Cách Mạng Như Một Tất Yếu Của Lịch Sử

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

II) - Cách Mạng Như Một Tất Yếu Của Lịch Sử

Cách Mạng có văn hóa của cách mạng, nếu không có cuộc cách mạng năm 1789 của Pháp th́ nước Pháp sẽ không bao giờ có một thể chế dân chủ và tôn trọng dân quyền như ngày nay. Cách mạng gắn liền với tiến bộ, cách mạng chỉ là một sự đổi đời từ hư hoại sang tốt lành, khi mà đất nước dân tộc c̣n ch́m đắm, vùi dập dưới ách thống trị của bạo quyền Cộng Sản như hiện nay, với lư đương nhiên của quy luật tiến hóa đất nước phải cần có một cuộc cách mạng với ba phẩm tính toàn diện, triệt để và hướng thượng như đă nêu trên.

Lịch sử là gịng sinh mệnh của một nước ṇi trong tiến tŕnh sống, c̣n, nối, tiếp, tiến, hóa đến vô cùng trong những điều kiện khắc nghiệt của không gian và thời gian. Lịch sử là một kết tạo đặc thù ở đó quá khứ ngàn đời vẫn hoài hoài ảnh hưởng tới tương lai qua sự chuyển tiếp của nước ṇi trong hiện tại, như những cổ đại tiềm thức xa thẳm, vẫn ẩn tàng trong đáy vực hồn, bỗng vùng vẫy nổi lên trên mặt tầng ư thức của cá nhân để bất ngờ ảnh hưởng vào những quyết định cấp thời trong những giờ phút sinh tử.

Một con người không thể tách rời được quá khứ cũng như một dân tộc không thể đoạn tuyệt được với quá khứ lịch sử của đất nước ḿnh. Tựa như một gịng sông có khúc trong khúc đục, lúc giạt dào cuốn xiết, lúc lững lờ êm chảy trôi xuôi qua những đập ghềnh, những bờ đê be bờ ngăn nước. Lịch sử đất nước cũng trôi chảy với những thăng trầm, vinh nhục qua những giai đoạn hanh thông hay bế tắc của nước ṇi. Để phá vỡ sự bế tắc lịch sử này, cách mạng sẽ phải xảy ra như một đột biến tương tự như một sự tức nước vỡ bờ cuốn trôi tất cả những tŕ trệ cản đường, những rác rến Cộng sản.

Đất nước đă đổ vỡ toàn diện v́ nhóm người lănh đạo Cộng sản thiếu trí tuệ, kém suy nghĩ, chính quyền Cộng sản không c̣n quyền lực, giới lănh đạo Cộng sản Hà Nội chỉ là một nhóm người tham lam bất tài, họ không học những bài học lịch sử, họ không theo cái gương của người xưa để lại, hoặc giả nếu có th́ họ đă đánh mất chân tâm của dân tộc trong con người và trong chế độ của họ.

Thảm cảnh của đất nước Việt Nam chúng ta hiện tại là hậu quả sai lầm trầm trọng trong giới lănh đạo, mọi cơ cấu trong chính quyền đều đă đỗ vỡ, bế tắc. Người Cộng sản đă không c̣n cơ hội lănh đạo, gịng sông và gịng sống dân tộc từ đây phải được khai thông, bởi những con người đầy mưu lược thành tâm và thiện chí, yêu quê hương, mến tổ quốc, nh́n xa thấy rộng, có một viễn kiến chính trị hơn người và hơn đời.

A / - Ư nghĩa và mục đích của cách mạng

Hoàn cảnh đất nước chúng ta hiện nay không phải chỉ đơn giản là thay đổi toàn diện chế độ Cộng sản hiện tại, mà c̣n đ̣i hỏi chúng ta phải làm một cuộc cách mạng để xây dựng lại đất nước và con người, đ̣i hỏi chúng ta có trọng trách kiến thiết lại những đỗ vỡ do chế độ Cộng sản gây ra trong gần 60 năm cầm quyền ở miền Bắc và gần 30 năm cưỡng chiếm miền Nam.

Tất nhiên trên cả hai lănh vực kiến thiết đất nước và xây dựng con người phải cực kỳ khó khăn và đ̣i hỏi nhiều công tŕnh, v́ sau gần 60 năm Cộng sản cầm quyền cai trị đất nước, chế độ này đă đạp phá hết những đạo thống giềng mối của con người và của quốc gia Việt Nam.

Chúng ta phải đứng lên để nhận lănh một trách nhiệm hay đúng hơn là nhận một sứ mệnh cải thiện sinh mệnh của con người và xă hội Việt Nam. Dẹp bỏ những thế lực hung hiểm đang âm mưu biến Việt Nam thành một vùng đất tranh, các “Ác Thế Lực Tinh Ma” này đang làm tiêu vong sức sống của dân tộc, và chúng sẽ là những thế lực cản trở sự tiến hoá của đất nước, dân tộc ta khó mà vươn lên để tồn tại và tiến hoá, v́ các ác thế lực tinh ma này chỉ muốn đất nước Việt Nam ngày càng suy thoái để chúng có cơ hội dễ bề thao túng trục lợi. V́ vậy Cách Mạng là một đ̣i hỏi khẩn cấp quan yếu cần phải có.

