BỐN TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

BỐN TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN

Trước Ṭa Án Quốc Dân và Ṭa Án Lịch Sử

Thay mặt đồng bào trong nước không c̣n quyền được nói

Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền

Kết Án Đảng Cộng Sản Việt Nam Về

Năm 1999, Đảng Cộng Sản Việt Nam kư Hiệp Định Biên Giới Việt Trung để nhượng đất biên giới cho Trung Quốc.

Năm 2000, Đảng Cộng Sản Việt Nam kư Hiệp Định Phân Định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp Định Hợp Tác Nghề Cá để bán nước Biển Đông và dâng cá dâng dầu cho Trung Quốc.

Năm 1958, bằng văn thư của Phạm Văn Đồng, Đảng Cộng Sản Việt Nam cam kết chuyển nhượng các quần đăo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc.

Những hành vi này cấu thành 4 tội phản bội tổ quốc bằng cách cấu kết với nước ngoài nhằm xâm phạm chủ quyền của quốc gia, xâm phạm sự toàn vẹn lănh thổ của tổ quốc, và xâm phạm quyền của quốc dân được sử dụng đầy đủ những tài nguyên và nguồn lợi thiên nhiên của đất nước.

Năm 1949, sau khi thôn tính lục địa Trung Hoa, mục tiêu chiến lược của Quốc Tế Cộng Sản là nhuộm đỏ hai bán đảo Đông Dương và Triều Tiên.

Qua năm sau, 1950, với sự yểm trợ của các chiến xa Liên Sô và chí nguyện quân Trung Quốc, Bắc Hàn đột nhiên kéo quân xâm chiếm Nam Hàn, mục đích để giành yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên, âm mưu thôn tính không thành do sự phản kích của quân lực Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc.

Từ 1951, cuộc chiến bất phân thắng bại đưa đến ḥa đàm. Hai năm sau, chiến tranh Triều Tiên kết thúc bởi Hiệp Định Đ́nh Chiến Bàn Môn Điếm tháng 7, 1953.

Thất bại trong chiến tranh Triều Tiên, từ 1953, Trung Cộng tập trung hỏa lực và kéo các đại pháo từ mặt trận Bắc Hàn xuống mặt trận Bắc Việt.

Để tiếp tế vơ khí, quân trang, quân dụng, cung cấp cố vấn và cán bộ huấn luyện cho Bắc Việt, các xe vận tải và xe lữa Trung Cộng đă chạy sâu vào nội địa Việt Nam để lập các căn cứ chỉ huy, trung tâm huấn luyện, tiếp viện và chôn dấu vơ khí. Thừa dịp này, một số dân công và sắc dân thiểu số Trung Hoa kéo sang Việt Nam định cư lập bảng bất hợp pháp để lấn chiếm đất đai.

Trong chiến tranh Đông Dương thứ hai, với các chiến dịch Tổng Công Kích, Tổng Khởi Nghĩa Tết Mậu Thân (1968) và Mùa Hè Đỏ Lữa (1972), Bắc Việt đă huy động toàn bộ các sư đoàn chính qui vào chiến trường miền Nam.

Để bảo vệ an ninh quốc ngoại chống sự phản kích của QLVNCH và Hoa Kỳ (như trong chiến tranh Triều Tiên), Bắc Việt đă nhờ hơn 300,000 binh sĩ Trung Quốc mặc quân phục Việt Nam đến trú đống tại sáu tỉnh biên giới. Trong dịp này, các dân công và sắc dân thiểu số Trung Hoa đă di chuyển những cột ranh mốc về phía Nam dọc theo lằng biên giới để lấn chiếm đất đai.

Trong chiến tranh Đông Dương thứ ba, từ 1979, để giành giựt ngôi vị bá quyền, Trung quốc đem quân tàn phá sáu tỉnh biên giới, và khi rút lui, đă gày ḿn tại nhiều khu vực rộng tới vài chục cây số vuông để lấn chiềm đất đai.

Ngày nay, dưới áp lực của Bắc Kinh, Hà Nội xin hợp thức hóa t́nh trạng đă rồi thể theo lời yêu cầu của các sắc dân thiểu số Trung Hoa đă định cự lập bảng tại Việt Nam.

Năm 1999, họ đă kư Hiệp Ước Biên Giới Việt Trung để nhường cho Trung Quốc khỏang 800 cây số vuông dọc theo lằng biên giới, trong đó có các quặng mỏ và các địa danh như Ải Nam Quan, Suối Phi Khanh tại Lạng Sơn, Thác Bản Giốc tại Cao Bằng.

