Lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam đặt vấn đề trách nhiệm của những điều ước quốc tế kư kết mà gây thiệt tḥi cho đất nước.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Theo tin rfa sáng nay, một chỉ dấu tiến bộ mới trong cái gọi là quốc hội của nước chxhcn VN. Lần đầu tiên, cái gọi là quốc hội do đảng cử dân bầu đó dám đặt vấn đề thách thức đặc quyền bán nước của đám nô tài tàu chệt trong bắc bộ phủ .

"trách nhiệm này ai lănh?" là có hàm ư tên nào trong bộ chính trị hay ban chấp hành trung ương đảng csVN sẽ bị đem ra làm ... dê tế thần kỳ này ? Lê khả phiêu hay lê đức anh hay tên nào khác ? Chẳng hạn như đỗ mười ?

Chúng ta đừng quên sự kiện nội bộ csVN đấu đá nhau qua vụ án "siêu nghiêm trọng" tổng cục 2. Hai sự kiện này diễn ra liên tiếp nhau. Liệu có ngẫu nhiên không ?

http://www.rfa.org/service/article.html?service=vie&encoding=9&id=144195

---------------------------------------------------------------

Việt Nam thảo luận về dự thảo luật Kư kết và Thực hiện Điều ước Quốc tế
2004-08-20

Lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam đặt vấn đề trách nhiệm của những điều ước quốc tế kư kết mà gây thiệt tḥi cho đất nước.

Hôm qua, trong khuôn khổ phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đă thảo luận, cho ư kiến về dự thảo luật Kư kết và Thực hiện Điều ước Quốc tế.

Điểm son đầu tiên của ngành lập pháp Việt Nam về vấn đề này do chủ nhiện Ủy ban Đối Ngoại Vũ Măo nêu lên. Đó là câu hỏi "kư kết điều ước quốc tế thiệt tḥi cho đất nước, th́ người kư kết có chịu trách nhiệm không?".

Theo ông th́ công tác giám sát của Quốc hội đối với việc đàm phán, kư kết và thực hiện điều ước quốc tế thời gian qua đă bị bỏ trống hoặc quá yếu kém, khi luật Giám sát của Quốc hội không quy định điều này.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, ông Ngyễn văn Thuận cũng đồng ư và bổ sung nhận xét là lâu nay chính phủ đàm phán, kư xong rồi mới giao cho Quốc hội phê chuẩn. Trong khi đó Hiến pháp đă trao cho Quốc hội quyền quyết định đường lối đối nội và đối ngoại. Do đó các điều ước quan trọng kư với nước ngoài cần phải có sự thẩm tra của Quốc hội.

Giới quan sát cho rằng điển h́nh nổi cộm nhất về t́nh trạng vô trách nhiệm đó là hiệp định về biên giới Việt Nam-Trung Quốc, vốn đă gây bức xúc trong và ngoài nước v́ đă làm thiệt tḥi cho đất nước quá nhiều.

-----------------------------------------------------------------

Liệu tàu cộng thông qua đám tay sai nô tài của chúng cho phép cái quốc hội đảng cử, dân bầu đó ra được cái điều luật đó hay không? cái đó c̣n chờ câu trả lời, WAIT AND SEE

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), August 20, 2004

Answers

Response to Lần đầu tiĂªn Quốc hội Việt Nam đặt vấn đề trĂ¡ch nhiệm của những điều ước quốc tế kĂ½ kết mĂ  gĂ¢y thiệt thĂ²i cho đất nước.

Hien Gio Nong Duc Manh bi suc ep Toi da ben ngoai...Va ben trong ...Neu khong thi tui no chet ngay lap tuc ..thanh ra bat buoc phai ha bo..Noi vay thoi ,,,Nhung CongSan VAn la CongSAn ..Khong THe nao tin Duoc ...TIN CONGSAN LA TU SAT .....

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 20, 2004.

Moderation questions? read the FAQ