DDa?ng co^.ng sa?n Mafia Vie^.t Nam pha?i chi.u tra'ch nhie^.m vo*'i ca'c na.n nha^n bi. nhie^~m cha^'t ddo^.c ma`u da cam.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

DDa?ng co^.ng sa?n Mafia Vie^.t Nam pha?i chi.u tra'ch nhie^.m vo*'i ca'c na.n nha^n bi. nhie^~m cha^'t ddo^.c ma`u da cam.

DDa?ng Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam la^'y chie^u ba`i "Gia?i Pho?ng Da^n To^.c, cho^'ng My~ cu*'u nu*o*'c" dda~ dda^?y ha`ng trie^.u thanh thie^'u nie^n mie^`n Ba('c Vie^.t Nam va`o cho^? che^'t. Nga`y ho^m nay, chu'ng la.i quy` go^'i xin bang giao va` ho*.p ta'c qua^n su*. vo*'i dde^' quo^'c My~ . DDa?ng CSVN pha?i chi.u tra'ch nhie^.m vo*'i nhu*~ng na.n nha^n dda~ bi. nhie^~m cha^'t ddo^.c da cam cu?a My~.

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_Khoi.MP3

***************************

La^'y Nha^n Nghi~a tha('ng hung ta`n

La^'y Chi' Nha^n thay cu*o*`ng ba.o

********************************************

Gia?i Ta'n Dda?ng Co^.ng Sa?n

To^?ng tuye^?n cu*? Dda Dda?ng

************************

Mo^~i ngu*o*`i go'p mo^.t lo*`i no'i ngay tha(?ng

Che^' ddo^. Co^.ng Sa?n se~ tan ta`nh

*****************************************

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

Su'ng M16

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), August 25, 2004

Answers

Tôi có ư kiến, thế cái đảng CSVN chó chết đó nó có suy nghĩ về việc bà con tỵ nạn bên này có ngaỳ đâm đơn thưa kiện lại bọn CSVN ăn cướp về những tài sản, nhà cửa ruộng vườn bị chúng tịch thu vô lư sau những năm 1945 và nhất là sau 1975, cuả những người hoa kiều và tư sản VN bị đánh tư sản mại bản 1978, 1979. Hay tài sản của giáo hội phật giáo và công giáo, của các giáo phái tin lành, cao đài, hoà hảo đă bị CSVN chiếm giử...Và về việc hàng triệu người bị giam cầm, đánh đập tra tấn và bị chết trong ngục tù CS... CSVN đi đ̣i công lư cho binh lính CS, thế th́ Công lư cho những nạn nhân của CSVN th́ họ đi đ̣i ở đâu...???

-- (vodanhdc@yahoo.com), August 26, 2004.

Ừ, sao không thấy ai nói đến trách nhiệm của bọn ngụy quân đă rước Mỹ vào nhà và để Mỷ răi chất độc giết chính đồng bào ḿnh nhỉ. Vụ này chắc phải để lịch sử dân tộc và con cháu xử thôi.

-- (Hihi@yahoo.com), August 26, 2004.

Khi TT Mỹ cho lệnh rải chất da cam ông ta có mật đàm cho Bác yêu cầu Bác gởi vài ngh́n cán ngố vào thử nghiệm thuớc mới với giá 20 triệu đôn ,Bác vỉ cần tiền để cưới Nồng Thị Xuân nên nhận lời (Bác lúc ấy 65 tuổi và Thị Xuân chỉ 20) .Nếu ai không tin th́ lên Cao Bằng Lạng Sơn lật gia phả người Tầy sẽ thấy đúng .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 26, 2004.

Các cụ Việt Nam gọi cái vụ này là buồi chơi trống bỏi, Già dâm đăng. Nếu cán ngố đừng vào nam phá hoại th́ làm ǵ có chất da cam hủy hoại cơ thể được, chỉ có lũ chuột du kích , khủng bố chốn tránh ở mấy khu trắng quân sự mới bị an?h hưởng chất da cam, tưạ như kẻ cướp với lựu đạn dao găm và AK vào nhà bạn ăn cướp, bạn đề pḥng trước chỉ việc phơ cho anh ta băng vài băng magnum, tồi thằng kẻ cướp la làng là bị bắn oan kiểu Oan ơi Ông Điạ

-- Dan_Ve Ho Nai (Dan-Ve@KhaiTuCSVN.com), August 26, 2004.

