CSVN = Mafia đỏ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

CSVN: Khi c̣n ngữa tay ăn mày từng hột gạo từng viên đạn của Trung Cộng th́ nhăi mồm vẫu khen bọn Tầu ghẻ là "lồng chí" hay là "anh em - núi liền núi - sông liền sông". H́nh bạo chúa Mao treo đầy đường. Nhất nhất từ ăn mặc đồ đại cán đến Cải cách ruộng đất cả đến nhạc củng mang đặc phong cách Tầu. Sau khi Tầu đếch cho 1 xu th́ tru tréo mồm đĩ mà chửi. Cả cái đảng CSVN lúc đó chẳng khác tên Chí Phèo. Bây giờ lại vác mồm vẫu mặt mo sang Tầu ve vuốt!

Đừng chửi CSVN là chó - Chó có nghĩa và có "đạo đức Cách mạng" hơn đảng viên nhiều. Đừng chửi CSVN là cứt - Cứt đái bón cây c̣n tốt - CS chỉ tổ hại dân hại nước. Hảy chửi CS là đồ giang mai! vừa bẩn vừa tục và nhất là rất độc!!!

-- (hailua@vnn.net.vn), August 20, 2004

Answers

Wow, chá»­i Ä‘á»™c hÆ¡n thịt cĂ¡ nĂ³c.

-- Dam Tac Ho Chi Minh (damtachochiminh@yahoo.com), August 20, 2004.

He he chú em răng vẩu: Chú em ăn tục nói bẩn không khác chi bố mẹ chú bác của chú em há! Đảng giỏi dạy "con người mới XHCN' như chú em vừa ăn cắp giỏi vừa chửi lộn có bằng cấp hỉ! Cái sướng của Qua bây giờ là dollar đầy túi, xe Mercedes, nhà cao cửa rộng, vợ con phủ phê an lạc mà không phải ăn cắp của công hay ức hiếp dân lành để có của hối lộ như cán bộ Đảng. Cho nên em có chửi qua cở nào củng rứa thôi. Em chửi càng dơ th́ cái mồm em dơ trước c̣n qua ở xa lắm làm sao qua bị dính "dơ" của em được! Vả lại Qua làm ăn lương thiện không ăn cắp không trấn lột đồng bào như mấy chú em Công an nhân dân nên Qua với mấy anh bạn hội Giải độc trên forum này có quyền cười từ trên đầu ông cố nội của em cười xuống đó. Em chửi cho đă xong nhớ nh́n lại coi thân em có ra ǵ không em? Làm ăn lương thiện ở VN làm sao có tiền! Cho nên cái mà chú em có dĩ nhiên có "nguồn gốc bất minh" rồi! He he thử đừng ăn hối lộ, đừng ăn cắp của công đi th́ có chửi Qua mới nể chớ c̣n như em hay ba má chú bác Đảng viên Cán bộ CS nhà em ăn bẩn quá làm sao mà nói nghe sạch được. Chửi nửa đi em! HE HE

-- (hailua@vnn.net.vn), August 26, 2004.

Hai lua Dan Nha que ..ma lau lau thot cay don ganh te' muon loi co hong viet cong roi ka......Cho them vai cay don ganh nua di hai lua''' cam on dum ...

  • Ho Dam Tac Chet phai Trung ngay .....
  • Cho nen con chau Congsan ...Dua khung dua dien ....

    -- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 26, 2004.

  • Moderation questions? read the FAQ