Viễn Tượng Và Sự Phục Hoạt Tất Yếu Của Ṇi Việt

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Việt Nam Thời Điểm Viễn Tượng Và Sự Phục Hoạt Tất Yếu Của Ṇi Việt

(Lời ghi chú: Bài dưới đây được viết theo tư tưởng của nhà lập Thuyết X. Y. Thái Dịch Lư Đông A, và tham khảo dựa theo nhiều bài thuyết tŕnh của diễn giả Bất Hoặc Ngô Tùng Việt, bài viết này sẽ do bạn Ngô Hữu đảm trách thực hiện dưới nhan đề: Việt Nam Thời Điểm 2001 Viễn Tượng Và Sự Phục Hoạt Tất Yếu Của Ṇi Việt.)

* - Ví biết lửa hương t́m chắp nối,

* - Là hay vàng đá để trao truyền,

“Đạo Trường Ngâm”

* I) - Cuộc Cách Mạng Toàn Diện, Triệt Để và Hướng Thượng

Bài viết này sẽ tŕnh bày Viễn Tượng Phục Hoạt Tất Yếu Của Ṇi Việt trong một cuộc Cách Mạng Triệt Để, Toàn Diện và Hướng Thượng. Cuộc cách mạng này sẽ xảy ra trong một tương lai không xa trên suốt dọc đất nước, khi người dân Việt từ đáy vực của đói rét, tủi nhục, đau khổ bỗng giác ngộ quyền lợi của đất nước và của chính ḿnh, họ phản tỉnh và nh́n ra được thực chất của Cộng Sản với những chiêu bài hoa mỹ chỉ là âm mưu lợi dụng, lừa gạt, phỉnh phờ, họ nh́n ra được chân tướng của những “lănh tụ anh minh, thần thánh” mà một thời họ đă từng kính, yêu, tôn, quư chỉ là những tên hề những con múa rối không hơn không kém. Những “lănh tụ anh minh Cộng sản” chúng làm trung gian kiếm lời cho các “Ác Thế Lực Tinh Ma” quốc tế bóc lột dân Việt từ hơn một trăm năm qua, họ nh́n ra được sự cần thiết của quyền và lực trong tương quan chính trị thế giới trên bản vị nước ṇi, để từ đó thống nhất lại trên lập trường truyền thống Việt hướng thượng và khai phóng.

Trên lập trường truyền thống Việt hướng thượng và khai phóng này người lănh đạo Việt Nam trong tương lai sẽ dựng lên toàn bộ Chính Lược, Chiến Lược, Chiến Thuật hướng dẫn việc thi hành công tŕnh vĩ đại của toàn dân trên suốt dọc đất nước gồm Hai tầng Ba mặt (Hai tầng là tầng Phá Hoại đi trước và tầng Kiến Thiết đi sau; phá hoại những ǵ cần phá với bạo lực của cách mạng và kiến thiết những ǵ cần xây dựng với năng lực của yêu thương. Ba mặt là phải Triệt Để giải quyết đến tận gốc rễ, phải Toàn Diện với sự đồng bộ của mọi lănh vực và phải có tính Hướng Thượng đáp ứng được tiêu chuẩn của thời đại). Từ những viễn tượng phục hoạt ở trên, người Việt Nam họ sẽ dẹp được thù trong, thắng được giặc ngoài, họ sẽ thắng hết nợ và nhục, họ sẽ được dẫn dắt dựa theo tinh thần hoa lau Vạn Thắng đưa đất nước đến phú cường vinh quang muôn thuở.

Chống đối và đàn áp là những phản ứng tất yếu có tính cách biện chứng, nối kết liên tiếp như những mắc xích trong những tương quan giữa người thống trị và kẻ bị trị. Áp dụng vào hoàn cảnh Việt Nam, sự chống đối của dân chúng rồi sẽ đi đến đâu?, sự chống đối đó hoặc sẽ lớn mạnh theo thời gian trên cả hai phương diện phẩm lẫn lượng, để đúc kết thành phong trào quần chúng được hướng dẫn bởi những tổ chức bí mật có đường lối, có chủ trương qua những chính lược, chiến lược và chiến thuật đấu tranh rơ rệt, chuẩn bị cho cuộc quật khởi của đại khối dân tộc tiến lên dành lấy chính quyền, đạp đổ tập đoàn thống trị Hà Nội tay sai của “Ác Thế Lực Tinh Ma” quốc tế trong một cuộc cách mạng bạo lực, hoặc sẽ bị bóp chết trong bàn tay của bạo quyền Cộng sản Hà Nội qua hàng loạt những biện pháp đàn áp, thanh trừng đẫm máu như vụ: Quỳnh Lưu (1), Nhân Văn Giai Phẩm (2), sự nổi dậy của nhân dân tỉnh Thái B́nh, cuộc biểu t́nh của người Thượng xảy ra ở tỉnh Đắc Lắc, Pleiku vào tháng 2 năm 2001 với khoảng 20 ngàn (20.000) người chống đối nhà cầm quyền Cộng Sản để đ̣i đất của tổ tiên họ và biến cố ngày 9 và 10 tháng 4 năm 2004, với sự nổi dậy đồng loạt của nhiều sắc dân thiểu số vùng Tây Nguyên nổi lên ở các tỉnh: Buôn Mê Thuột, Kontum, Đà Lạt, Pleiku, Phước Long, Cù Gút, (Cu Jut), Đắc Mê, (Dak Mil), Ayunpa.. v.v.., tổng số có khoảng trên 500 ngàn (500.000) người xuống đường chống đối chính quyền đ̣i đất đai buôn rẩy và quyền tự do theo đạo Tin Lành,