Có người cho rằng: Nhân dân Việt Nam ngày nay rất sợ đổ máu, biến động và bất ổn. Xin thưa: Cách mạng chỉ là hành động phản tỉnh của chính ḿnh đối với đất nước, cách mạng với những phương châm, phương thức và phương pháp đúng và chắc th́ cuộc cách mạng đó không phải là gây ra đổ máu, biến động và bất ổn, nếu có chăng th́ đó cũng chỉ là Thủ Đoạn Nhân Ái cần thiết phải có trong một cuộc cách mạng toàn diện, điều này không để cho chúng ta quan tâm.

 • - Đất nước sa vào trong một hầm chông

 • - - Không phải một ngày mà thoát ra được đó

 • - - Con thuyền ra khơi phải chờ lộng gió

 • - - Phá xích, phá xiềng phải sức búa đao

 • - - C̣n chúng ta phải lấy xác làm bè

 • - - Lấy máu trút ra tạo thành sóng nước

  -

 • - Mới mong nổi lên vùng lầy tàn ngược (Cộng sản)

  ………………………………………….

  (Đồng Lầy 1972 - thơ Vô Đề)

  Tóm lại cách mạng là một nhu cầu cần yếu khẩn thiết của thời đại, một cuộc đổi đời xảy ra trong hoàn cảnh bế tắc, cách mạng khi cần thiết phải đập vỡ những vướn mắc, những trở lực của hoàn cảnh để vươn lên trong tiến tŕnh sống, c̣n, tiếp, nối, tiến, hóa đến vô cùng của một dân tộc. Ư nghĩa của cách mạng là tu chỉnh con người, hoàn thiện xă hội để cho sự tương quan giữa người với người được hợp lư hơn, tốt đẹp hơn. Nhân loại đă chứng kiến biết bao nhiêu cuộc đổi đời, qua đó giá trị con người đă được nâng cao dần dần tỷ lệ thuận với sự ư thức về ḿnh qua sự thông hiểu những ư niệm Nhân Bản, Nhân Tính và Nhân Chủ để đứng lên đ̣i quyền lợi cho ḿnh, cho nước ṇi và cho toàn thể loài người yếu.

  Trong lịch sử thế giới có tất cả ba loại cách mạng:.

  Một là Cách Mạng Dân Tộc, xảy ra khi một dân tộc nhất tề quật khởi vùng lên chống kẻ ngoại xâm đô hộ, giành lại Độc Lập Tự Do.

  Hai là Cách Mạng Nhân Sinh (kinh tế), xảy ra v́ sự bất tài của bè lũ cầm quyền ngu tối làm tiềm năng kinh tế của đất nước không phát triển được, để dân chúng sống trong cảnh tủi nhục, lầm than, đói rét, cơ cực.

  Ba là Cách Mạng Nhân Quyền, xảy ra khi người dân bị chà đạp, bị ḱm kẹp trong kiếp ngựa kéo, trâu cày, đă đứng lên đ̣i những quyền cơ bản của con người để được Làm Người, sau khi đă ư thức ḿnh Là Người.

  Tuy nhiên, một cuộc cách mạng xảy ra vẫn thường gồm đủ hai hay ba khía cạnh kể trên, chắc chắn một cuộc cách mạng xảy ra trong tương lai không xa trên đất nước chúng ta cũng sẽ bao gồm đủ ba khía cạnh này. Cách mạng sẽ phải xảy ra để chống một tầng lớp cai trị, chống một giai cấp mới đó là “giai cấp tư bản đỏ”, họ sống thừa mứa với những đặc quyền hơn xa cả giai cấp quư tộc vua chúa kiêu sa thời phong kiến. Tầng lớp cai trị này được tạo ra và dung dưỡng bởi “Ác Thế Lực Quốc Tế”. Sự đô hộ của ngoại bang rất tinh vi và hiện đại nên đă dấu được bộ mặt thực của dă tâm đế quốc. Đó là sự đô hộ trên tư tưởng, chi phối và áp đặt đường lối, chính sách phải theo cho một dân tộc khác qua tổ chức đảng lănh đạo bù nh́n tay sai. Với tư cách trung gian kiếm lời, tập đoàn tay sai Cộng Sản Hà Nội đă nhắm mắt hiến dâng quyền lợi tối thượng bất khả sang nhượng của tổ quốc, quyền được hưởng ḥa b́nh, hạnh phúc ấm no của toàn dân cho mục tiêu chiến lược trong tham vọng bành trướng thống trị của kẻ thù truyền kiếp.

  Cho nên, chống chủ thuyết Cộng Sản, chống đảng Cộng Sản Việt Nam, chống bọn cầm quyền Cộng Sản Hà Nội là chống ngoại xâm trên mặt tầng tư tưởng để làm cuộc Cách Mạng Dân Tộc. Xóa bỏ tà thuyết Cộng Sản, chống bọn cầm quyền Cộng Sản Hà Nội cũng là để khôi phục lại nhân phẩm cho con người, tranh đ̣i quyền làm người trong một cuộc Cách Mạng Nhân Quyền. Loại bỏ bọn cầm quyền Cộng Sản Hà Nội cũng là để phát triển tiềm năng kinh tế đất nước để làm một cuộc Cách Mạng Nhân Sinh.