Cái vụ kiện da cam này là một cách làm tiền trắng trợn của đảng CSVN chứ ǵ nữa..Nếu Mỹ có trả tiền để giúp những người mà CSVN gọi là nạn nhân chất độc da cam"..Th́ hỏi rằng những người" Nan nhân da cam" đó có nhận được những đồng tiền Mỹ trả cho họ không? Hay lại cũng như tiền mà thế giới viện trợ cho dân nghèo ở VN, qua chương tŕnh CSVN kêu gào là Xoá đói giảm nghèo? Mà nghe đâu đảng CSVN đang thu nhặt gom góp tài liệu & nhân chứng để đ̣i Nhật bồi thường chiến tranh cho VN, về những thiệt hại sinh mạng/ tài sản quốc gia mà Nhật đă gây ra trong đệ nhị thế chiến nữa mà.

Vậy TSCS cũng khuyên CSVN muốn làm tiền như trên th́ cũng đừng quên kiện Pháp đô hộ VN tới gần 100 năm. Tàu phù Trung- Quốc đô hộ VN đến gần nǵn năm . Chà Kiện thằng tàu mới là hốt của đó nha..

À. mà này Cộng-Sản gian manh này..Kiện tụng linh tinh . .. coi chừng mà xạc nghiệp đó nghe..Nhân dân Cambodia họ lại đem CSVN ra trước toà án quốc tế về tội cướp chiếm đất nước họ. Dân Cam bốt khỏi cần đi xa ngược ḍng lịch sử cho nhiều đâu..Họ chỉ cần kiện CSVN về cuộc cướp chiếm đất nước họ mới đây và đ̣i bồi hoàn tất cả của cải/vàng bạc mà đảng ta đă vơ vét trên đất nước họ trong ṿng 10 năm cướp chiếm đất nước họ để trả nợ chiến tranh cho Nga+Tàu th́ cũng đủ cho cả nước ta vác gáo đi ăn xin rồi chứ khỏi cần ǵ nói xa xôi đâu nhé. Coi chừng mà khốn đốn đấy..Cổ Nhân có câu THAM TH̀ THÂM..Hăy liệu cái hồn ..

Đó là chưa kể cái tội bè lũ quỷ đỏ cộng sản tôi mọi Nga Tàu này nhận lệnh Nga Tàu làm nghiă vụ quốc tế / nhuôm đỏ Đông Dương đă xua quân cướp chiếm nam VN, và gây lên cuộc chiến 54-75, giết chết gần 4 triệu người, và gây biết bao hoang tàn đổ nát cho quê hương dân tộc, và nhất là sau khi cướp được Nam VN bè lũ quỷ đỏ tôi mọi Tàu Nga cướp cuả giết người này đă dă man cướp nhà cửa ruộng vườn nhân dân miền Nam, và xua đuổi họ lên những băi bom ḿn trong những khu rừng thiêng nước độc mà chúng gọi là "VÙNG KINH TẾ MỚI" để thủ tiêu một cách bí mật. Cùng biết bao tội ác dă man đối với nhân dân VN mà bè lũ quỷ đỏ CS gian manh tàn ác/tham nhũng khát máu này đă, đang và c̣n tiếp tục dáng lên đầu nhân dân ta nữa..

Cuộc chiến VN 54-75 là do chính bè lũ Cộng-Sản Bắc Việt, cầm đầu bởi tên Hồ-c-Minh, là tên tay sai của bè lũ Cộng-Sản quốc tế. hắn đă vâng lệnh Nga+Tàu xua quân đánh cướp miền Nam Việt-Nam, và đă gây lên cuộc chiến VN 54-75. Trong cuộc chĩến đó, nhân dân miền Nam Việt- Nam chỉ TỰ VỆ và Mỹ đem quân vào Nam Việt-Nam khi Cộng-Sản Bắc Việt ĐĂ XUA QUÂN VÀO NAM, ĐỂ ĐÁNH CƯỚP MIỀN NAM VN. quân đội Mỹ đến VN là để giúp nhân dân miền Nam VN bảo vệ nền TỰ-DO DÂN-CHỦ của nhân dân miền Nam Việt-Nam. Mỹ và nhân dân miền Nam Việt-Nam không hề gây chiến..

Nếu Cộng-Sản Bắc Việt đă không vâng lệnh Nga+Tàu xua quân đánh cướp miền Nam Việt-Nam. Th́ cuộc chiến 54-75 có xảy ra không?

Chắc chắn là KHÔNG.

