Tiền rừng - Bạc biển : Tiền rủng rỉnh ăn chơi nuôi pḥ !

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hết 'Si pḥ như đếch' sẽ đến cái màn 'Pḥ rét như đếch' cho mà xem !!!

Ấy các anh chớ có cười tớ nhá ! Tớ đang làm công tác chuyển dịch ngoại ngữ từ chữ 'Seaprodex' sang chữ 'Forrestdex' đấy, nghiêm túc lắm đấy nhá.

V́ cái nhà anh Đỗ duy Dũng sẽ được chuyển công tác từ Thủy sản sang Lâm sản v́ có sự cố hủ hóa hay ăn không đều, chia không ṣng nên đă bị bay chức trưởng ban Tài chính. Nói thế chứ chuyển đồng chí Dũng sang bên Lâm sản th́ đúng là thả cọp về rừng ! Nhà anh Duy Dũng này c̣n ăn bẩn bạo hơn nữa là đằng khác. Đằng nào cũng có pḥ dính líu đến th́ nhà anh Duy Dũng c̣n tận t́nh với 'pḥ rét' nữa là đằng khác.

Đảng ta chỉ khoan hồng cho đám con cháu chúng nó thôi !!!

-----------------------------------------------------------------------

Tạm đ́nh chỉ công tác trưởng ban tài chính Seaprodex VN 19/07/2004 9:00:26 AM GMT +7(NLĐ) – 21 giờ ngày hôm qua (18-7), một quan chức của Bộ Thủy sản đă thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thủy sản VN (Seaprodex VN) Phạm Mạnh Hoạt vừa kư quyết định tạm đ́nh chỉ công tác đối với trưởng ban tài chính tổng công ty Đỗ Duy Dũng.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo NLĐ tối qua, Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc cho biết, ông sẽ giải quyết t́nh trạng phức tạp của Seaprodex VN với trách nhiệm cao nhất và xử lư thỏa đáng các cán bộ sai phạm. Theo bộ trưởng, sau khi có kết luận chính thức của đoàn thanh tra, Bộ Thủy sản sẽ có giải pháp cụ thể đối với vấn đề tài chính cũng như các sai phạm khác của Seaprodex VN.

T.Dũng

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 19, 2004


Moderation questions? read the FAQ