  Cộng Sản đă dùng chiêu bài vô sản để đày đọa cả dân tộc. Dù rằng người Cộng Sản hơn ai hết hiểu rơ giai cấp vô sản chỉ có trong ư niệm chứ chưa thành một thực thể trong xă hội Việt Nam. Loại trừ bọn cầm quyền Cộng Sản Hà Nội cũng là làm một cuộc cách mạng kinh tế để người dân có được bát cơm đầy, khúc cá to cho bụng được no, có được bộ cánh lành lặn che thân cho được ấm. Bọn cầm quyền Hà Nội với quốc sách tham nhũng, bần cùng hóa nhân dân để tạo ra một tầng lớp vô sản trên khắp đất nước, sau bao nhiêu năm cầm quyền cai trị đảng Cộng Sản đă chẳng đem lại một cái ǵ đáng kể, ngoài việc phân phát đồng đều cho người dân nỗi đói rét cơ hàn và niềm đớn đau tủi nhục của một kiếp người bị tước đoạt nhân phẩm.

  B / - Bản chất của cách mạng

  Cách mạng là cuộc đổi đời, phá những cái cũ, xấu, mục, nát, lỗi thời để xây dựng những định chế mới, tốt đẹp hợp với đ̣i hỏi của dân tộc trong tiến tŕnh đi lên của thời đại theo quy luật tiến hóa. Cách mạng có lư thuyết tri thức và hành động của cách mạng, nói khác đi là: Cách Mạng có chính trị của cách mạng, cách mạng là sự thay đổi toàn diện tức là đi đến cực điểm sự cụ thể hóa Đúng và Chắc, với những ǵ mà quốc dân đang khác vọng đổi thay. Cách mạng là một hiện tượng “tức nước vỡ bờ” có tính cách đột biến sau khi đă hội đủ những yếu tố Thời, Cơ và Nhân Sự, có hai đặc tính của cách mạng như sau:.

  Đặc tính thứ nhất của cách mạng là bạo lực, là phá hoại với giá của sự hy sinh xương máu. Tự Do, Độc Lập, Hạnh Phúc, Ấm No và Ḥa B́nh không phải là thứ do xin xỏ mà được, do van nài mà có. Đừng bao giờ ảo tưởng trông mong vào sự thông cảm và ḷng nhân ái của kẻ thù, v́ Quyền bao giờ cũng đi đôi với Lực tương xứng, kém Lực tức th́ sẽ mất Quyền. Cách mạng là bạo lực nên sự quá khích là điều tất nhiên trong những ngày đầu của cách mạng. Nhưng Cách Mạng không phải chỉ thuần có phá hoại, đập đổ và san bằng. Cách mạng c̣n bao gồm một mặt khác quan trọng và tích cực hơn, đó là mặt kiến thiết. Thiếu mặt xây dựng kiến thiết này th́ cách mạng chỉ là một tội ác được thực hiện trong cơn cuồng nộ của thú tính.

  Đặc tính thứ hai của cách mạng là lư tưởng. Mỗi cuộc cách mạng đều được một lư tưởng hướng dẫn. Lư tưởng Tự Do, Độc Lập, Hạnh Phúc, Ấm No và Ḥa B́nh đều là những mơ ước tối thượng của toàn nhân loại. Để đạt được những mơ ước đó loài người đă phải hy sinh biết bao xương máu. Ư niệm về Lư tưởng Tự Do, Độc Lập, Hạnh Phúc, Ấm No và Ḥa B́nh không phải bổng dưng một ngày mà có.

  Đó là kết quả thể nghiệm của muôn ngàn thế hệ trong tiến tŕnh Sống, C̣n, Tiếp, Nối, Tiến, Hóa đến vô cùng của nhân loại. Do đó đấu tranh cách mạng cũng là đấu tranh trên mặt tư tưởng bằng cả một hệ thống Triết Học gồm đủ ba tầng Vũ Trụ Quan, Nhân Sinh Quan và Chính Trị Quan.

  Như đă tŕnh bày ở phần A, ư nghĩa của cách mạng là tu chỉnh con người, hoàn thiện xă hội đưa nước ṇi lên một mức cao hơn trên tiến tŕnh hướng thượng hợp với quy luật tiến hóa của toàn nhân loại. Do đó đặc tính lư tưởng tức là đặc tính trí tuệ cũng là đăc tính chủ yếu của cách mạng.

  Trí tuệ sáng suốt tạo ra những tầm nh́n xa rộng, sâu sắc và thấu triệt dựa trên một hệ thống triết học gồm đủ ba tầng cấp Vũ trụ quan, Nhân sinh quan và Chính trị quan, sẽ đưa ra một hướng đi chính xác, vạch ra một đường lối rơ rệt, phù hợp với lư tất thắng để lănh đạo cách mạng đến thành công.

