bởi đảng viên cộng sản giựt dây quan ṭa nhằm bảo vệ ngôi vị độc tôn của đảng CSVN, thay v́ hệ thống ṭa án độc lập vốn có nhiệm vụ minh bạch hóa tội trạng một cách khách quan.

Chính sách ‘Kiểm Sát Nhân Dân’ của Hà Nội

Đảng Cộng Sản Việt Nam sử dụng bộ máy tuyên truyền để che đậy t́nh trạng độc quyền chuyên chế của đảng trong chính sách kềm kẹp dân tộc. Đảng CSVN tự bang cho cơ chế Trung Ương Đảng hảo từ ỏđỉnh cao trí tuệơ để tự thao túng luật pháp quốc gia nhằm thực hiện các mục tiêu ư thức hệ và lợi dụng khẩu hiệu tuyên truyền nhằm tiến hành các âm mưu chiến lược. Chính sách tuyên truyền của Hà Nội bao gồm hai mục đích: (i) ngụy biện rằng vai tṛ lănh đạo của đảng CSVN là quan trọng và ỏsáng suốtơ nhất dọc chiều dài lịch sử Việt Nam cũng như chỉ có đảng Cộng Sản mới có thể vạch ra các phương hướng đúng cho dân tộc đi theo, và (ii) ngụy tạo một kẻ thù truyền kiếp bất kể là có thật hay chỉ tồn tại trong ảo tưởng để đảng có thể vu khống và kết tội nhằm trốn chạy trách nhiệm về các kết quả thất bại và hao tốn nặng nề do chính sách mù quáng của đảng CSVN gây ra.

Thành phần văn nghệ sĩ được xem như là ỏnhững kỷ sư của linh hồn con ngườiơ cho nên bị đảng CSVN bắt buộc phải trở thành dụng cụ cho đảng sử dụng để ỏkiểm sátơ nhân dân cũng như ảnh hưởng tư tưởng của họ. Nhiệm vụ của văn nghệ sĩ là nhồi sọ nhân dân với các ư kiệm thiên ư thức hệ do đảng CSVN đưa ra. Mọi phương tiện truyền thông từ truyền thanh, truyền h́nh, báo chí, quảng cáo, học tŕnh, v.v., được dùng để thông báo cho nhân dân về các thành công của chính sách xă hội chủ nghĩa, bất kể là có thật hay chỉ tồn tại trong ảo tưởng. Các bộ óc chiến lược của Hà Nội cố gắng ngụy tạo ra những phương pháp tuyên truyền và ỏkiểm sátơ nhằm bảo vệ vai tṛ tất thắng và bất khả xâm phạm của đảng CSVN để đảng có thể tiếp tục trấn áp dân tộc Việt Nam.

Chính sách hộ khẩu từng là một trong các phương pháp kềm chế bao tử cũng như giới hạn quyền tự do di chuyển của nhân dân. Những người có tên trong hộ khẩu phải chịu sự kiểm soát của công an khu vực vốn có trách nhiệm theo dơi và đánh giá tư tưởng của từng cá nhân. Nếu không có tên trong hộ khẩu, một cá nhân không những bị mất quyền sinh nhai mà c̣n bị xem như là một kẻ sống ngoài ṿng luật pháp có thể bị công an bắt giữ bất cứ lúc nào.

Bộ máy công an chính là gạch nối giữa độc quyền chuyên chế của đảng CSVN và sự sợ hăi của khối nhân dân bị đàn áp. Qua gọng súng của thành phần công an, đảng Cộng Sản khống chế toàn khối dân tộc Việt Nam. Mỗi cá nhân đều bị theo dơi và tư tưởng cũng như hành động bị đánh giá bởi công an khu vực dựa theo các tiêu chuẩn chính trị của Hà Nội. Sự thăng tiến tại công sở hay trường lớp tùy thuộc vào lư lịch cá nhân cũng như thành tích hoạt động trong các tổ chức cộng sản. Con cháu hay thân nhân của những ai bị kết tội là kẻ thù của xă hội chủ nghĩa khó có thể tiến thân trong một quốc gia mà chính quyền xem trọng sự trung thành với đảng Cộng Sản hơn là khả năng chuyên nghiệp; v́ vậy cho nên không ai ngạc nhiên khi thấy các chính sách của đảng CSVN do những kẻ bất tài nhưng nhiều ỏtuổi đảngơ vạch ra và thi hành luôn luôn gặp thất bại triền miên.-- Ngo-Quyen (Ngo_Quyen@newVietNam.com), August 28, 2004

Answers

Response to ChĂ­nh sĂ¡ch ‘Kiểm SĂ¡t NhĂ¢n DĂ¢nÂ’ của HĂ  Nội

***

Tại sao nhà văn Schonzek=nisin (spell wrong) của USSR khi đào thoát ra ngoài, Ô ta nói rằng 1 khi Communist chiếm được quốc gia nào th́ quốc gia đó trở thành 1 nhà tu` KHỔNG LỒ, cả nước là 1 nhà tù

V́ Communism cho rằng tất cả dân tộc và của cải đều thuộc về Đảng, do đó chính quyền CS thiết lập hộ khẩu, lao động tập trung, hợp tác xă và O được tự do đi lai.

Cái ǵ cũng phải xin phép , làm sai th́ bị phạt và bị hành hạ và mất mạng

That is JAIL :) RIGHT

-- That is JAIL :) RIGHT ?! Vietnam is the one ... (ChuyenTriHOINACH@aol.com), August 28, 2004.


Moderation questions? read the FAQ