Kinh nghiệm cho biết các quốc gia láng giềng chỉ kư hiệp ước phân định lănh thổ hay lănh hải sau khi có chiến tranh vơ trang, xung đột biên giới hay tranh chấp hải phận.

Trong cuốn Biên Thuỳ Việt Nam (Les Frontières du Việt Nam), sử gia Pierre Bernard Lafont có viết bài Ranh Giới Hải Phận của Việt Nam (la Frontière Maritime du Việt Nam). Theo tác giả, năm 1887, Việt Nam và Trung Hoa đă kư Hiệp Ước Bắc Kinh để phân chia hải phận Vịnh Bắc Việt theo đường kinh tuyến 108 Đông, chạy từ Trà Cổ Mống Cáy xuống vùng Cửa Vịnh. Đó là đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Hoa tại Vịnh Bắc Việt. V́ đă có sự phân định Vịnh Bắc Việt theo Hiệp Ước Bắc Kinh, nên từ đó hai bên không cần kư kết một hiệp ước nào khác. Do những yếu tố địa lư đặc thù, Việt Nam được 63%, Trung Hoa được 37%.

Năm 2000, mặc dầu không có chiến tranh vơ trang, không có xung đột hải phận, bổng dưng vô cớ, phe cộng sản đă kư Hiệp Ứớc Vịnh Bắc Bộ để hủy băi Hiệp Ước Bắc Kinh.

Hiệp Ước Vịnh Bắc Bộ là một hiệp ước bất công, vi phạm pháp lư và vi phạm đạo lư.

Bất công và vi phạm pháp lư v́ nó không tuân theo những tiêu chuẩn của Ṭa Án Quốc Tế, theo đó sự phân ranh hải phận phải căn cứ vào các yếu tố địa lư, như mật độ dân số và chiều dài bờ biển. Ngày nay dân số Bắc Việt đông gấp sáu lần dân số Hải Nam, và bờ biển Bắc Việt dài gấp ba lần bờ đảo Hải Nam phía đối diện Việt Nam. Tại miền bờ biển, hễ đă có đất th́ phải có nước;có nhiều đất hơn th́ được nhiều nước hơn;có nhiều dân hơn th́ cần nhiều nước hơn. V́ vậy, hải phận Việt Nam phải lớn hơn hải phận Trung Hoa (63% và 37% theo Hiệp Ước Bắc Kinh). Và cũng v́ vậy, vùng biển này có tên là Vịnh Bắc Việt.

Ngày nay, phe cộng sản viện dẫn đường trung tuyến để phân ranh hải phận với tỷ lệ lư thuyết 53% và 47%. Như vậy, Việt Nam đă mất ít nhất 10% hải phận, khoảng 12, 000 km2.

Tuy nhiên, trên thực tế, phe cộng sản đă không áp dụng nghiêm chỉnh đường trung tuyến. Họ đưa ra 21 điểm tiêu chuẩn phân định Vịnh Bắc Việt, theo đó, Việt Nam chỉ c̣n 45% hải phận so với 55% của Trung Quốc.

Bất công hơn nữa v́ nó không căn cứ vào những điều kiện đặc thù để phân định Vịnh Bắc Việt. Tại vĩ tuyến 20 (Ninh B́nh, Thanh Hóa) biển rộng chừng 170 hải lư, theo đường trung tuyến, Việt Nam được 85 hải lư để đánh cá và khai thác dầu khí(thay v́ 200 hải lư theo Công Ước về Luật Biển). Trong khi đó, ngoài 85 hải lư về phía Tây, đảo Hải Nam c̣n được thêm 200 hải lư về phía Đông thông sang Thái B́nh Dương. Theo án lệ của Ṭa Án Quốc Tế, hải đảo không thể được đồng hóa hay được coi trọng như lục địa. Vậy mà với số dân chúng 7 triệu người, đảo Hải Nam , một tỉnh nhỏ nhất của Trung Quốc đă được hưởng 285 hải lư để đánh cá và khai thác dầu khí. Trong khi đó, 42 triệu dân Bắc Việt chỉ được 85 hải lư. Đây là một bất công quá đáng! Bị án ngữ bởi một hải đảo(Hải Nam)người dân Bắc Việt bổng dưng mất đi 115 hải lư tại vùng đặc quyền kinh tế để đánh cá và tại thềm lục địa để khai thác dầu khí.