  Nhưng nh́n ra được mục tiêu và đạt được mục tiêu là hai việc khác nhau thật xa, như trời cao và vực thẳm cách biệt giữa Tri và Hành. Người ta vẫn thường được nghe: “t́m th́ sẽ thấy, xin th́ sẽ được, đi th́ sẽ đến” toàn là những điều gây hứng khởi, nhưng trong thực tế, đă có biết bao kẻ t́m mà không thấy, xin mà đă bị từ chối và đi hoài trong lạc lỏng!.  -- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 27, 2004

 • Answers

  Response to CĂ¡ch Mạng Như Một Tất Yếu Của Lịch Sử

  V́ vậy để bảo đảm cho việc đi đúng hướng, đúng đường, cách mạng phải có một Chính Lược suốt dọc. Từ nền tảng tư tưởng này sẽ đề ra một Chiến Lược căn bản chi phối toàn diện cuộc cách mạng, ở đó Chiến Thuật chỉ là những ứng biến khôn khéo thích hợp với từng hoàn cảnh đặc thù của cục bộ trong cả hai tầng: phá hoại và xây dựng.

  Ngoài hai đặc tính Trí Tuệ và Vũ Lực, cách mạng c̣n có ba phẩm tính khác. Đó là tính Triệt Để, tính Toàn Diện và tính Hướng Thượng. Cách mạng phải có tính Triệt Để, dứt khoát giải quyết vấn đề tận gốc rễ một lần cho xong, trái lại đó chỉ là thỏa hiệp trong tinh thần né tránh để đầu cơ, trục lợi, đẩy vấn đề vào xa trong tương lai cho người khác giải quyết. Cách mạng phải có tính Toàn Diện bao suốt mọi khía cạnh của vấn đề, giải quyết thỏa đáng trên mọi mặt, đáp ứng được nguyện vọng của đại khối dân tộc, nếu không chỉ là manh mún, cục bộ, chỉ có lợi cho phe nhóm trong nhất thời mà di hại vô cùng cho nước ṇi trong tương lai.

  Cách mạng phải có tính Hướng Thượng, chứng minh được sự cao đẹp, tốt lành của lư tưởng đề ra trong thực tế bằng chính những thành quả của kiến thiết, xây dựng để phục vụ con người “không phải con người trừu tượng của lư giới” mà con người là cụ thể của một thực tế xă hội đang là đối tượng của cách mạng. Phẩm tính hướng thượng này sẽ biện minh cho sự chính đáng của thủ đoạn nhân ái được dùng để phá hoại cũng như được dùng trong xây dựng.

  C / - Điều kiện của cách mạng

  Cách mạng là một tiến tŕnh diễn biến cụ thể trong không gian và thời gian. Là một tiến tŕnh nên cách mạng không phải đột nhiên mà có. Cách mạng cũng phải đi theo một quy luật tất yếu từ Nhân đến Quả. Khởi điểm của cách mạng đă được nuôi dưỡng từ trong quá khứ bởi những trợ duyên rồi theo thời gian, tùy theo hoàn cảnh để lớn mạnh như nhân (hạt) mọc thành cây rậm, cành xanh lá rồi đơm hoa kết quả.

  Những hoài băo thầm kín của những thế hệ cha ông đă không thể thành v́ sự bất lực của bản thân, trước thời thế khó khăn, trước kẻ thù tàn bạo đă trao truyền lại cho con cháu trước khi nhắm mắt xuôi tay, nay trở nên mănh liệt trong đời con và rồi sẽ được thực hiện trong đời cháu như một bổn phận thiêng liêng không thể chối từ cho những thế hệ nối tiếp.

  Tuy nhiên tất cả mọi việc đều đ̣i hỏi thời gian để bắt đầu, để diễn biến, để thành thục, đến độ chín mùi. Tiếng ru ầu ơ chất chứa tủi hờn, điệu vọng cổ Hoài Lang trầm buồn xa vắng, giọng hát u hoài thương nhớ mà đă một lần nào chúng ta được nghe, bửa cơm đạm bạc tương cà mà chúng ta bỗng thèm trong một lúc nào đó trước sự ê hề của vật chất xứ người, chỉ là những nhỏ nhoi vô nghĩa nhưng lại thật cần thiết như những chất xúc tác kết hợp người Việt thành một đại khối, thống nhất trong ư chí, thống nhất trong hành động, thống nhất trên lập trường Việt, thống nhất trên bản vị nước ṇi.

  Với sự thống nhất này hai điều kiện cơ bản của cách mạng sẽ dần dần hội đủ: Một là sẽ có được một tầng lớp cấp tiến đầy đủ năng lực trí tuệ, vạch được hướng đi đúng chắc cho đất nước. Hai là sẽ có được một sự đồng ḷng của đại khối dân tộc sau khi đă giác ngộ quyền lợi của tổ quốc và của chính bản thân ḿnh, để làm thành lực lượng gốc của cách mạng. Tự Lực, Tự Cứu là những chân ngôn bất hủ của dân tộc Việt. Vọng ngoại và ỷ lại chỉ là những thái độ ấu trĩ, nông nổi. “thố tử hồ bi” (thỏ chết cáo chồn buồn), chẳng bao giờ có thật. Lẽ sống c̣n của một dân tộc nằm ở chổ biết phản tỉnh sau khi đă ư thức được sự u mê, lầm lạc, ấu trĩ, thờ ơ, để quật khởi và hùng cường đi lên sau một lần đă vấp ngă ê chề!.