V́ thế. CUỘC CHIẾN VN 54-75 LÀ DO CHÍNH CỘNG-SẢN GÂY LÊN.

NÊN BÈ LŨ CỘNG-SẢN PHẢI HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TẤT CẢ NHỮNG CÁI CHẾT CỦA GẦN 4 TRIỆU NGƯỜI ĐĂ CHẾT TRONG CUỘC CHIẾN, VÀ TẤT CẢ MỌI TÀN PHÁ ĐẤT NƯỚC/DÂN TỘC CÙNG TẤT CẢ MỌI HẬU QUẢ TRÊN CON NGƯỜI CŨNG NHƯ TRÊN QUÊ-HƯƠNG ĐẤT NƯỚC DO CUỘC CHIẾN 54-75 ĐĂ GÂY RA..

ĐÓ LÀ MỘT SỰ CÔNG MINH RƠ RÀNG.

CỘNG-SẢN KHÔNG DỰA VÀO MỘT LƯ LẼ NÀO ĐỂ Đ̉I BỒI THƯỜNG TỪ BẤT CỨ AI, VỀ NHỮNG THIỆT HẠI DO CUỘC CHIẾN, MÀ CHÍNH CỘNG-SẢN ĐĂ GÂY LÊN. NGOẠI TRỪ CSVN Đ̉I BỒI.. HOẠC CHÍNH BÈ LŨ QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN THAM NHŨNG HÚT MÁU NÀY PHẢI BỒI THƯỜNG TẤT CẢ NHỮNG THIỆT HẠI SINH MẠNG, VẬT CHẤT VÀ TẤT CẢ NHỮNG HẬU QUẢ TRÊN CON NGƯỜI CŨNG NHƯ NHỮNG TÀN PHÁ TRÊN QUÊ HƯƠNG DO CUỘC CHIẾN MÀ CHÍNH BÈ LŨ QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN TÔI MỌI NGA TÀU NÀY ĐĂ GÂY LÊN, TRONG "NGHIĂ VỤ QUỐC TẾ/ NHUỘM ĐỎ ĐÔNG DƯƠNG" MÀ CHÚNG ĐĂ NHẬN LỆNH NƠI ĐẢNG CỘNG SẢN QUỐC TẾ .....

CHÚNG TA PHẢI NHỚ RẰNG . KHI NHỮNG NGƯỜI ĐĂ TỰ NGUYỆN THEO CỘNG SẢN NHƯ HỒ CHÍ MINH, TH̀ HỌ ĐĂ TỰ NGUYỆN DÂNG HIẾN CUỘC ĐỜI/SỰ NGHIỆP RIÊNG HỌ, VÀ CẢ TỔ QUỐC CÙNG DÂN TỘC CHO ĐẢNG CỘNG SẢN QUỐC TẾ. V̀ LƯ THUYẾT CỘNG SẢN TAM VÔ LÀ VÔ THẦN VÔ TỔ QUỐC VÔ GIA Đ̀NH. NÊN BÈ LŨ QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN KHÔNG BAO GIỜ LÀM MỘT ĐIỀU G̀ V̀ TỔ QUỐC, V̀ DÂN TỘC NHƯ CHÚNG VẪNG LUÔN RÊU RAO..

CÓ AI C̉N NHỚ ...KẺ NÀO ĐĂ TUYÊN BỐ RẰNG.. DÙ CÓ PHẢI HY SINH CẢ VÀ DÂN TỘC ĐỂ ĐÁNH ĐUỔI GIẶC THÙ ĐẾ QUỐC TƯ BẢN XÂM LỰỢC. TH̀ CŨNG LÀ VIỆC ĐÁNG ĐỂ ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA PHẢI LÀM..????

ĐÓ LÀ LỜI CỦA HỒ-CHÍ-MINH

..Hy sinh cả và dân tộc để đánh đuổi "GIẶC" ...Thế khi đuổi đươc "GIẶC" dân chết sạch..đất nước sẽ thuộc về đảng cộng sản quốc tế....

ĐẤY..HỒ-CHÍ-MINH & ĐẢNG QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN VN, CHÚNG MUỐN DIỆT CẢ DÂN TỘC TA V̀ LỢI ÍCH BÀNH TRƯỚNG CỦA BÈ LŨ QUỶ ĐỎ. TH̀ HỎI RẰNG. CHÚNG CÓ BAO GIỜ THẬT L̉NG V̀ DÂN, V̀ NƯỚC..

CÁC BẠN KƯ TÊN ỦNG HỘ CỘNG SẢN?????

