Tại sao Cộng sản nói dối dân tin ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tại sao Cộng sản nói dối dân tin ? tôi nghĩ đây là câu hỏi ít người để ư ,chúng ta thường đánh giá thấp VC nên chúng ta đă để VC dùng những sảo thuật lôi cuốn dân để chúng áp dụng chiến thuật lấy nông thôn bao vây thị thành .VC tuyên truyền nhằm ba thành phần như sau .

1) Dân trí thấp :thành phần này (bần cố nông)chiếm đa số ,họ ít học ,không chịu tiếp xúc (Dân Miền Nam) hoặc khộng được tiếp xúc ( dân Miền Bác )với sự tiến triển nhân loại tôi ví dụ nhiều gia đ́nh ở Huế bị giết v́ nhà họ có "antenne TV" mà VC cho là đài liên lạc ,hoặc tàu bằng cây xe tăng bằng giấy ,mày bay VC leo lên mây tắt máy đơi máy bay Mỹ đến đánh . . .

2) Trung lưu : thành phần này nhiều nhưng lại câm như hến để cầu an ,không bị chụp mũ phản động . . .

3) Khoa bản : Thành phần này ít nhưng lại là đốn mạt nhứt ,tôi bảo vậy v́ VC hay dùng thành phần này để tuyên truyền ,Ừ ông ấy tiền sĩ mà c̣n khen VC tốt ,VC tiến bộ ,VC văn minh . . th́ ḿnh tin là phải đó là lập luận dân đen ,v́ ít nên thành phần này được ư đăi hơn khả năng họ có thí dụ tiến sĩ Khuê ,ở Mỹ chỉ đáng làm trưởng pḥng nghiêm cứu vậy mà về VN được làm viện trưởng ,xe hơi nhà lầu gái đẹp .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 18, 2004

Answers

Response to Tại sao Cộng sản nĂ³i dối dĂ¢n tin ?

DM, trong một nước mà chỉ có một cái miệng được tự do nói nhiều,to, nói bạo, nói xạo là đảng thôi (c̣n lại th́ chỉ được nói thầm, hay nói rời rạc lẻ tẻ), th́ thằng dân ngu cu đen nghe măi cũng nhập tâm! tự do ngôn luận khốn nạn kiểu CS.

-- Tên Phản Động (Tpd@ditmehcm.hell.com), August 18, 2004.

Response to Tại sao Cộng sản nói dối dân tin ?

Các anh này, cứ để họ kêu gào thêmchút nữa có sao đâu, ngày tàn của cộng sản đến rồi đó mà

"Cùng nhau hiệp lục giành dân chủ về cho người Việt" Thân chào Tuấn Anh Phạm

-- Tuan Anh Pham (tt3sta@yahoo.com), August 19, 2004.


Moderation questions? read the FAQ