  D / - Sự khác biệt của cách mạng và chính biến

  Mỗi cuộc cách mạng có một đặc tính văn hóa riêng ví dụ:.Cuộc cách mạng 1789 đă chịu ảnh hưởng sâu đậm của những nhà tư tưởng như J.J. Rousseau, Montesquieu, Voltaire và cuộc cách mạng giải phóng nô lệ của Hoa Kỳ vào năm 1862 do tổng thống Abraham Lincoln (1809 – 1865) lănh đạo. “Cuộc cách mạng 1917 tại Nga do Lenin chủ xướng chịu ảnh hưởng tư tưởng của K.Marx ta không thể coi đó là một cuộc cách mạng đúng nghĩa”.

  Cách mạng phải được dẫn dắt bằng những lư tưởng cao đẹp, trong lịch sử cận đại của thế giới, chính biến th́ có nhiều có thể nói là to lớn để làm sụp đổ chế độ của một đế quốc, nhưng đáng gọi là Cách Mạng chỉ có hai cuộc cách mạng đúng nghĩa.

  Cuộc cách mạng thứ nhất xảy ra vào ngày 14 tháng 7 năm 1789 tại Pháp với việc nhân dân nổi lên phá ngục Bastille. Tượng trưng cho uy quyền quân chủ là lá cờ tam tài Xanh, Trắng, Đỏ, tượng trưng cho 3 phẩm tính Tự Do, B́nh Đẳng và Huynh Đệ. Cuộc cách mạng này được nói tới như một điểm son trên bước đường tiến hoá của nhân loại, nhưng c̣n ở mức hạn chế chỉ tự do ở những người b́nh đẳng, giới hạn trong biên cương của quốc gia đó giữa những người đồng chủng hay những người có chung một quốc tịch.

  Đây là một thứ tự do mà theo nhà lập thuyết X. Y. Thái Dịch Lư Đông A gọi Libertté Francaise hay là English Liberty, nghĩa là tự do chỉ cho riêng người Pháp hay riêng người Anh, c̣n với những giống dân thuộc địa khẩu hiệu “Tự Do B́nh Đẳng và Huynh Đệ” c̣n là một mỉa mai trước bánh vẽ.

  Cuộc cách mạng thứ hai xảy ra tại Hoa Kỳ vào năm 1862 với cuộc chiến tranh Nam-Bắc Mỹ do bất đồng ư kiến về việc giải phóng nô lệ người da đen. Đây là cuộc cách mạng Nhân Quyền do tổng thống Abraham Lincoln lănh đạo và đă thành công một cách tốt đẹp. Cuộc cách mạng giải phóng nô lệ này được Cụ Lư Đông A gọi là: “Cuộc Cách Mạng Thần Thánh”. V́ nó vượt khỏi biên cương quốc gia bao trùm toàn thế giới, xoá bỏ ranh giới chủng tộc nâng cao ba phẩm tính: Tư Do, B́nh Đẳng và Huynh Đệ tới tột cùng của thế giới và loài người. Nhân Quyền giá trị truyền thống của người Hoa Kỳ đă trở nên giá trị chung cho toàn thế giới, qua bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Để nói rơ về sự liên hệ ba phẩm tính này ở đây xin được nói thêm để làm cho rơ ư nghĩa Tự Do, B́nh Đẳng và Huynh Đệ.

  1). Tự Do: Tự do là một điều kiện cần thiết để tiến bộ không có tự do tư tưởng sẽ không có những phát minh về khoa học về nhân văn, đưa con người mỗi ngày mỗi tiến lên cao, tự do cũng là một năng lực mà chỉ có người nào điều khiển nó đúng cách, mới có thể hưởng được những thành quả tốt đẹp, tự do đúng nghĩa và tốt đẹp chỉ xảy ra ở những người b́nh đẳng, biết tôn trọng nhau trong những quy định của pháp luật, những tệ nạn như tham nhũng, áp bức, bất công đều là những sự thực hiện tự do không hợp pháp, tức là thiếu b́nh đẳng. Tuy nhiên con người chỉ b́nh đẳng ở khởi điểm, tức là bản chất Là Người, c̣n khác nhau ở cả về lượng số lẫn phẩm tính trong tiến tŕnh Làm Người để Thành Người, do đó có người hay người dỡ, kẻ nghèo người giàu, người khỏe người yếu, người đẹp người xấu, để giải quyết sự chênh lệch này yếu tố huynh đệ được đặt ra.

  Huynh đệ là yếu tố t́nh cảm c̣n b́nh đẳng là yếu tố lư trí biểu hiện bằng pháp luật, do đó giữa anh em có sự giúp đỡ nhau, san sẻ cho nhau để cùng tiến bộ. Nói một cách cụ thể bằng h́nh ảnh cho dễ hiểu, với h́nh ảnh của một con chim, th́ tự do là năng lực nội tại sức sống của con chim, con chim bay được là nhờ đôi cánh, cánh trái là huynh đệ, cánh phải là b́nh đẳng, huynh đệ có trái tim, b́nh đẳng có khối óc. Nói theo truyền thống dân tộc với “Duy Nhân Cương Thường” th́ đó là Nhân và Nghĩa.

