14 Điểm Căn Bản trước khi nói chuyện Ḥa Hợp Ḥa Giải

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

14 Điểm Căn Bản trước khi nói chuyện Ḥa Hợp Ḥa Giải

Từ nhiều năm nay mấy chữ "ḥa hợp ḥa giải và đa nguyên đa đảng" được thổi phồng ở hải ngoại, gây thành một phong trào nhưng chưa thấy ai và phe phái nào đưa ra một giải pháp. Nêu lên một vấn đề nào th́ phải có giải pháp cho vấn đề ấy! Vậy một giải pháp cho vấn đề ḥa hợp ḥa giải phải như thế nào?

Người Việt Nam vốn lấy chữ ḥa làm quí. Tổ tiên ta dạy: một điều nhịn chín điều lành. Chữ ḥa trở thành cốt tủy của văn hóa và đời sống Việt. Con người VN lại lấy phúc đức làm gốc, t́nh đạo làm đầu nên oán th́ phải giải, thù lại càng cần quên.

Tổ tiên ta khuyên lấy ân báo oán chứ không lấy oán báo oán. Dân tộc Việt là một trong những dân tộc yêu ḥa b́nh nhất, níu kéo lấy ḥa b́nh, quyết bảo vệ ḥa b́nh. Kinh qua 3 cuộc chiến khốc liệt từ năm 1945 đến đầu thập niên 2000, cả ngàn vạn pho sách cũng chưa thể nói lên được hết sự thống khổ và đau đớn vô biên của dân tộc ta. Có thể nói, không một dân tộc nào của loài người trong thời đại hôm nay lại thù ghét chiến tranh cho bằng dân tộc Việt.

Nói một cách khác, ḥa b́nh là cứu cánh của dân tộc ta. Cho nên, mỗi khi nói đến ḥa hợp ḥa giải đối với con người VN cũng như nói đến không khí và nhịp thở cần thiết cho nhân thể của con người. Khi một người ngoài tức không phải là người Việt mà lớn tiếng hô hào dân tộc VN phải ḥa hợp ḥa giải th́ cũng tựa như khách bàng quan chưa bao giờ bước chân vào nơi thờ tự lại hăng hái hô hào các bậc chân tu cần năng lễ bái đọc kinh. Bởi v́ yêu ḥa b́nh, luôn luôn ḥa hợp, sẵn sàng cùng nhau ḥa giải khi bất ḥa đă là nếp sống của người dân Việt.

Nếp sống ấy như sợi chỉ vàng rực rỡ xuyên suốt trong lịch sử dân tộc. Nếp sống ấy tức ḷng yêu ḥa b́nh, ḥa hợp và ḥa giải vốn là truyền thống cuaœ dân tộc Việt. Trong đạo vợ chồng, cha con c̣n phải biết điều với nhau, huống hồ trong chính trị có công lư của chính trị. Do đó, giả dụ như giới lănh đạo Cộng Sản Hà Nội muốn ḥa hợp ḥa giải, trước hết họ phải biết điều, ta cũng phải biết điều là lẽ tự nhiên.

Để gọi là biết điều với nhau, chúng tôi sơ khởi nêu lên 14 điểm dưới đây trước khi nói chuyện ḥa hợp ḥa giải và đa nguyên đa đảng.

 • 1. Giới lănh đạo Cộng Sản Hà Nội phải bạch hóa chiến dịch PHÁT VĂNG được thực hiện từ năm 1956 sau thảm nạn đấu tố và cải cách ruộng đất. Hàng trăm ngàn người từ các thôn xă ở Miền Bắc từ vĩ tuyến 17 trở ra đă bị giới lănh đạo CS qui kết là “trí, phú, địa chủ, cường hào” bị phát văng lên Thượng Du Bắc Việt thi hành “án” biệt xứ, đầy đến nơi “ma thiêng” nước độc, cưỡng bức khai rừng phá núi để lập lên các khu Sản xuất tập thể, sau 5, 7 năm vun trồng cầy cấy lại bị lưu đầy đi một nơi khác. Bao nhiêu vạn người dă vùi thân ở nơi rừng sâu núi hiểm? Giới lănh đạo CSVN phải công bố rơ c̣n bao nhiêu người sống sót? Số nạn nhân này phải được phục hồi danh dự và trả về nguyên quán.