CÁC BẠN MUỐN L̉NG NHÂN TỪ CUẢ BẠN TRỞ THÀNH NHỮNG MŨI DAO, HỌNG SÚNG CUẢ ĐẢNG DÍ VÀO GÁY, VÀO ĐẦU NHÂN DÂN, ĐÀN ÁP, ỨC HIẾP, THAM NHŨNG, TRÁN LỘT NHÂN DÂN TA NỮA SAO....

NHỮNG CÁI BỊ THAM NHŨNG KHÔNG ĐÁY & NHỮNG CON NGƯỜI CỘNG SẢN VÔ TÂM LINH, VÔ LƯƠNG TRI, VÔ NHÂN BẢN KIA ĐĂ LÀM MỘT ĐIỀU G̀ THỰC V̀ DÂN V̀ NƯỚC CHƯA??

HAY TẤT CẢ V̀ ĐẢNG, VỚI ĐẢNG VÀ CHO ĐẢNG.?????

Mà ĐẢNG là ai ??? ĐẢNG CHÍNH LÀ NHỮNG CHUYÊN GIA BÓC LỘT......

==================TIN THEO CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT=================-- (tosu_cs@yahoo.com), August 26, 2004.Đúng là lũ ngu si, hèn ǵ chẳng ai thèm giảng cho hiểu. Sao Mỹ o ném luôn bom nguyên tử cho chết hết CS luôn đi. Chuyện nhà người ta, tự nhiên ở xa đâu nhảy vào giết dân chúng hộ mấy thằng phản động. VC chỉ có mấy khẩu AK, vài cây súng cối trong khi tụi Mẽo trực thăng bay như muỗi, máy bay B52 răi bom đầy mặt đất, tàu chiến đầy sông đầy biển, xe tăng vô số. Tàn sát dân cả ngàn ngôi làng chưa đủ, c̣n răi chất độc giết dần giết ṃn dân chúng. Chỉ có lũ bán nước mới cười lên nỗi đau của đồng bào mà ủng hộ chúng. Cả triệu quân tay sai và nữa triệu quân Mẽo đánh có 100-150 ngàn thằng du kích vũ khí thô sơ mà đánh cũng không xong, đen dân chúng ra giết trả thù. Chỉ có lũ tay sai bán nước, vô nhân tính VNCH nh́n chúng giết đồng và cười ha hả thôi.

-- (Huhu@yahoo.com), August 26, 2004.

Nếu Cộng-Sản Bắc Việt đă không vâng lệnh Nga+Tàu xua quân đánh cướp miền Nam Việt-Nam. Th́ cuộc chiến 54-75 có xảy ra không?

Hăy thử trả lời câu hỏi trên , rồi hăy khóc nè HUHU.

-- (tosu_cs@yahoo.com), August 26, 2004.


NẾu Mỹ không phá hiệp định Geneve, phá hoại bầu cử tự do lúc đó và sau này th́ làm ǵ có chuyện. Cần ǵ phải nghe lệnh ai, tôi không là cộng sản nhưng cũng sẵn sàng đánh Mẽo cứu dân tộc, thống nhất đất nước. Nói chung là nếu o có dân chúng cũng hộ th́ 100 ngàn quân du kích, vũ khí thô sơ làm sao thắng cả triệu quân VNCH, 500.000 quân Mẽo vũ khí hiện đại, huấn luyện chuyên nghiệp. Nếu o được dân chúng ủng hộ th́ làm sao CSVN lại liên tiếp chống lại vô số cuộc phá hoại của Mẽo và vài ông bợ Mẽo hiện nay.

-- (HIHI@yahoo.com), August 26, 2004.

tao lai. muon ram' vao` mom~ cua thang` moi. hihi nay` roi....giong. dieu cua no' cung giong nhu giong. dieu cua may thang` moi. o rung truong son trong thoi` ky` duoc. an bom b 52 cua My...

eh may`....nghe bom My da~ lo tai hong may~ ???? co' bi. khing hoang tam than dien dien tung tung hong ??? hohohoh

-- Ho Chi Minh Ma Co (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), August 26, 2004.


Du ma thang khon nan. May co con la con nguoi khong may. Dong bao may bi bom My giet hay hon 3 trieu nguoi ma may con cuoi duoc ha may. Du ma tui bay phan dong khong phai la con nguoi nua. Chang khac gi lu Khome Do khat mau !

Khon nan thay cho bon Mat Goc.