  Dùng màu sắc để diễn tả Tự Do có màu xanh, tượng trưng cho sự hy vọng của loài người trên bước đường tiến hoá đến vô cùng. Nó là màu xanh của trời cao mà con người đứng ở đáy vực sâu, ngước nh́n trời cao như bóng dáng của thiên đường, tự do có một năng lực hấp dẫn lôi cuốn vô biên mà hai câu thơ dưới đây đă đă cực tả.

  * - Trong vườn sống (Cộng sản) ước mơ (tự do) là trái cấm.

  * - Rắn sa tăng hối cải hoá thiên thần.

  (thơ Vô Đề)

  2) Huynh Đệ: Huynh đệ có màu đỏ, màu của máu mối liên hệ huyết thống của anh em, của chủng tộc và cả loài người trong ư nghĩa của câu dưới đây được trích trong tập Đạo Trường Ngâm của X. Y. Thái Dịch Lư Đông A.

  - Noăn bào trăm họ ấy giềng người

  Tức sự tích Mẹ Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng nở trăm con.

  3) B́nh Đẳng: B́nh đẳng có màu trắng, mà màu trắng là màu tổng hợp của mọi màu khác, người tây phương quan niệm màu trắng không phải là một màu, cho nên đă dùng danh từ người da màu để mô tả những chủng tộc không phải là người da trắng. Trong quang học người ta dùng quang phổ để phân tích một chùm ánh sáng trắng, ta sẽ có được 7 màu như sau: Đỏ, Cam, Vàng, Xanh, Lam, Chàm, Tím, do đó b́nh đẳng mang tính chất biểu hiện của một cơ cấu hoà hợp trong thống nhất.

  Cách mạng là tiến hoá trong chiều hướng thượng, nhưng cuộc “cách mạng năm 1917” tại Nga do V. I. Lenin chủ xướng lật đổ chế độ Sa Hoàng, đă kéo nước Nga giật lùi trở lại trước thời Sa Hoàng, cho nên ta gọi cuộc “cách mạng 1917” là cuộc “cách mạng thoái hoá”. Và tương tự như tại Việt Nam, tính chất của “cách mạng ngày 15 tháng 8 năm 1945” không mang tính hướng thượng, bởi v́ những kết quả sau đó nó không đưa dân tộc đi lên như phẩm tính hướng thượng mà cách mạng đ̣i hỏi, trái lại nó đă kéo lùi dân tộc ta vào sự lạc hậu đói nghèo và chậm tiến, đắm ch́m trong bể khổ, trôi nổi trong ṿng luân hồi của đói rét bệnh tật và ngu dốt, bị xếp hàng vào một trong mười nước nghèo nhất thế giới dưới sự cai trị tàn bạo của người Cộng sản.

  Tất nhiên cuộc cách mạng (từ nay trở đi) sẽ xảy ra tại Việt Nam cũng mang một sắc thái văn hóa riêng biệt của truyền thống nước ṇi, với những ưu điểm của thời đại được tiếp nhận có chọn lọc trong tinh thần khai phóng và hướng thượng. Cuộc phản tỉnh toàn diện của mọi tầng lớp xă hội làm nên đại khối dân tộc về những chiêu bài chính trị của những “Ác thế lực tinh ma” đế quốc, của những công cụ đảng tay sai đang cầm quyền sẽ làm cho người Việt từ Nam chí Bắc và đang nổi trôi trên khắp thế giới nh́n ra được vấn đề, sẽ ư thức được quyền lợi của dân tộc trong tương quan quốc tế, trên bản vị nước ṇi.

  Sự đau khổ là khổ đau chung của đất nước ai cũng có phần mất mát ai cũng bị thua thiệt, v́ vậy mọi người ai cũng có quyền góp phần đem lại vui hoà thịnh vượng chung cho quê hương, chúng ta phải vứt bỏ được những trở lực ngăn cản con đường chúng ta trở về với dân tộc, chung góp vào sự thanh b́nh của quê hương, chúng ta nh́n nhau nhận ra nhau để cùng nh́n về một hướng, làm sống lại hồn nước dương cao ngọn cờ chính nghĩa dân tộc và phải phát huy chính nghĩa bằng bất cứ giá nào.

  Trong sự xung đột t́nh cảm, người ta đă trách lẫn nhau: “tại người này, v́ người nọ”, nhưng khi sự phẩn nộ qua đi, trong tịch mịch của suy tưởng th́ tất yếu chỉ có sự tiếc nuối ăn năn và hối hận. Lư do đúng nhất của sự đau khổ chung này không chỉ gồm có: “tại anh, v́ tôi hay bởi họ” mà nằm ở chổ: “bởi tại v́ chúng ta”. Sự phản tỉnh này là một điều kiện cần thiết để nhận ra nhau trong sự thông cảm chân thành, để ngồi lại với nhau làm một cái ǵ đó, như đốt lên một ngọn nến c̣n hơn là bất động, khoanh tay nguyền rủa bóng tối.

