Sức địt vô song của Chủ nghĩa "Chó chết hết chuyện" !

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Các nỡm CA mạng mùng mạng áo trong này thật là có 'sức địt' vô song. Nhà tớ đề nghị các 'dũng sĩ' địt tham dự Khóa học bồi dưỡng để hiểu rơ hơn về cách địt của các lănh tụ 'chết trôi' để về địt cho có cơ sở nhá !

Thay v́ các nỡm ngồi trong này địt vào mũi nhau th́ hăy chiếm lấy thời cơ về mà địt cho các bậc sư CS 'chết sấp cổ' nhưng xem ra vẫn c̣n thích các nỡm đến địt cho các ma cô CS Mác-Lê-Minh thưởng ngoạn lắm đấy !

Càng địt khỏe th́ càng được mau lên chức giảng huấn và có thêm tí sơ múi và quan hệ ăn hốc chia chác với các lănh đạo ta, cái đà danh vọng, cái lọng che thân cho các nỡm đấy.

Nhà anh nào mà địt văng cái ḷ ô nhiễm Ba đ́nh th́ phải nói ! Nhà tớ sẽ lôi hết ba cái huân chương chết tiệt đảng và nhà nước ban cho tớ trong mùa xuân đại thắng mà tặng lại cho các nỡm. Cái huân chươngdanh dự 'Dũng sĩ diệt Mỹ' của tớ, tớ sẽ sửa lại là 'Dũng sĩ địt văng cả ḷ bác đảng'

Thật là kêu như pháo hậu của các nỡm ấy !!!

-------------------------------------------------

Tríc báo Nhăn Răng.

Tập huấn giảng viên các môn khoa học Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh các tỉnh phía nam

-------------------------------------------------------------------------------- Từ ngày 16 đến 20-8, tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Khoa giáo và Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư tổ chức tập huấn cho 750 giảng viên các môn khoa học Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh các trường đại học, cao đẳng và cán bộ Ban Tuyên giáo, sở giáo dục và đào tạo các tỉnh phía nam từ Đà Nẵng trở vào.

Các học viên được cung cấp những vấn đề về lư luận và thực tiễn của chủ nghĩa xă hội ở nước ta sau gần 20 năm đổi mới; t́nh h́nh chính trị, kinh tế xă hội thế giới và trong nước sáu tháng đầu năm và dự báo sáu tháng cuối năm; nội dung Kết luận Hội nghị T.Ư 10 (khóa IX); toàn cầu hóa và phát triển kinh tế tri thức; những quan niệm mới về chủ nghĩa xă hội và chủ nghĩa tư bản trên thế giới hiện nay; thời đại ngày nay và triển vọng chủ nghĩa xă hội hai thập niên đầu thế kỷ 21; một số vấn đề về Chủ nghĩa Mác sau sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu; một số trào lưu triết học hiện nay.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 18, 2004

Answers

Response to Sức địt vĂ´ song của Chủ nghĩa "ChĂ³ chết hết chuyện" !

Theo toi thi chi trich Cong San Viet Nam thi oke, nhung cung dung ninh bo bon VNCH hai ngoai. Nguoi Viet nam muon co mot Viet nam moi, dan giau, nuoc manh, cong bang, van minh.

-- Viet Nam Moi (Vietnammoi@yahoo.de), August 18, 2004.

Response to Sức địt vĂ´ song của Chủ nghĩa "ChĂ³ chết hết chuyện" !

Lại một tên cộng sản ấu trỉ .

- Chỉ nên chỉ trích VC để được ǵ ? phải đập chết chúng ,những người tham gia trong trang Web này nhằm mục đích nói lên sự thật mà VC đă dùng bạo lực để che đạy ,giấu giếm ,đánh lạc hướng . . .cho những người dân trong nước vùng lên đ̣i lại những ǵ VC đă dùng công an súng đạn ăn cướp của họ ,lúc ấy trăm hoa đua nở trong đánh ngoài tiếp th́ ngày tàn của VC là hiển nhiên .

- Đừng có nịn bợ VNCH ,không có một người VNCH nào thích được nịn bợ ngoài những thành phần như Nguyễ cao Kỳ ,bằng chứng là "Việt Kiều yêu nước" chả có ai dám nhận mà lại nói đúng là "lũ ăn xin " kêu gọi bố thí.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 18, 2004.


Moderation questions? read the FAQ