Cháy nhà ḷi mặt chuột !!! Đảng nào cũng là đảng cướp cả.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trung Hoa Xă vừa x́ ra một phát ' thối hoăng' lên là chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài th́ nhà tớ đă biết ngay là các anh lănh đạo đảng ta đă 'dẫm phải cứ...' cái bọn chóp bu Trung Cuốc rồi. Con cháu nhà Mao đi bước nào th́ con cháu bác Hồ rập khuôn như thế. Quá tŕnh sống chết có nhau để cùng nhau xây dựng cái chủ nghĩa vô cùng bóc lột của đảng đối với người dân.

Lại sắp sửa có cách mạng đấu tranh giai cấp nữa rồi các bác ạ ! Lần này th́ là giai cấp bị trị nhân dân sẽ vùng lên để chống lại giai cấp cầm quyền và ăn cướp là giai cấp đảng. C̣n cụm từ nhà nước th́ cái bọn đảng cướp nó 'hiếp dâm' từ ngữ và tự phong chức cho chúng đấy chứ ! Cứ thẳng thắn mà nói th́ chả có người dân nào ưa đảng cướp cả.

Nhà tớ c̣n trước thời gian có biến loạn bên I-rắc, cả nước đi bầu cho nhà lăo Sa dâm Hút xen. Tỷ lệ bỏ phiếu rất dân chủ của cả nước I-rắc là 'một chăm phần chăm'. Thế mà hơn tháng sau khi chế độ bị sụp đổ, nhà tớ thấy dân nó tṛng xích vào đầu lăo Sa dâm và kéo lê trên đường như anh tàu ghẻ 'vác chân phù lê thê trên đường Việt nam...'. Dân I-rắc lại c̣n lấy cây, gậy gộc dao bú mà bửa vào cái tượng của nhà lăo Sa dâm.

Nhà tớ dám đánh cược là mấy cái h́nh của bác Hồ sẽ được các lănh đạo ta cất đi tử tế trước khi bỏ chạy, v́ c̣n sót cái nào chắc nhân dân sẽ lấy chày lấy búa mà hỏi tội bác Hồ, sứt đầu sứt cổ hết. Không khéo lại c̣n tṛng vào cổ bác mấy cái nghị quyết bán nước của bọn thằng Phiêu, thằng Khải, thằng Lương và thằng Mạnh nữa th́ đúng là trăm tội đổ đầu bác. Trong khi bác đâu có sơ múi và tẩu tán tiền bạc ra nước ng̣ai để chờ ngày về hưu có tiền tiêu dùng. Hóa ra con cháu bằng sáu kẻ cướp, và các thằng cướp trong đảng CSVN và CSTC đều có những tư tưởng đại hủ hóa nhu nhau.

Long Quân -----------------------------------------------------------------------------

Trung Quốc 4.000 quan chức tham nhũng chuyển 50 tỷ USD ra nước ngoài 9:7', 19/8/ 2004 (GMT+7) Phiên toà xét xử một quan chức tham nhũng tại Trung Quốc. Theo báo cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc, trong 2 thập niên qua đă có 4.000 quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài, chuyển ra nước ngoài tổng cộng 50 tỷ USD. Trong nhiều trường hợp đồng tiền tham nhũng được chuyển ra nước ngoài thông qua các trung tâm tài chính có trụ sở ở nước ngoài. Chính v́ vậy, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đă chỉ thị cho các nhà quản lư tài chính t́m biện pháp ngăn chặn quốc nạn này. Theo báo cáo trên, những trung tâm tài chính tại những nơi như đảo quốc Virgin hay Bahamas thường là “điểm đến” của đồng tiền tham nhũng. Những công ty hoặc cá nhân tại Trung Quốc thường đăng kư hàng chục ngàn tên tại các trung tâm tài chính ở nước ngoài.

Trung Quốc là nước đứng thứ tư thế giới về chảy máu ngoại tệ. Chính phủ Trung Quốc đang xúc tiến thành lập đội công tác để xử lư vấn đề này.

Q.M. (Theo THX)

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 19, 2004

Answers

Response to Cháy nhĂ  lòi mặt chuột !!! Đảng nĂ o cũng lĂ  đảng cướp cả.

bac LONG QUAN nay the´c me´c qua´ tiê`n DOLLARS thi no´ chay~ vê` côi nguô`n cua~ no´ chu*´ chay~ ddi ddâu ....Baclieu nho*´ co´ 1 ông quan to nao` bên so*~ tai cha´nh cua~ My~ co´ noi´ 1 câu : TIEN DOLLAR LA TIEN CUA~ NUOC MY ...NHU*NG NHU*´C DDÂU ` LA` CHUY^EN CUA~ MÂY ÔNG

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), August 20, 2004.

Response to ChĂ¡y nhĂ  lĂ²i mặt chuột !!! Đảng nĂ o cũng lĂ  đảng cướp cả.

Mổi năm nhà nước ta kiều hối ra ngoài 3 tỉ. Coi bộ dịch vụ chuyễn tiền ra nước ngoài bằng h́nh thức kiều hối này phát triển không mấy chốc các lănh đạo của đăng ta sẻ vượt chỉ tiêu bám kịp đàn anh Trung Cộng!

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), August 20, 2004.

Response to ChĂ¡y nhĂ  lĂ²i mặt chuột !!! Đảng nĂ o cũng lĂ  đảng cướp cả.

Tien Cua Nhan Dan Cua Dat Nuoc Thi Van Con Do'..Khong mat Dau

Cac Anh dung lo...

Ho Cang goi ben ngoai nhieu la tot do''..Ngoai Quoc giu ..Ve Sau tui no co bo chay thi se tro ve voi nhan dan ,,,,

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 20, 2004.


Moderation questions? read the FAQ