Hơn nữa, Hiệp Ước này c̣n vi phạm đạo lư v́ nó đi trái với những mục tiêu và tôn chỉ của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền như Công Lư, B́nh Đẳng, Hữu Nghị không cưỡng ép, không thôn tín, không lấn chiếm.

Cùng ngày với Hiệp Ước Vịnh Bắc Bộ, Đảng Cộng Sản Việt Nam có kư Hiệp Ước Hợp Tác Nghề Cá.

Ngày 15 tháng 6 vừa qua, Quốc Hội đă phê chuẩn Hiệp Ước Phân Định Vịnh Bắc Bộ, nhưng chưa thảo luận về Hiệp Ước Hợp Tác Nghề Cá.

Theo hiệp ước sau này, hai bên sẽ thiết lập một vùng đánh cá chung rộng 60 hải lư, mỗi bên 30 hải lư, từ đường trung tuyến biển sâu nhiều cá, khởi sự từ vĩ tuyến 20 (Ninh B́nh, Thanh Hóa) đến vùng Cửa Vịnh tại vĩ tuyến 17 (Quảng B́nh, Quảng Tri)

Tại Quảng B́nh, biển rộng chừng 120 hải lư, theo đường trung tuyến Việt Nam được 60 hải lư. Trừ 30 hải lư cho vùng đánh cá chung, ngư dân chỉ c̣n 30 hải lư gần bờ , khoảng 25% hải phận.

Tại Thanh Hóa, biển rộng chừng 170 hải lư, theo đường trung tuyến Việt Nam được 85 hải lư. Trừ 30 hải lư cho vùng đánh cá chung, ngư dân chỉ c̣n 55 hải lư gần bờ , khoảng 32% hải phận.

Theo nguyên tắc hợp tác, hùn hiệp, căn cứ vào số vốn, số tầu, số chuyên viên kỹ thuật và ngư dân chuyên nghiệp, Trung Quốc sẽ là chủ nhân ông được toàn quyền đánh cá ở hai vùng, vùng đánh cá chung và vùng hải phận Trung Hoa.

Ngày nay Trung Quốc là quốc gia ngư nghiệp phát triển nhất thế giới. Trên mặt đại dương, trong số 10 tầu đánh cá xuyên dương trọng tải trên 100 tấn, ít nhất có 4 tầu mang hiệu kỳ Trung Quốc. Như vậy, trong cuộc hợp tác đánh cá với Trung Quốc, Việt Nam chỉ là cá rô, cá riếc, sánh với cá mập cá ḱnh:

a)Trong số 17 quốc gia ngư nghiệp phát triển trên thế giới có tầu đánh cá lớn trọng tải trên 100 tấn, một ḿnh Trung Quốc chiếm hơn 40% số tầu, so với 5% của Hoa Kỳ, 3% của Nhật Bản và 2% của Đại Hàn, (Việt Nam không có tên trong số 17 quốc gia này.)

b)Các tầu đánh cá lớn này có trang bị các lưới cá dài với tầm hoạt động 60 dậm hay 50 hải lư. Do đó, đoàn ngư thuyền Trung Quốc không cần ra khỏi khu vực đánh cá chung cũng vẫn có thể chăng lưới về phía Tây, sát bờ biển Việt Nam để đánh bắt hết tôm cá, hải sản, từ Ninh B́nh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tới Quảng B́nh, Quảng Trị. Chăng lưới đánh cá tại khu vực Việt Nam là vi phạm hiệp ước. Tuy nhiên, các đội tuần cảnh duyên hải sẽ ngoănh mặt làm ngơ. Là cơ quan kinh tài của Đảng, họ sẽ triệt để thi hành chính sách thực dụng làm giàu với bất cứ giá nào, kể cả bằng sự đồng lơa cấu kết vi phạm luật pháp và vi phạm hiệp ước.

Trong cuộc hợp tác này, không có b́nh đẳng và đồng đảng. Việt Cộng chỉ là kẻ đánh ké, môi giới hay mại bản, giúp phương tiện cho Trung Cộng mặc sức vơ vét tôm cá hải sản của ngư dân, để xin chia hoa hồng (giỏi lắm là 10% v́ Trung Quốc có 100% tầu, 100% lưới và 95% công nhân viên).

c)Rồi đây, Trung Cộng sẽ công nhiên vi phạm Hiệp Ước Hợp Tác Đánh Cá cũng như họ đă thường xuyên vi phạm Công Ước về Luật Biển. Chiếu Công Ước, các quốc gia duyên hải có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lư để đánh cá. Nhưng cũng có nghĩa vụ phải bảo toàn và dinh dưởng ngư sinh để dành hải sản cho biển cả và các thế hệ tương lai. Trung Quốc đă trắng trợn và thường xuyên vi phạm Công Ước về Luật Biển trong chính sách tận thâu, vét sạch và cạn tầu ráo máng áp dụng từ thời Đặng Tiểu B́nh. Đó là chính sách thực dụng mèo đen mèo trắng, làm giàu là vinh quang, làm giàu với bất cứ giá nào.