  Điều kiện văn hóa và nhân sự trong cách mạng là những điều kiện nội tại. Cách mạng c̣n phải được kích thích bằng điều kiện thuận lợi ở bên ngoài như sự hỗ trợ cổ vơ của cộng đồng quốc gia trên thế giới trong một tương quan quyền lực chằng chịt. Trong hoàn cảnh của thời đại cuộc cách mạng của Việt Nam cũng sẽ được kích thích bằng những điều kiện thuận lợi ở bên ngoài qua sự hỗ trợ cổ vơ của những quốc gia bạn trên thế giới. Nhưng quốc gia nào giúp chúng ta, giúp cái ǵ và giúp ra sao?. Đó là những vấn đề cần phải soi sáng bằng một lập trường Việt: triệt để, toàn diện và hướng thượng. Công và tội chỉ cách nhau trong gang tấc. Bán nước cầu vinh, Việt gian phản quốc hay yêu tổ quốc, thương đồng bào cũng chỉ chao đảo trong gang tấc với những quyết định để đời cho lịch sử phán xét và hậu thế phẩm b́nh.

  III) - Tiến Tŕnh Phục Hoạt Của Dân Tộc Việt Từ 1847 Đến Nay

  Tiến tŕnh phục hoạt của dân tộc Việt là một diễn biến lâu dài bao gồm trên một thế kỷ. Khởi điểm của cuộc phục hoạt có thể kể từ 1847, khi Đại tá De la Pièrre và Trung tá Rigault de Genouilly, hạm trưởng của hai chiến hạm Pháp đă cho lệnh bắn đắm thuyền bè của triều đ́nh ta tại Đà Nẵng, mở đầu cho cuộc xâm lăng Việt Nam của đế quốc thực dân Pháp. Từ khởi điểm đó, tiến tŕnh phục hoạt của ṇi Việt đă trải qua nhiều giai đoạn: Cố thủ, Thỏa hiệp, Dung ḥa, Phản tỉnh và hiện giờ đang thuần thục trong giai đoạn chót là Sáng Tạo với những ứng biến thích nghi tùy hoàn cảnh.

  Từ trong cùng cực của những câm hờn, khổ đau, tủi nhục, tù đầy, từ đáy thẳm của những ê chề, xót xa, cay đắng của cả một đất nước đang lầm than, niềm phẫn nộ ái quốc đă bùng lên thành băo lửa để đốt cháy những tị hiềm nhỏ nhen của những cái Tôi, duy lợi, ích kỷ, đa đoan, lỗi thời, trơ trẽn và đáng ghét, đốt cháy những cái Ta lăng mạn, ươn hèn, bạc nhược và đầy ngạo mạn, đốt cháy cả những gán ghép giai cấp, những ảo tưởng về địa phương, bè phái mà ngoại bang trong ác ư đă cố t́nh khơi sâu Chia để Trị.

  Hạt giống máu của trăm ngàn thế hệ cha ông quyết tâm dám làm và dám chết cho lư tưởng Việt Nam yêu dấu giờ cũng kết thành nụ của hoa hy sinh, yêu thương và phục vụ trong muôn ức, triệu trái tim thanh xuân đang nôn nóng chờ ngày bùng nổ. Men tư tưởng của các bậc quốc sĩ tài hoa với cái nh́n siêu việt hơn đời, đă một thời bị ném đá v́ đă nói tiên tri, rao giảng về nhu yếu phản tỉnh của nước ṇi, sự cấp bách phải canh tân đất nước trước dă tâm của cường địch ngoại bang, những người như: Nguyễn Trường Tộ, Bùi Viện, Nguyễn Lộ Trạch, Phan Bội Châu...v..vv., cũng đă khơi động nhỡn quan hiếu học của tuổi trẻ Việt Nam trong sự t́m ṭi, phân tách để rồi phản tỉnh nh́n ra được vàng-thau, chân-giả, phân biệt được bạn-thù qua bản chất và chiêu bài. Nh́n được vấn đề, hiểu được vấn đề th́ tất sẽ giải quyết được vấn đề và sẽ giải quyết trên lập trường Việt, soi rọi bằng sự biết suốt dọc và đủ mặt, bằng huyết tính của truyền thống phù hợp với hoàn cảnh thực tế của thời đại, trong tinh thần sáng tạo và hướng thượng. Đó là xuất lộ của lịch sử. Đó là sinh lộ của đất nước. Đó là hướng tiến hóa của sử mệnh. Đó là tiến tŕnh phục hoạt Việt, sẽ đúc kết bằng một cuộc cách mạng: Toàn Diện, Triệt Để và Hướng Thượng trên đất nước chúng ta sắp đến.

  Nói đến tiến tŕnh tất phải nói những giai đoạn, những thời điểm và đặc tính diễn biến. Danh từ giai đoạn được dùng sau đây chỉ là một gượng ép, v́ không thể rơ ràng, dứt khoát định mốc giới bằng những thời điểm lịch sử nối kết tuần tự. Ở đây, trong tiến tŕnh phục hoạt, từ ngữ giai đoạn vừa mang ư niệm phân chia trong thời gian, vừa mang ư niệm sắc thái tâm lư điển h́nh của từng đợt phân hóa.  -- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 27, 2004.


  Response to CĂ¡ch Mạng Như Một Tất Yếu Của Lịch Sử

  Cai thang Mat CAC Nongbidai bu' lon nay lam chuyen nhi ?!

  -- hehehe (hehehe@yahoo.de), August 27, 2004.