 • 2. Trước năm 1954, dù trải qua 9 năm chiến tranh, miền Bắc vẫn c̣n hàng ngàn ngôi chùa, các nhà Sư di cư vào Nam không tới 1%. Hàng vạn nhà Sư và Ni Cô c̣n ở lại Miền Bắc, một phần bị bắt buộc hoàn tục nhưng đa số đă bị đưa đi biệt tích, vậy giới lănh đạo CSVN hăy công bố, hàng tăng lữ Phật Giáo c̣n sống sót bao nhiêu người? Bao nhiêu đă chết bờ chết bụi? Yêu cầu hăy để Phật Giáo VN làm một cuộc kiểm kê công bố trước quốc dân đồng bào về Pháp nạn khủng khiếp này. Hàng vạn ngôi chùa với những di Sản vô giá, có những pho tượng hay các đồ Phật tự lưu truyền từ thời nhà Lư, Trần, Lê và Nguyễn, di Sản vô giá ấy hiện nay ở đâu? Bán cho ai? Tẩu tán đi đâu? Xin công bố để quốc dân góp tiền chuộc lại. Theo lễ đạo Việt Nam, giới lănh đạo CSVN phải để Phật Giáo Việt Nam có một ngày trọng đại, cả nước làm đàn giải oan cho các Tăng Lữ và Phật Tử đă chết oan khuất suốt từ năm 1945 tức là từ Cách Mạng Đổ 19/8/1945.

 • 3. Hàng trăm ngàn người quốc gia yêu nước hay các tín đồ Công Giáo kính Chúa yêu người đă bị giới lănh đạo CSVN bôi nhọ với những tội danh tưởng tượng như Việt gian, phản động, thổ phỉ, dĩ chí vu cáo cho cả các tội h́nh sự để bỏ tù và lưu đầy bao nhiêu năm không có ngày về. Vậy hăy công bố danh sách các nạn nhân để cho các tang gia làm lễ phát tang, Phật Giáo th́ làm chay, Công Giáo th́ cầu hồn, con cháu nạn nhân nhớ lấy ngày cha ông bị Cộng Sản bắt đi để làm ngày cúng giỗ.

 • 4. Hàng trăm ngàn tín đồ Cao Đài đă bị giết tức tưởi từ năm 1978 ở biên giới Việt Miên, yêu cầu giới lănh đạo CSVN bạch hóa thảm nạn nầy. Năm 1978, nhân tập đoàn Khmer Đổ gây hấn với CSVN ở biên giới, mượn gió bẻ măng, CSVN giả dạng Miên Cộng pháo kích vào thôn xóm Cao Đài. CS đă giả dạng lính Khmer Đổ tràn vào các ấp Cao Đài tiêu diệt đồng bào, một “núi xương sông máu” từ ngă ba Suối Đá cho đến núi Bà Đen và khắp tỉnh Tây Ninh. Trên 40,000 tín đồ Cao Đài ở Quảng Ngăi và Quảng Nam số phận bây giờ như thế nào? Thánh Thất ra sao? Yêu cầu lănh đạo CSVN bạch hóa cho biết xóm đạo Cao Đài nào bị diệt gọn, Thánh Thất nào bị phá xập và bao nhiêu ngàn tín đồ Cao Đài đă bị thảm sát ở miền Trung? Không kể khoảng 50,000 tín đồ ở Hậu Giang và Cà Mâu đă bị bách hại. Trước hết hăy để Cao Đài Giáo kiểm kê sự thiệt hại của các Thánh Thất và tài Sản, sau nữa Cao Đài phải có một ngày trọng đại phát tang cho toàn Đạo theo tang lễ của Cao Đài Giáo vốn rất long trọng, thể hiện đầy đủ lễ đạo và truyền thống Việt.