Từ 1/4 thế kỷ theo kinh tế thị trường, với sự phát triển vượt bực về công kỹ nghệ, thương mại, đánh cá, và khai thác dầu khí, ngày nay tại vùng duyên hải và thềm lục địa Trung Hoa, các tài nguyên và nguồn lợi thiên nhiên như tôm cá, dầu khí đă cạn kiệt. Trong khi đó, nhu cầu canh tân kỹ nghệ hóa và nạn nhân măn (của 1 tỷ 380 triệu người) đ̣i hỏi Trung Quốc phải mở rộng khu vực đánh cá và khai thác dầu khí về phía Nam.

d)Với 25 năm kinh nghiệm trong nghề cá, Trung Quốc đă huấn luyện được một đội ngũ công nhân viên đông đảo gồm các kỹ thuật gia, các chuyên gia điện tử, và các ngư dân có tay nghề. Trong khi đó, về phía Việt Nam, chỉ có một số công nhân không chuyên môn để sai phái trong các công tác tạp dịch hay công tác vệ sinh như rửa cá, rửa tầu..v..v.Và rồi đây, bên cạnh các lao động nô lệ xuất khẩu tại Đông Nam Á, chúng ta sẽ có thêm một số lao động nô lệ tại Biển Đông trên các tầu đánh cá viễn duyên Trung Quốc.

Với đà này, Đảng Cộng Sản Việt Nam nhượng nốt các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng. Họ đă nhiều lần công bố ư định này:

1)Ngày 15-6-1956, ngoại trưởng Ung Văn Khiêm minh thị tuyên bố:Hà Nội nh́n nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa.

2)Ngày 14-9-1958, qua lời Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh chủ tịch đảng, chủ tịch nước, xác nhận chủ quyền hải phận của Trung Quốc tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

3) Để biện minh cho lập trường của Hồ Chí minh và Phạm Văn Đồng, một tháng sau khi Trung Quốc tiến chiếm Trường Sa, báo Nhân Dân, cơ quan chính thức của Đảng Cộng Sản, trong số ra ngày 26-4-1988 đă viết:"Trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược th́ Việt Nam phải tranh thủ sự gắn bó của Trung Quốc, và ngăn chặn Hoa Kỳ sử dụng hai quần đảo nói trên ".

4)Và hồi tháng 5-1976, báo Saigon Giải Phóng, trong bài b́nh luận việc Trung Quốc chiếm Hoàng Sa bằng vơ lực năm 1974 đă viết:"Trung Quốc vĩ đại đối với chúng ta không chỉ là người đồng chí mà c̣n là người thầy tin cẫn đă cưu mang chúng ta nhiệt t́nh để chúng ta có ngày hôm nay. V́ vậy, chủ quyền Hoàng Sa thuộc Việt Nam hay thuộc Trung Quốc cũng vậy thôi."

Từ sau Hiệp Định Geneve 1954, mục tiêu chiến lược của Đảng Cộng Sản Việt Nam là Giải Phóng Miền Nam bằng vơ lực. Để chống lại Việt Nam Cộng Ḥa, Hoa Kỳ và Đồng Minh, Hà Nội hoàn toàn trông cậy vào sự yểm trợ của Liên Sô và nhất là Trung Quốc. Do đó, một lần nữa, Hà Nội cần sự cưu mang nhiệt t́nh của người thầy phương Bắc. Muốn được cưu mang phải nói lời cam kết đền ơn trả nghĩa. Ngày 14-9-1958, qua Phạm văn Đồng, Hồ Chí Minh, chủ tịch Đảng, chủ tịch Nước cam kết chuyển nhượng cho Trung Quốc các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Có lư do được viện dẫn trong cam kết này:

a)V́ Hoàng Sa, Trường Sa tọa lạc tại các vĩ tuyến 17-7(Quảng Trị-Nam Cà Mau)nên thuộc hải phận VNCH . Đối với Hà Nội, nhượng Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Quốc trong thời điểm này chỉ là bán da gấu!

