SEOUL yêu cầu MỸ giữ quân số trấn đóng tại Nam Hàn

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

SEOUL, Nam Hàn - Nam Hàn hôm Thứ Năm đề nghị Hoa Kỳ khoan thực thi kế hoạch cắt giảm số binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú tại bán đảo Triều Tiên. Đó là đề tài được đưa ra trong các cuộc đàm phán hôm Thứ Năm về tương lai của mối hợp tác quân sự.

Washington gần đây đă thông báo với Seoul về kế hoạch rút 12,500 binh sĩ trong tổng số 37,000 quân đồn trú tại đây, trước cuối năm 2005, buộc Nam Hàn phải gánh thêm trách nhiệm tự vệ trước sự xâm lăng quân sự, nếu có, của Bắc Hàn. Hiện có khoảng 3,600 binh sĩ Hoa Kỳ từ Nam Hàn đă được gởi sang Iraq.

Giới chức quốc pḥng Nam Hàn cho thông tấn AP hay rằng “chúng tôi muốn Hoa Kỳ hăy hoăn lại chương tŕnh một chút. Và chúng tôi có đưa ra lời yêu cầu đó vào hôm nay.”

Theo các báo chí địa phương, Nam Hàn muốn Hoa Kỳ khoan giăn thêm hơn một năm nữa.

Cầm đầu phái đoàn Hoa Kỳ trong cuộc đàm phán 2 ngày tại Seoul là Phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Pḥng Richard Lawless.

Tháng trước, hai bên cũng đă nói chuyện khá nhiều về vấn đề này. Hoa Kỳ cho Nam Hàn hay, và Nam Hàn cũng đă đồng ư, để Hoa Kỳ chuyển 8,000 binh sĩ hiện đóng tại Seoul sang một thành phố khác ở phía Nam trước cuối năm 2008.

Quân đội Hoa Kỳ đă đồn trú tại Nam Hàn kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên giữa 2 miền Nam Bắc để ngăn chặn các cuộc xâm lăng của Bắc Hàn xuống phương Nam. Cùng với quân đội Hoa Kỳ, Nam Hàn có một đội quân 650,000 binh sĩ vẫn c̣n đang trong t́nh trạng chiến tranh với Bắc Hàn sau khi một hiệp ước ngưng bắn được kư kết giữa đôi bên vào năm 1953.

Kế hoạch rút quân của Tổng Thống Bush, được tuyên bố vào đầu tuần này, là để tái phối trí quân đội hầu có thể đáp ứng những nhu cầu của t́nh h́nh mới một cách linh động hơn.

Chính quyền Bush cho biết, mặc dầu có kế hoạch rút bớt quân số, nhưng trách nhiệm của Hoa Kỳ đối với Nam Hàn không giảm bớt. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ - Nghị Sĩ John Kerry, đă lên tiếng chỉ trích kế hoạch rút quân này là làm lợi cho Bắc Hàn một cách nhưng không giữa lúc t́nh h́nh vẫn c̣n căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên

....................

>> Mấy thằng củ sâm sao không ngon biểu t́nh đuổi Mỹ đi?? Bush rút quân để cho thằng đói BH nó nhảy vào cấu xé NH , lúc đó thằng NH sẽ thành... tro , Mỹ không sợ đối thủ cạnh tranh Kinh tế nữa. Đ̣n thâm độc quá , đáng đời cho những thằng chỉ biết ḿnh mà không biết ta . VNCH ngày trước là ḥn ngọc viễn đông bây giờ là cục sạn rồi , sau đó là đến NH

C̣n tên Kerry đúng là thằng bất tài , đ̣i rút quân ở Irag bảo tồn sinh mạng người Mỹ , c̣n rút quân NH th́ lại chống đổi??? đúng là thằng bất tài , chỉ biết nói dóc theo 1 chiều

-- Dương Dê Cụ (DuongDeCu@yahoo.com), August 20, 2004

Moderation questions? read the FAQ