 • 5. Hàng trăm ngàn tín dồ Phật Giáo Ḥa Hảo sau năm 1975 đă bị bí mật thủ tiêu, nhất là năm 1978, lợi dụng cuộc đụng độ với Khmer Đổ Pol Pot, CSVN đă giả dạng Khmer Đổ tràn vào các ấp xă Ḥa Hảo giết hàng vạn lương dân từ Thốt Nốt đến Nhà Bàng dọc theo Kiến Tường đến Cao Lănh, Hồng Ngự và Châu Đốc. Giới lănh đạo CSVN phải để cho giáo hội Phật Giáo Ḥa Hảo kiểm kê bao nhiêu Niệm Phật Đường đă bị phá, bao nhiêu ngàn, vạn tín đồ PGHH đă bị bách hại và cũng như Cao Đài, PGHH sẽ tổ chức một ngày PHÁT TANG và cầu siêu trong toàn bộ Giáo Hội.

 • 6. Sau ngày 30/4/1975, hàng trăm ngàn cán bộ xă ấp VNCH là những người trực diện đương đầu với CS nên cũng là những người bị CSVN trả nợ máu ngay tức khắc, nhất là các tỉnh miền Trung từ Quảng Nam, Quảng Ngăi, B́nh Định đến Phú Yên, đa số cán bộ xă ấp thuộc thành phần Đảng Phái quốc gia, giới lănh đạo CS hăy công bố thảm trạng này. Các gia đ́nh nạn nhân được quyền đi t́m hài cốt thân nhân. Đồng thời, chọn một ngày để các xă ấp PHÁT TANG cầu siêu và làm chay cho các oan hồn.

 • 7. Trên 300,000 cán binh CS mà Nhà Nước CSVN đă công bố là chết mất xác, vậy phải cung cấp phương tiện cho vợ các thân nhân của các Tử sĩ để đi t́m hài cốt của những người đă hy sinh mà CS tôn là Liệt Sĩ. Phải cấp tiền Tử tuất cho người thừa kế của các Tử sĩ để giỗ tết khói hương theo Lễ đạo và đạo Hiếu của dân tộc.

 • 8. Với hàng triệu thanh niên Việt Nam đă hy sinh trong suốt ba cuộc chiến, họ là người yêu nước đă bị giới lănh đạo CSVN mê hoặc và đă hy sinh trên khắp nẻo Nam Bắc, giới lănh đạo CSVN phải công bố về số Tử sĩ nầy trước quốc dân, nếu không làm được th́ thành lập một Ủy Ban do nhân dân điều tra để công bố trước quốc dân và tổ chức một ngày TANG CHUNG để gia đ́nh các Tử sĩ được an ḷng giỗ tết hàng năm.

 • 9. Giới lănh đạo CSVN phải công bố trước nhân dân miền Nam, năm 1954 có bao nhiêu cán bộ tập kết ra Bắc? Hồi kết bao nhiêu? Bao nhiêu đă bị lănh đạo CS phát văng và nhốt trong các nhà tù ở miền Bắc? Sau năm 1975 c̣n sống sót bao nhiêu? Phải trả lại tự do tức khắc cho các cựu Kháng Chiến Nam Bộ mà nhiều người vẫn c̣n bị tù chung thân ở miền Bắc với những tội danh h́nh sự ngụy tạo.

 • 10. Hàng trăm ngàn cán bộ hồi chánh trước năm 1975, bao nhiêu vạn người đă bị giết tức khắc? Bao nhiêu vạn người bị phát văng ra Bắc? Chết bao nhiêu , c̣n lại bao nhiêu đang bị biệt xứ, yêu cầu công bố rơ rệt trước quốc dân để các gia đ́nh nạn nhân PHÁT TANG và làm giỗ.