b)Sau này, do những t́nh cờ lịch sử, nếu Bắc Việt thôn tính được miền Nam th́ mấy ḥn đảo san hô tại biển đông đâu có ăn nhằm ǵ so với toàn thể lănh thổ Việt Nam?

c)Giả sử cuộc giải phóng miền Nam không thành th́ việc Trung Cộng chiếm Hoàng Sa Trường Sa thuộc lănh hải VNCH cũng có tác dụng làm suy yếu phe quốc gia về kinh tế, chính trị, chiến lược và an ninh quốc pḥng.

Năm 1982, với tư cách ngủ cường thuộc Hội Đồng Bảo An có quyền phủ quyết, Trung Cộng tham dựĐại Hội Liên Hiệp Quốc kỳ 3 về Luật Biển và đă hoan hỷ kư Công Ước về Luật Biển. Kư xong công ước, Bắc Kinh mới thấy lo! Theo công ước, các quốc gia duyên hải chỉ có 200 hải lư, vừa là vùng đặc quyền kinh tế để đánh cá, vừa là thềm lục địa để khai thác dầu khí. Trong khi đó Hoàng Sa tọa lạc ngoài lục địa Trung Hoa 300 hải lư, và Trường Sa cách Hoa Lục 750 hải lư, nên không thuộc hải phận thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế đánh cá của Trung Quốc.

V́ vậy, cuối năm 1982, Bắc Kinh tập họp 400 học giả Trung Hoa ngày đêm nghiên cứu thảo luận ṛng rả trong suốt 10 năm, để kết luận rằng"Nam Hải là Biển Lịch Sử của Trung Quốc từ thời Hán Vũ Đế"

Đó là thái độ vơ đoán của phe Đế Quốc, cũng như Đế Quốc La Mă coi Địa Trung Hải là "Biển Lịch Sử của chúng tôi!"

Biển Lịch Sử hay Lưỡi Rồng Trung Quốc nằm sát bờ biển Quảng Ngăi 40 hải lư, cách Nam Dương 30 hải lư, cách Ma Lai và Phi Luật Tân 25 hải lư. Nó bao gồm toàn thể vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, và chiếm trọn 3 túi dầu khí đang khai thác là Tứ Chính (Vanguard) của Việt Nam, Cỏ Rong (Reed Bank)của Phi Luật Tân, và Natuna của Nam Dương.

Tuy nhiên, về mặt pháp lư, nếu Ấn Độ Dương không phải là đại dương của Ấn Độ, th́ Nam Hải cũng không phải là biển của Trung Hoa về phía Nam.

Vă lại theo Ṭa Án Quốc Tế La Haye, biển lịch sử chỉ là nội hải.

Và thuyết Biển Lịch Sử của Trung Quốc đă bị Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển bác bỏ trong Điều 8:"Biển lịch sử hay nội hải của một quốc gia tọa lạc trong lục địa hay đất liền, bên trong bờ biển hay đường căn bản"(đường căn bản là lằn mức thủy triều xuống thấp).

Do đó, biển Nam Hoa hay Nam Hải không phải là Biển Lịch Sử của Trung Quốc, v́ nó là ngoại hải và cách lục địa Trung Hoa hơn hai ngàn cây số.

Và công tŕnh mười năm nghiên cứu của 400 học giả Trung Hoa chỉ là "công dă tràng xe cát Biển Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán ǵ"!

Thất bại trong thuyết Biển Lịch Sử, Trung Cộng đề ra kế hoạch bốn bước để thôn tính Biển Đông về kinh tế:

1)Kư kết Hiệp Ước Vịnh Bắc Bộ để hủy băi Hiệp Ước Bắc Kinh, theo đó Việt Nam được 63% và Trung Hoa được 37% lănh hải.

Ngày nay, nếu theo đường trung tuyến, hai bên được chia đều 50%. Tuy nhiên, trên thực tế, phe cộng sản không theo đường trung tuyến và đă đưa ra 21 điểm tiêu chuẩn phân định theo đó Việt Nam chỉ c̣n 45%.