-- khon nan thay (khonnanthay@yahoo.com), August 26, 2004.Ừ khốn nạn thay bọn VC ,3 triệu thằng vừa là sinh bác tử nam vừa là năm vùng ,vừa là phỏng dái,vừa là hộ lư giao liên vừa là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản ,vừa là hoà hợp ḥa giải được dân quân Miền Nam cho phép đi thăm Bác Hồ ,được xuống địa ngục hồ hởi phấn khởi kính Bác ,yêu Bác mà không không tốn một đồng xu .

Việc đại phúc dân quân Miền Nam ban bố cho ,họ đă không cám ơn c̣n la lối om ṣm .Đúng là bọn vong ơn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 26, 2004.


huhu..Mồm nói không phải CS??? Nhưng đuôi đỏ hơn tiết lợn.... giọng điêu CS rơ như ban ngày, thế mà EM chả....

Lũ quỷ đỏ cs có bao giờ tuân giữ hiệp định nào đâu..Hiệp đinh chia đôi đất nước CHÁNH PHỦ MIỀN NAM VN có kư đâu mà phải tuân ..Chính CS kư xong bẻ bút . Rồi hiệp định ngưng chiến năm 73, VC kư vừa xong chúng liền xé toang hiệp định, xua thêm quân vào đánh cướp nam VN...

Lũ quỷ đỏ CS khốn kiếp này chỉ tuân thủ những hiệp định gian manh ngu xuẩn bán nước cho quan thầy chúng là những bè lũ quỷ đỏ mà chúng tôn thờ thôi.

==ĐẢNG QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN VIỆT NAM & NHỮNG HIỆP ĐỊNH BÁN NƯỚC==

Toàn dân Việt Nam ở trong nước và hải ngoại vô cùng phẫn nộ trước các hành động bán nước, hại dân của tập đoàn lănh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đă dâng hiến cho quan thầy Trung Cộng một số lănh địa, lănh hải và hải đảo vốn là cơ nghiệp quư báu của Tổ tiên đă dầy công xây dựng và ǵn giữ.

Từ năm 1958 đến năm 2000, lợi dụng độc quyền lănh đạo đất nước, Cộng sản Việt Nam đă ngang nhiên kư kết với Trung Cộng một số mật ước:

· Công hàm ngày 14/09/1958 của Phạm văn Đồng, Thủ tướng Cộng sản Bắc Việt, gởi cho Chu ân Lai, Tổng lư Quốc vụ viện Trung Cộng, công nhận chủ quyền của Trung Cộng trên các quần đảo Hoàng Sa (Paracels) và Trường Sa (Spratleys).

· Hai hiệp định về biên giới Hoa Việt trên đất liền và lănh hải của hai nước tại Vịnh Hạ long kư kết ngày 30/12/1999. Hai hiệp định này đă được Quốc hội bù nh́n Cộng sản Việt nam phê chuẩn ngày 09/06/2000, nhưng không được công bố để tường tŕnh nhân dân Việt nam như đă qui định trong Hiến pháp 1992 do chính Cộng sản Việt nam ban hành.

Tuân lệnh bọn Trung cộng, Cộng sản Việt nam ngày 25/12/2001 đă công khai tổ chức lễ cắm mốc biên giới mới lấn sâu vào lănh thổ Việt nam độ 5 ki-lô-mét so với biên giới Hoa Việt do Pháp kư kết với Trung Hoa năm 1885.

Trong thời gian chiếm đoạt quyền hành bằng bạo lực từ năm 1945 đến nay, Cộng sản Việt nam đă nhiều lần phạm tội bán nước và bội ước:

· Ngày 06/03/1946, Hồ chí Minh đă kư kết với Marius Moutet, Tổng Trưởng Bộ Thuộc địa Pháp, Thỏa hiệp án (Vivus Vivendi) rước quân đội Pháp đổ bộ vào Bắc Việt để tiện tiêu diệt các đảng phái quốc gia yêu nước.

· Ngày 20/07/1954, Cộng sản Việt nam đă kư kết với Pháp hiệp định Geneve chia đôi đất nước Việt nam. Nhưng Cộng sản Việt nam đă không tôn trọng hiệp định này và công khai mở cuộc chiến xâm lăng miền Nam Việt nam. Sau đó Cộng sản Việt nam đă kư kết và xé bỏ ngay Hiệp định Ba lê kư ngày 27/03/1973. Ngày nay Bộ Chính trị Cộng sản Việt nam lại cắt khoảng 1000 ki-lô-mét vuông đất và 15000 ki-lô-mét vuông lănh hải để dâng hiến cho Trung Cộng.