 • 11. Hàng trăm ngàn đảng viên và cán bộ Cộng Sản các cấp bị thanh trừ, bị phát văng, biệt xứ, bị gán ghép cho các tội danh h́nh sự ngụy tạo, giới lănh đạo CSVN phải công khai hóa hồ sơ, và phục hồi danh dự cho những người bị thanh trừng v́ phe phái, v́ lư do chính trị. Phải phục hồi danh dự cho cả những người đă chết vùi dập ở núi rừng Bắc Việt hay trong các trại tù h́nh sự từng là đồng chí với giới lănh đạo CS.

 • 12. Cả nửa triệu đồng bào Thiểu Số đă bị phát văng vào Cao Nguyên Miền Nam, phải dược phục hồi thân dung và trả về nguyên quán với gia đ́nh làng bản. Trong cuộc tranh chấp Việt Hoa năm 1979 và gần đây ( 2000- 2002), hàng trăm ngàn đồng bào Thiểu Số Bắc Việt đă bị thanh toán tức khắc, hoặc gán ghép cho nhiều tội danh ngụy tạo, bị đẩy qua Trung Quốc hay nhốt vào các trại tập trung Thượng Du Thanh Nghệ Tĩnh B́nh và Cao Nguyên, giới lănh đạo CSVN phải đưa số người nay trở về bản quân.

 • 13. Sau năm 1975, khoảng hơn 3 triệu đồng bào Miền Nam đă bị cướp đoạt tài Sản từ ruộng vườn cho đến nhà cửa và các tài Sản khác. Giới lănh đạo CSVN phải trả lại tài Sản cho khối đồng bào nầy, ít nhất phải trả lại bất động Sản gồm ruộng vườn và nhà cửa.

 • 14. Trên 2 triệu đồng bào VN ở hải ngoại, chỉ riêng năm 1991 đă đem về nước 820 triệu mỹ kim, gấp đôi số tiền Nhật Bản viện trợ, gấp 20 lần Chính Phủ Pháp vừa viện trợ. Trước đây giới lănh đạo CS Hà Nội vẫn thóa mạ là “đĩ điếm, ma cô, Ngụy, Việt gian”, vài năm nay lại nịnh bợ ca tụng là khúc ruột mềm ruột xa ngàn dặm. Dù quá giả, văng nhi bất thuyết, chuyện đă qua, cũng cho qua nhưng vấn đề căn bản vẫn c̣n nguyên: đó là vấn đề tài Sản. Giới lănh đạo CS Hà Nội nếu thật t́nh muốn ḥa hợp ḥa giải th́ trước tiên phải trả lại ruộng đất và nhà cửa cho đồng bào hải ngoại mà CS đă chiếm đoạt, cưỡng đoạt bằng đủ mọi cách.

 • Chúng tôi nêu 14 điểm kể trên và tự đặt ḿnh trong tư thế công dân Việt Nam, ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Giả dụ lănh đạo Cộng Sản Việt Nam thực tâm muốn Ḥa Hợp Ḥa Giải, vậy không những phải giải quyết 14 điều căn bản như trên mà c̣n phải đưa ra giải pháp. Đâu là giải pháp? Đ̣i hỏi chủ yếu của quốc dân phải được thanh thỏa.

 • ChuSa October 21, 2002  -- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 18, 2004

 • Answers

  Response to 14 Điểm Căn Bản trước khi nĂ³i chuyện HĂ²a Hợp HĂ²a Giải

  to : chu Sa NY & Nong bi dai, you guys created a new joke, but this time RELIGION. Religions are opium of people, communists did't want to talk about. Also who is representative of religion leaders, Pop of Vatican or Dalai Dama from Tibet...? those guys are busy. Nothing to talk about. Try another joke, will you .

  -- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), August 18, 2004.

  Moderation questions? read the FAQ