Riêng cuộc nổi dậy bằng gậy gộc ở Tây Nguyên của các dân tộc thiểu số ngày 9 và 10 tháng 4 năm 2004 (3) nhà cầm quyền Cộng sản đă đem quân đội và công an đàn áp đẫm máu, kết quả là hàng ngàn người chết, hàng chục ngàn người bị thương và bị bắt mang đi mất tích. Khiến Liên Hiệp Âu Châu (EU) phải lên tiếng can thiệp, trong đó có dân biểu Âu Châu Olivier Dupuis và Ngoại Trưởng Ư Đại Lợi ông Franco Frattini. Trong một cuộc biểu t́nh trước thành Rome vào ngày 11 tháng 4 năm 2004 ông Franco Frattini lên án nhà cầm quyền Hà Nội, đă tàn sát các dân tộc Tây Nguyên và ông kêu gọi thế giới nên có biện pháp mạnh mẽ với ngụy quyền Hà Nội. Tuy nhiên, các biến cố vừa kể trên chỉ là những dấu hiệu khởi đầu, nhưng chưa đủ lực để làm bùng nổ công cuộc cách mạng.

Tương tự như cuộc “cách mạng văn hóa” ở Trung Hoa vào thập niên 1950 (4), và năm 1989 quân đội Trung Cộng đă đàn áp đẫm máu sinh viên Trung Hoa tại quảng trường Thiên An Môn. Và nếu sự chống đối lan rộng rồi lớn mạnh thành phong trào quần chúng th́ ánh hào quang của lư tưởng nào đă hấp dẫn, thuyết phục và biến họ thành chủ lực cách mạng?. Đất nước chúng ta ngày nay không phải chỉ có một thảm họa Cộng Sản, mà đất nước c̣n đang bị thử thách nghiêm trọng trước họa nô lệ kinh tế, chủ quyền quốc gia, lănh thổ và lănh hải đang bị ngoại bang khống chế sang đoạt. Việt Nam ngày nay là một vùng đất tranh giữa các cường lực quốc tế, trong khi đó ngay nội t́nh của đảng Cộng sản lại phân hoá thành bách sứ quân, giới lănh đạo Cộng sản Hà Nội đă đưa đất nước đến tận bờ vực thẳm của diệt vong, nền giáo dục cơ hồ như đă đến tận cùng của đổ vỡ “nhân nào quả ấy”, đấy là kết quả của việc “trăm năm trồng người Cộng sản”, một thứ chính trị chuyên chính vô sản và phi nhân bản như xă hội chủ nghĩa Mác-Lê th́ sự đổ vỡ là lẽ tất nhiên.

Hiện tại giới lănh đạo Cộng sản không c̣n cơ hội nào khác để làm thay đổi t́nh thế, con người Cộng Sản cướp chính quyền bằng bạo lực th́ họ cũng phải giữ chính quyền với bất cứ giá nào bằng họng súng. Đừng bao giờ ảo tưởng mong rằng Cộng Sản sẽ chia quyền hay nhường quyền. Đây là thời điểm mà các lực lượng dân tộc chân chính phải đứng lên để giữ lấy nước, cứu lấy ṇi, lực lượng ấy chắc chắn phải là lực lượng sóng đáy, lực lượng sóng đáy chính là thế hệ của thanh niên và tầng cấp 98% của quốc dân Việt, họ chính là đáy tầng của dân tộc Việt.

Mọi tầng lớp con dân Việt phải thật sự phản tỉnh mới mong làm nên lịch sử để thay đổi toàn diện đất nước. Cộng sản đang dùng chiêu bài thay đổi kinh tế để thay đổi chính trị đó chỉ là một khẩu hiệu lừa gạt. Nền chính trị phải thay đổi trước, th́ mới có thể thực hiện thay đổi kinh tế, giáo dục và xă hội. V́ chính trị là thượng tầng lănh đạo tư tưởng, chính trị thiết kế cho kinh tế, giáo dục, văn hoá, xă hội, tất cả là một tương quan không thể tách rời. Chỉ có những người lănh đạo tài ba mới có thể hoạch định một đường lối chính trị đúng đắn cho dân cho nước. Chỉ có những người lănh đạo chân chính mới có thể cảm nhận được sự khát vọng của con người và xă hội, để từ đó “Tri Hành hợp nhất” trong sứ mệnh mưu cầu hạnh phúc cho nhân sinh. Như một tất yếu của lịch sử nước ta phải có một cuộc cách mạng, để từ đó làm một khởi điểm thiết kế xây lại nước, dựng lại con người. Tất cả những viễn tượng trên khi đă có một đường lối đúng và những con người quyết tâm dám sống và dám chết th́ nhất định chúng ta sẽ thành công.-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 27, 2004

Answers

Response to Viễn Tượng VĂ  Sự Phục Hoạt Tất Yếu Của NĂ²i Việt

Thac mac de thuong cua Chi bua : Thai dich Li dong A la thang ma- me nao vay (mother-tomb)? No co ho hang voi Li-con -sao hay khong ?

-- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), August 29, 2004.

Moderation questions? read the FAQ