Lm theo nhời bc: - Trong thơ phải c kh - Nh thơ phải xung phong!!!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Như bc Hồ đ bẩu l :

Nay ở trong thơ nn c kh,

Nh thơ cũng phải biết xung phong

Nh tớ xin được xung phong lm ci cng tc dịch lại ci bi thơ 'Tn xuất ...Học đăng...' C nghĩa l : 'Vừa mới học leo... l xuất' của bc Hồ v vn knh yu như sau.

Vn ủng trng sơn, sơn ủng vn

Giang tm như knh tịnh v trần

Bồi hồi độc bộ Ty Phong Lĩnh

Dao vọng Nam thin ức cố nhn

Sau đy l bi dịch của Nam Trn :

Ni ấp m my, my ấp ni

Lng sng gương sng bụi khng mờ

Bồi hồi dạo bước Ty Phong Lĩnh

Trng lại trời Nam nhớ bạn xưa

Đy l bản dịch của ng T Bửu Gim.

My m dy ni, ni nng my

Gương sng lng sng khng t bụi

Dy Ty Phong một mnh leo ni

Buồn hướng trời Nam nhớ bạn xưa

Cn đy l bản dịch của nh tớ :

"Vừa mới vu sơn muốn xuất rồi !

Sự đời chưa thấy muốn tm tem

Gi Ty độc xem chừng 'Thượng m'

Lần di ra m vọng cố nhn "

Mong được bạn đọc, cc bậc cao minh nhận xt, chỉ dạy thm v tiếp dịch, sao cho lột hết ci thần v ci đẹp giu hnh ảnh v nhạc điệu trong bi thơ ny của Bc.

Long Qun

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 20, 2004

Answers

Response to Làm theo nhời bˇc: - Trong thơ phải cł khí - Nhà thơ phải xung phong!!!

BAC LONG QUAN ........ tui xin phep dich thi ... vi kha nang lam tho* tui khng co

Vn ủng trng sn, sn ủng vn : cu ny` co nghia~ em VA^N qun anh SO*N ...anh SO*N qun em VN ( hai ngu*o*i` ddang dde` nhau )

Giang tm nh knh tịnh v trần :anh GIANG va` em TM khng hu*ng ddang cho*` nong may mo*i nh.p cu.c

Bồi hồi ộc bộ Ty Phong Lĩnh : BAC HO ..khng co ddi nn tu*. la`m ly 1 mi`nh

Dao vọng Nam thin ức cố nhn : em DAO ddang bi. 1 tha(`ng nao` dde` .nhu*ng khng su*o*ng ...cho nn ddu` oc cu* no* ddn ngu*o*i` ti`nh xu*a

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), August 20, 2004.


Response to Làm theo nhời bác: - Trong thơ phải có khí - Nhà thơ phải xung phong!!!

cai bai` cua~ bac H` la`m trong 1 dip group - sex

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), August 20, 2004.

Response to Làm theo nhời bác: - Trong thơ phải có khí - Nhà thơ phải xung phong!!!

Theo ti nghỉ bi ny phải để cho ChuynTrịHiNch hay Dương D Cụ phin dịch ra gim.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), August 20, 2004.

Response to Làm theo nhời bác: - Trong thơ phải có khí - Nhà thơ phải xung phong!!!

Bc lo pht lm g c kh, thă*`ng chốn trong động Pắc P, thằng no ăn dầm ở dề nh dn khu Chi n, khi ta6y n đi ruồng bố rp khu Ta6y nguyn, thằng no chốn sang tu, thằng no chốn sang Tangơn miến điỆn giả sư o vng trn tầu của lin s, chắc thằng Ho6` Chủ Tịt nh my tm đường đi ngoại để dp nước chăng??? N Tham sinh u tử tm đưỜng lẩn chốn đấy, Lm g c chuyệ chnh kh ở thằng Giă.cCờ Đỏ Hồ Chủ Tịt, chng my chỉ vẽ voi, bi hoa che 't phấn cho n như một thằng hề.

-- Dan_Ve Ho Nai (Dan-Ve@KhaiTuCSVN.com), August 21, 2004.

Response to Làm theo nhời bác: - Trong thơ phải có khí - Nhà thơ phải xung phong!!!

Bc Hồ lun lun mập mờ ,tro trở ,lật lọng . . . nn khi Bc ni nếu hiểu theo Bc muốn th Bc im mồm cn khng th Bc lấy một ci tn soi ,tn ổi để giải thch hoặc tư tng bốc ln chn từng my.

Người ta ni thơ phải c ch hoặc l khẩu kh ,đằng ny Bc lại ni c kh như vậy c nghĩa l th phải c :

Đm kh =Bc đ được mội người trong "forum" ny vinh danh l "Hồ dm tặc"

c kh = Bc đ chứng minh bằng cu"th giết lầm hơn tha lầm"

T kh = Bc đ cạo đầu lm thầy cha ở Thi Lan

Uất kh= Bc đ bị phe Trưởng Giới Thạch chưởi rủa khi Bc tới ăn my nn sau đ Bc khng cho bọn Cộng sa những danh từ "Hn Việt" như my bay ln thẳng (trực thăng) lnh nước đnh đất (thủy qun lục chiến) . . .

Tử kh = Bc đ nướng gần 3 triệu cn ngố sinh bc tử nam .

Uế kh = Bc đ hồ hởi bằng sự hy sinh của bao nhiu l hộ l ,ph thai ,nạo thai ,ăn bo thai . . .

V cn nhiều kh nữa mong cc vị cao thm điền thm .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 26, 2004.Response to Làm theo nhời bác: - Trong thơ phải có khí - Nhà thơ phải xung phong!!!

Nh bc thich đủ thứ thật l nhiều cao kiến qu sức ! Nh tớ chỉ biết l lc cn sống th trong thơ văn của bc n thể hiện ci tinh kh của bc dnh cho cc nữ đồng ch hậu cần của bc. Cn khi bc chết đi rồi th chỉ thấy ton l yu kh tụ đầy trn ci l Ba đnh của bc. Chỉ nội c hai thứ kh ny m đ lm thất đin bt đảo người dn rồi, huống hồ đến 7 , 8 thứ kh nh bc thch đủ thứ sưu tầm được th thật l kỳ ti.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 26, 2004.

Response to Làm theo nhời bác: - Trong thơ phải có khí - Nhà thơ phải xung phong!!!

Cm ơn nh bc qu khen ,thật ra tất cả nước điều biết nhưng v nh nước cho uống thuốc "yu nước ,chống đế quốc ,chấp nhận gian khổ để đi đến ton thắng . . " cộng thm một ci "kim c" bằng vng phản động nn họ bị u m m chướng ,bởi vậy nn sinh ra một lũ cộng con tru như ch tối ngy chỉ ni đến địt ,đo hoặc bị "tẩu hoả nhập ma" như thằng "Ch Bựa" ,đọc n post m chẳng biết n post g .Khng tin th xin nh bc chịu kh theo di ci Web ny .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 26, 2004.

Response to Làm theo nhời bác: - Trong thơ phải có khí - Nhà thơ phải xung phong!!!

Nh bc thch đủ thứ lại bỏ st vi thứ kh quan trọng khc của Bc:

- m kh: Chuyn mn dng m hại những người yu nước hay đồng bọn c tư tưởng bất đồng.

- m kh: Loại 1 l của những m hồn m Bc đ m hại. Loại hai l từ hang pc b của cc d/c hộ l bay ra.

-- Dam Tac Ho Chi Minh (damtachochiminh@yahoo.com), August 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