So sánh các hiệp định do hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung hoa vừa kư kết mới đây với hiệp ước biên giới và lănh hải do Nhà nước Bảo hộ Pháp kư kết với Triều đ́nh Măn Thanh năm 1885 và 1887, một phần quan trọng lănh thổ, lănh hải và hải đảo của Việt nam đă lọt vào tay Trung Cộng. Không thể chối cải một sự thật đau ḷng, Cộng sản Việt nam đă bán đứng đất nước, trong lúc suốt ch́ều dài lịch sử 4885 năm dựng nước và giữ nước, trải qua 1000 năm Bắc thuộc và 100 năm Pháp thuộc, Tiền nhân ta đă hy sinh biết bao xương máu để bảo vệ toàn vẹn lănh thổ, không để mất một tấc đất. Cộng sản Việt Nam không thể chối căi tội phản quốc vô tiền khoáng hậu của bọn chúng trong lịch sử dân tộc Việt.

.CHO NÊN TIN THEO CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT..

-- (tosu_cs@yahoo.com), August 26, 2004.


NẾU BẠN THỰC L̉NG YÊU TỔ QUỐC/ĐỒNG BÀO & CÓ L̉NG NGHĨ ĐẾN TƯƠNG LAI DÂN TỘC..TH̀ HĂY VÀO KƯ TÊN NƠI TRANG WEB NÀY

http://www.petitiononline.com/pdvn/petition.html

Hoặc [ nhấn vào đây]

-- (tosu_cs@yahoo.com), August 26, 2004.


Chất độc da cam rải trong miền nam VN . Nhưng sao đa số những con cái cựu bộ đội bắc Việt lại bị khuyết tật..

Thứ 1, Những cựu bộ đội trong thời chiến, họ bị đày ăn rừng ngủ buị/đói khát thiếu dinh dưỡng và những bệnh rừng rú như sốt rét rừng gây hại trực tiếp phá huỷ những tế bào máu, gây hại cho các tế bào khác trong cơ thể bề lâu bề dài ,là nguyên nhân gây tật nguyền cho những thế hệ con cháu

thứ 2, Những bộ đội bác Việt & Cộng sản VN nói chung, họ chui rúc rừng rú có nhiều côn trùng độc, v́ thế họ thường dùng chất độc DDT thoa xát khắp thân ḿnh để ngừa côn trùng muỗi vắt ve rừng. chất độc DDT là một loại chất độc có hại cao đến gan, thận & có sức huỹ diệt các tế bào nội tạng cuả người/súc vật. đă bị các nước trên thế giới cấm sử dụng từ giữa thập niên 60. nhưng ở VN, cho đến ngày nay nhà nứớc ta vẫn nhập cảng từ Trung quốc mỗi năm cả hằng nhiều chục ngàn tấn..Nhiễm DDT cũng là nguyên do rất cao về đau yếu/ung thư và dị tật cho nhiều thế hệ con cháu.....

==NHỮNG NGUYÊN NHÂN DỊ TẬT NƠI CÁC TRẺ EM Ở VN, CHƯA CÓ BẰNG CHỨNG CỤ THỂ NÀO LÀ DO CHẤT ĐỘC DA CAM==

==VIỆC KIỆN TỤNG MỸ VỀ CHẤT ĐỘC DA CAM, MỘT NƯỚC GIẦU, DỄ LÀM TIỀN.. NÊN ĐẢNG TA LỢI DỤNG ĐỂ VƠ CHO ĐẦY TÚI THAM CUẢ ĐẢNG...

CHÚNG TA HẲN CHƯA QUÊN CHUYỆN CHÍNH PHŨ THỤY ĐIỂN VIỆN TRỢ CHO VN 700.000ĐÔ MỸ ĐỂ DIỆT THAM NHŨNG Ở VN, NHƯNG THAM NHŨNG CHƯA KỊP DIỆT, TH̀ SỐ TIỀN 700.000ĐÔ "DIỆT THAM NHŨNG" KIA ĐĂ LỌT TƠM VÀO TÚI THAM CUẢ ĐẢNG.

