C ai biết Ch Bửa ở đu khng?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Dạo ny VC rảnh rỗi, quay lại Forum thy c anh/chị Ch Bửa tiếng Ăngl acadềmich giỏi qu, muốn đem sch tới học, c ai biết địa chỉ của anh/chị Ch Bửa lm ơn chỉ gim, xin cảm ơn v hậu tạ.

-- Viet Cuong ( Viet Nam Hung Cuong ) (wilson_beng@yahoo.com), August 19, 2004

Answers

Response to Có ai biết Chì Bửa ở đâu không?

e,ham doa ai dzay???do dien

-- cho chet ch (CHbaitran@yahoo.com), August 19, 2004.

Response to Có ai biết Chì Bửa ở đâu không?

hey chu' VC......wel cum back and take care

-- Ho Chi Minh MA Co (MoiRoHoChiMinh@damtac. net), August 19, 2004.

Response to Có ai biết Chì Bửa ở đâu không?

Toi nghiep Viet Cuong, ban muon hoc chu gi cu noi tren dien dan nay, toi se giup do ban nhung tu tuong moi, thich hop voi thoi dai moi,nha toi o xa lam cach nha ban nua vong trai dat ,nhung khong can thiet dia chi vi buc may dong rung ,chua phai thoi diem de khoe khoang nha/xe/dien thoai. Cam on ban da hoi tham toi.

-- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), August 19, 2004.

Response to Có ai biết Chì Bửa ở đâu không?

"nha toi o xa lam cach nha ban nua vong trai dat "

Như vậy ng anh ở bn Cu-ba ri. Xa w, khng theo được:-)

Hello mọi người đ quen v chưa quen. Co lỗi v thời gian qua bận b đầu, sut nữa th bị stress, hehehe.

Đọc sơ qua vẫn thấy mấy thằng nhi ranh mở mồm l dọa nạt chửi bậy b con trn forum, mẹ chng n. M quanh đi quẩn lại vẫn chỉ c ci thằng đ, VC mời n đi uống caf ni chuyện phải quấy th n chạy một mạch, n c ci nick l Ch chết g đ. Đ m my, dọa ci con cặc ng n.

-- Tien su thang co nick Cho chet ch, thung rong keu to, ngu nhu con lon@vet.com (wilson_beng@yahoo.com), August 19, 2004.


Response to Có ai biết Chì Bửa ở đâu không?

***

New 100K Dong cu. Ho^` only buy a Con ca.c :)

-- That's it :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), August 19, 2004.Response to Cà ai biết Chà Bửa ở đÃu khÃng?

Tin s anh Việt Cờng nh, cứ vạch ci dốt của Chi Bua ra cho mọi ngi xem.

-- Dan_Ve Ho Nai (Dan-Ve@KhaiTuCSVN.com), August 21, 2004.

Response to CĂł ai biết ChĂ Bửa ở đâu khĂng?

vai loi voi anh DAN VE HO NAI ...kinh anh, viet cong sau 1975 mun ba(t ai thi cu* ghep t.i la` la`m vi.c cho CIA .nha` ti cu~ng vai ngu*o*i` bi ghep t.i ddo .....Baclieu thay anh cu* goi CHI BUA la` cng an ma.ng ( internet police )thi` BACLIEU thy khng ? n cho la(m ....cai ddu*o*c goi la lu*.c lu*o*.ng cng an ma.ng tht ra khng co tri`nh dd. ma` phai? ho*p tac vo*i cac sinh vin ddu*o*.c tuy? cho.n (dn IT) ....va` caicng vi.c trn mang no ddoi` hoi? nhiu` tho*i` gian nhu*ng co le~ se~ khng a(n ddu*o*.c cai gi` ( tham nhu~ng )....cho nn ti thit nghi~ chuyn ddo cha (?ng co gi ddang lo .... my tha(`ng yu dda?ng thi khng co tri`nh dd. ..... my ngu*o*i` co tri`nh dd. thi la`m vic cho tui no ma` b?ng lc cha(?ng co bao nhiu dd? vo*. con ddoi a`?????....kinh nghi.m cho ti thy my tha(`ng cng an trong ddai su* quan cua~ vi.t c.ng sang germany chi? ddi bun lu dd? kim ti`n ,ri` cui na(m vit va`i cai bao cao lao cho xong vic ,,vi chi? 2 na(m chung thay ddi? nhn su* 1 l`n ..cho nn tha(`ng nao` cu~ng chi.u kho ddi bun dd? kim ti`n .... vai` lo*i` chia se~ vo*i anh ..chung ta khng nn chu.p mu~ theo kiu? viet cong ...ma(c du` Baclieu cha(?ng thich cai tha`nh ph`n thu* 3 nhu* CHI BUA ..... kinh anh

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), August 21, 2004.

Moderation questions? read the FAQ