  Response to CĂ¡ch Mạng Như Một Tất Yếu Của Lịch Sử

  Tra loi chu em Nong -bi-dai , Chu em co nhung thac mac cua nguoi nhon , nhung co le vi dau oc au tri cua chu em nen dua ra 1 bai dai thong long ve Cach Mang . That su chu em dung la nhieu chuyen va boi moc cung nhu do toi cho Cong San ma che bai lung tung ,vo can cu. Them nua chu em con trich tho Vo -de vo thuong vo phat de lam bang chung , bo lao bo toet ca! Dan chung tren bai viet cua chu em (co the chu em copy va khong viet ro tac gia )noi rang : -Cach mang la dap do de vuon len !" . Su pha hoai va dap do se thay bang cai gi khac ? My vien tro ? Chu em mo mong qua , My khong thuong gi VN dau . O 1 cau khac ,chu em noi rang : -Dep bo the luc (Ac the tinh ma) dang bien VN thanh vung dau tranh !" con khi ! VN dang tren duong tien hoa de theo kip nhan loai, khong ai muon chien tranh ca - Tai sao chi co chu em va mot thieu so bai tran VNCH thich chien tranh ? Chu em noi rang ,co 3 loai cach mang : Dan Toc, Kinh te, va nhan quyen ": - Chu em lai tiep tuc bo lao bo leu, lam the nao co cach mang nhan quyen ? Chu em muon noi 80 trieu dan VN la nhu con thu vat hay sao nen phai co cach mang bien thu-quyen thanh nhan-quyen ? Anh da noi cho chu nghe tu nhung email truoc : Khong sai danh tu Cach mang , chu em chi can sai danh tu binh thuong : -Cay den than Aladin bien doi kinh te VN tu kho khan thanh de dang , don gian ,ai cung dau tu ,de xay dung VN duoc , tu Nga , den Tau, qua My den Au Chau-tat ca moi nguoi deu welcome , kinh te VN se no hoa trong vong 5 den 10 nam ... Bai toan kinh te se bien VN thanh cuong thinh -khi da giau co , VN muon nguoi ngoai cuoc lam viec de xay dung dat nuoc ( Thai, Phi, Mien ,Tau....)VN se co he thong xa lo nhu My, co nha troc troi nhu Hongkong, co he thong xa hoi va y te nhu Canada.... do la luc chu em cung dong bon se khong con li do chui rua nua. Hay quen han thu ca nhan ( cho du ban bi tu cai tao 30 nam )de xay dung 1 VN cuong thinh truoc - Do la vi ich loi chung cua tat ca nguoi VN. Kinh te giau manh thi cuoc gia giau manh - the ki 21 khong cuoc gia nao muon chien tranh nua - chung ta da tham met va da co kinh nghiem ve chien tranh , bay gio la luc xay dung khong phai da pha hay tao them han thu vo li giua VN va VN.

  -- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), August 28, 2004.

  Response to CĂ¡ch Mạng Như Một Tất Yếu Của Lịch Sử

  Chi Bua lâu nay chỉ ăn noi theo kiểu bệnh nhân bị bệnh tâm thần đang mộng du. Tôi cảm thấy chán anh rồi đó. Lâu nay tôi những tưởng gặp được 1 người có "tâm hồn" 1 chút, hoá ra chỉ gặp 1 anh chàng dở hơi..thật ra anh không hề nói lên 1 thực tiển ǵ mới, chỉ quanh đi quẩn lại có vài câu .."thiên đường mù"

  Giă sử nhé...anh là con cái trong một gia đ́nh, 1 đưá con chí hiếu, biết làm ăn dành giụm, biết tiến thân. Nhưng anh lại vô phước có 1 cha mẹ tối ngày say sưa, cờ bạc, hút sách. Tát cả tiền bạc anh làm về đều phải giao nộp cho cha mẹ bất lương, nhưng cha mẹ anh lại ném cả vào ṣng bạc, mua x́ ke. Thỉng thoăng cha anh lại lấy tiền cũa anh mà bao gái.

  Vậy th́ ông anh Chi Bua phải làm ǵ nè??. Tiếp tục sống như thế như thể không có chuyện ǵ xảy ra. Cố t́nh che dấu với mọi người rằng cha mẹ ḿnh không hề nghiện ngập?. Chi Bua có thể nào đem cha mẹ ḿnh đi cai nghiện không??. Hay là v́ tự ái cá nhân mà Chi Bua tiếp tục nằm mơ sẽ có một ngày nào đó cha mẹ ḿnh sẽ tự động hồi tâm để rồi cai nghiện???.

  Xin Chi Bua trả lời cho rỏ ràng. Tôi dường như đang mất kiên nhẩn với anh rồi đó.

  -- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), August 28, 2004.


  Response to CĂ¡ch Mạng Như Một Tất Yếu Của Lịch Sử

  giai dap thac mac, Ke-Si : Neu anh la nguoi VN voi 4000 nam van hien , anh khong duoc quyen xet xu cha me . Neu anh la nguoi Tau voi 8000 nam van hien , anh van tiep tuc cui dau phung duong cha me ,du cha me tu do tuong. Neu anh la moi trang hay moi den voi 300 nam van hien , anh bo nha di hoang ,hay anh ban bo cha me anh. Ket la toi la Tau lai Viet ,cong lai den 12 nam van hien .

  -- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), August 29, 2004.


  Moderation questions? read the FAQ