VẬY CHÚNG TA CÓ THỂ TIN ĐƯỢC NHỮNG ĐỒNG TIỀN "BỒI THƯỜNG ..CHẤT ĐỘC DA CAM" NẾU CÓ.. TH̀ NHỮNG NGƯỜI GỌI LÀ "NẠN NHÂN DA CAM" KIA CÓ ĐƯỢC HƯỞNG KHÔNG. HAY LÀ LẠI ..TẤT CẢ V̀ ĐẢNG, VỚI ĐẢNG VÀ CHO ĐẢNG MÀ CHỚ...????????????

========== TIN THEO CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT ==========

-- (tosu_cs@yahoo.com), August 26, 2004.


Thuc ra tao thay tai sao chung may cu ton cong mat tien de viet nen may cai bai bao ngu si thoi nat nay the nhi ? Chung may muon co vu cai goi la " TINH THAN CHONG CONG " ah ? Dung la dan don het cho noi ! Tao noi that, muon chong Cong San, thi chung may, tat ca nhung con cho phan dong Viet Kieu dang o nuoc ngoai, phai biet mang tam suc, tien cua ra de tuyen truyen, giao duc... phai hanh dong thuc te moi co hieu qua duoc ! may cai bai viet tuc tiu, vo hoc nay thi ai doc ? ai nghe ? neu thieu tien thi phai keu goi tai tro, con trai, thanh nien thi di quet chuong xi cho bon Mi, con gai thi di lam CAVE phuc vu may thang tay, thi moi co tien ma .... hoat dong cach mang chu !

-- Kiet Timberlake (kevintim2004@yahoo.com), August 27, 2004.


Cai dam cho' de tui bay sao khong giam chui ho chi minh ha? >>>> tao du ma' ho chi minh ne ...co ngon lam gi tao ...hay deo me thang nong duc manh ne .....co ngon lam gi di chui di ...do cai cong san man di moi roi cho de chung bay ...khon nan

-- Ho Chi Minh (vietnamcongsans@yahoo.com), August 27, 2004.

MAy chui giong con cho o que tao luc no khong co cut an lam !

-- Kiet Timberlake (kevintim2004@yahoo.com), August 27, 2004.

Mả mẹ cái lũ tôn thờ giáo điều băi rác Liên-Xô ngu xuẩn mọi rợ, làm cả nước đói nghèo lạc hâu..Lũ chúng mày yêu XHCN vô sản chuyên chính lạc hậu dơ bẩn theo lối

ĂN CƠN XÓ BẾP UỐNG NƯỚC AO ĐÁI MHÀNG RÀO IẢ CHUỒNG LỢN

DDT th́ làm như phấn dưỡng da..xoa cả vào ḿnh mẩy, ở bẩn đầu chí rận cũng xát DDT, kiến, mối vào nhà cũng rải đầy DDT, chuồng gà ổ lợn cũng rải đầy DDT chung quanh...chỉ c̣n chờ cái đảng quỷ đỏ cộng sản dạy cho dân pha DDT vào nước uống/cơm ăn, rồi đổ cho DA CAM để kiện một lượt cho tiện. Các nước đă nghiêm cấm xử dụng CHẤT ĐỘC DDT từ đầu thập niên 60 rồi. nhưng nhà nước "đỉnh cao trí tuệ" ta c̣n nhập cảng hàng năm cả mấy chục ngàn tấn từ Trung Quốc về cho dân ta sử dụng "THOA BÓP" ...Như vậy đẻ con không bị dị tật, bệnh hoạn mới là điều lạ đấy.. .MIỀN BẮC IU VIỆT TOÀN DDT..

-- (tosu_cs@yahoo.com), August 27, 2004.


ĐÀN B̉ VÀO THÀNH PHỐ

=Từ khi đàn ḅ vào thành phố

Ngày đêm lẫn lộn như mơ hồ

Cộng nô một màu thù rực đỏ

Vâng lời bác đảng chúng đem tô

=Từ khi đàn ḅ vào thành phố

Tài sản nhân dân thản nhiên vồ

Ăn cắp công khai không xấu hổ

Khiêng về đất Bắc chất từng lô

=Từ khi đàn ḅ vào thành phố

Dép râu nón cối chúng xô bồ

Răng đen mă tấu hùa nhau nổ

Ngu si dốt nát tự hào phô

=Từ khi đàn ḅ vào thành phố

Văn chương chữ nghĩa như lũ rồ

“Bảo quản”, “quá độ” lên “sự cố ”

“Phạm trù”, “sung quyết” ...phẩn đầy tô!

=Từ khi đàn ḅ vào thành phố

Nhà tan cửa nát bao nấm mồ

Kẻ đi cải tạo, người đau khổ

Cu li, làm đĩ ... sống nhấp nhô!

