Có vài anh Phun-Rô thiểu số - Đảng gai mắt muốn XÓA SỔ !!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cái chiêu "mềm nắn rắn buông" của đảng và nhà chị Mỹ Hoa lại được đem ra xử dụng cho tuyên truyền chính sách "XÓA" của đảng ta. Những tưởng có vài anh dân tộc thiểu số lên miệng ti toe th́ nhà nước ta sẽ XÓA sạch cho rảnh nợ. Ai dè cái nhà anh ǵ hoạt động cho dân tộc thiểu số Tây nguyên và nhóm Phun Rô ǵ ấy ở nước ngoài lên diễn đàn thế giới la toáng lên cho nhân dân thế giới biết. Thế là đảng ta làm cái chuyện "ném đá dấu tay" phớt lờ quại mồm ra hỏi : "Đâu, Đâu đàn áp dân tộc thiểu số Tây Nguyên đâu ? Đảng và nhà nước ta đang chủ trướng xóa đói và nâng cao đời sống cho họ đấy chứ ! Không thấy phó chủ tịt đang đi tham quan à ? "

Nhà chị Mỹ Hoa phó chủ tịt lại c̣n vén váy đến thăm mấy cái buôn làng chó ỉa là cả một chuyện không tưởng rồi. Tiện đây nhắn với chị Mỹ Hoa vào thăm mấy cái buôn người cùi luôn thể, không khéo có vô số người nghèo trong đó cũng cần đảng và nhà nước ta 'XÓA' luôn cho tiện.

Long Quân

-------------------------------------

Trích báo đảng CSVN Đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo cho các hộ đồng bào dân tộc

Ngày 24/8/2004. Cập nhật lúc 23h 34'

Ngày 23/8, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đă yêu cầu chính quyền tỉnh Đắc Lắc tập trung thực hiện tốt việc cấp thêm đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ đồng bào sử dụng đất sản xuất đạt hiệu quả cao, đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào thi đua tăng thêm hộ kinh tế khá và hộ giàu để đến năm 2010, Đắc Lắc không c̣n hộ nghèo.

Tại buổi làm việc với lănh đạo tỉnh Đắc Lắc, Phó Chủ tịch nước cũng chỉ đạo tỉnh tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đi đôi với việc tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Đắc Lắc ngày 22 và 23/8, khi đến thăm huyện Cư M'ga, Phó Chủ tịch nước đă đặc biệt quan tâm đến đời sống bà con dân tộc thiểu số ở các buôn, các xă thuộc vùng đặc biệt khó khăn, kết quả thực hiện chương tŕnh 135 của Chính phủ, việc cấp đất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở và đất canh tác và việc nâng cao đời sống văn hóa, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho đồng bào.

Phó Chủ tịch nước cũng đă đến thăm Đồn Biên pḥng 737, thăm và tặng quà các vị già làng, gia đ́nh chính sách ở Buôn Súp A, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp./.-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 25, 2004


Moderation questions? read the FAQ