=Từ khi đàn ḅ vào thành phố

Đổi tên chúng gọi là thành hồ

Tương lai, hy vọng cùng nhau đổ

Tan tành hoa lệ, một thủ đô!

Từ khi đàn ḅ vào thành phố ...!

-- (tosu_cs@yahoo.com), August 27, 2004.


Lon me thang Su'ng M16 ra cai Topic nhu Lon thiu !

-- Hehi (hehi@yomost.vn), August 27, 2004.

tra loi thu tin : -chu em M-16 >bo khi ,nam nay la nam 2004, seng M-16 chuyen mon ket dan ,loi thoi , US Army da vut vao vien bao tang tu hoi 1978. Bi gio Meo sai M4 Colt - the gioi theo tu ban Meo nhu Thailan, Mwexico ... cung khong sai M-16 nua. Anh da noi voi chu trong nhung thong cao truoc : Da la CongSan thi khong la Mafia, chu rap chu bay ba , meo den cuoi thoi oc ! Neu chu muon goi nhung ten Cong San tham nhung thi chi can noi la tham nhung , chu co gi phai bay dat (tat tham nhung cung hoc hoi tu VNCH ), nguoi Viet minh co tinh de thuong la hay chi dan cho nhau. Ban ve vu kien cu-khoai cua chu voi dang Cong san VN thi anh nghi rang chu dang bieu dien mot tro cuoi -cu khong cuoi -(bad joke). Lam on quen di - just forget it. cac chat hoa hoc dung trong chien tranh - la chinh Meo da bay tro cho Cong San -trong nhung hiep uoc ve chien tranh ke tu de nhat the chien 1917 -cac hiep uoc giua cac cuoc gia khong duoc xu dung vo khi hoa hoc chat doc . Vi vay ,cac chu Meo di dem da xui CongSan kien chu Sam , tuy nhien chu Sam cung rat diem thui , chua chac VN da thang kien vi chu Sam chua bao gio tuyen chien voi VN ( declare war ). (Van co nhung ong My than cong -da trang mat xanh can than -cac chu chong Cong ngo ngan thay My la tin ,phai coi chung .) Noi doc ma choi, anh de nghi chu M16 doi nickname va tim nhung topic hap dan hon , mong lam thay !

-- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), August 28, 2004.

tosu oi ong an no'i ngu qua' !!! lai co`n co^? vu~ cho vie^.c My tha chat doc xuong hai dong ba`o hai dan toc ma co`n dem ra li' le cua ga Idiot la` "du`ng DDT de thoa len da " dung la` ngu het cho no'i ! Tao cung o My day ! ma` tao khong ngu nhu* thang tosu nhu ma`y dau tha`ng mat het ban ti'nh con nguoi nhu ma`y dau thang to su nha may !

-- David Ton (sang_mai_niem_tin@yahoo.com), September 02, 2004.

-- David Ton (sang_mai_niem_tin@yahoo.com) Ông nói tôi cổ vũ cho việc Mỹ thả chất độc??

Tôi chỉ nói lên những sự thật .V́ sao lại có chuyện Mỹ rải chất độc da cam tại VN .. và nguyên do tại đâu..

C̣n chuyện bộ đội & người dân Việt Bắc dùng DDT thoa lên người để chống muỗi, ṃ gà, ve vắt con trùng, thậm chí c̣n thoa lên đấu để diệt chấy là điều có thật 100% ..

Tôi không biết ông có hiểu được những ǵ tôi nói ở những post trên không? ..mà những lời ông nêu ra thật như một tên xẩm.

-- (tosu_cs@yahoo.com), September 20, 2004.


Chất da cam hồi đó không bị quốc tế cấm .

Trong chiến tranh ta có thể dùng mọi vũ khí để diệt quân thù hăy nh́n Mỹ đă dội 2 trái bom nguyên tử tại Nhật đâu ai phản đối ,chưa thấy thằng Nhựt nào đ̣i bồi thường hết .

Nếu Mỹ thay v́ dùng chất da cam nó rải ḿn đại lôi dọc đường ṃn Hồ Chết Xính thử hỏi số tử vong và thương phế binh VC là bao ?

C̣n chất DDT lúc trước nông dân VNCH vẫn dùng để diệt sâu bọ và chính những cán bộ giao liên đă thu mua cho bọn sinh bắc tử nam để dùng làm ǵ tôi không biết nhưng chắc chắn không để ăn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 21, 2004.


Moderation questions? read the FAQ