2)Kư kết Hiệp Ước Hợp Tác Nghề Cá để thiết lập vùng đánh cá chung 60 hải lư. Và trên thực tế, Việt Nam chỉ c̣n 25% tại vĩ tuyến 17 và 32% tại vĩ tuyến 20. Với các tầu đánh cá viễn duyên, với các lưới cá dài 50 hải lư, và nhất là với sự đồng lơa cấu kết của đội tuần cảnh duyên hải, toàn thể Vịnh Bắc Việt sẽ biến thành khu vực đánh cá tự do cho đội ḱnh ngư Trung Quốc mặc sức tận thu, vét sạch, và cạn tàu ráo máng.

3)Từ đánh cá chung đến hợp tác khai thác dầu khí chỉ c̣n một bước. Trong Hiệp Ước Vịnh Bắc Việt có điều khoản định rằng, khi dầu khí được phát hiện, hai bên sẽ khởi sự họp tác khai thác dầu khí.

Dầu khí là do các chất hữu cơ kết tụ trong các thủy tra thạch kết tầng dưới đáy biển. Các chất hữu cơ này được nước phù sa sông Hồng Hà từ Vân Nam và sông Cửu Long từ Cao Nguyên Tây Tạng đổ ra Biển Đông từ cả triệu năm nay. Do đó, dầu khí nếu có, là do các chất hữu cơ từ lục địa Việt Nam, chứ không phải từ Hoa Lục. Mặc dầu vậy, tại Vịnh Bắc Việt, Trung Quốc đă đề ra nhiều dự án thăm ḍ và khai thác dầu khí, như "Dự Án Huỳnh Hải" bên bờ đảo Hải Nam và "Dự Án Vịnh Bắc Bộ" về phía bắc vĩ tuyến 20. (Khi dùng danh xưng "Vịnh Bắc Bộ" Trung Quốc mặc nhiên nh́n nhận rằng đó là vịnh của Việt Nam về phía Bắc. V́ nếu là của Trung Quốc th́ phải gọi là Vịnh Nam Bộ mới đúng địa lư).

4)Với chính sách vết dầu loang, sau khi thành tựu kế hoạch hợp tác đánh cá và khai thác dầu khí chung tại Bắc Việt, hai bên sẽ tiến tới việc hợp tác đánh cá và khai thác dầu khí chung tại miền duyên hải Trung và Nam Việt. Điều đáng lưu ư là vùng lănh hải này thuộc khu đặc quyền kinh tế đánh cá và thềm lục địa 200 hải lư của Việt Nam nên thuộc chủ quyền tuyệt đối của Việt Nam. Ở đây không có sự trùng điệp hay chống lấn hải phận như trường hợp Vịnh Bắc Việt.

Không ai ngu dại ǵ cho người nước ngoài đến đánh cá và khai thác dầu khí chung tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa riêng của nước ḿnh.

Chiếu Điều 77 Luật Biển, thềm lục địa thuộc chủ quyền tuyệt đối của quốc gia duyên hải. Mọi sự chiếm cứ bất cứ từ đâu tới cũng đều vô hiệu, nhất là chiếm cứ vơ trang(trường hợp Trung Cộng dùng vơ trang chiếm Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988).

Bằng kế hoạch thôn tính 4 bước, đế quốc Bắc Phương đă buộc Hà Nội hiến dâng toàn thể lănh hải Việt Nam từ Vịnh Bắc Việt đến vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa theo lời cam kết của Hồ Chí Minh (Phạm Văn Đồng chỉ là kẻ thừa sai, bất lực, vô quyền, không có cả quyền bổ nhiệm một thứ trưởng theo lời tự phán của đương sự.)

Như vậy, thuyết Biển Lịch Sử từng bị Điều 8 Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển bác bỏ, nay sẽ trở thành hiện thực do kế hoạch 4 bước của Trung Cộng để thôn tính Biển Đông.

Cách đây hơn 400 năm, giữa thế kỷ 16, để bảo vệ địa vị và quyền lợi, Mặc Đăng Dung để đầu trần, đi chân không, đến quỳ lại tại Ải Nam Quan dâng 5 động và 1 châu cho Tầu Phong Kiến, và đă bị Lịch Sử kết án là vô liêm sỉ và phản quốc.

Ngày nay, để củng cố địa vị và bảo vệ quyền lợi riêng tư, Đảng Cộng Sản Việt Nam đă táng tận lương tâm nhượng đất, bán nước, dâng biển cho Tầu Cộng Sản, rồi đây sẽ lưu tiếng xấu đến muôn đời (di xú vạn niên).

Do những hành vi cấu kết với nước ngoài nhằm xâm phạm chủ quyền của quốc gia, xâm phạm sự toàn vẹn lănh thổ của Tổ Quốc, và xâm phạm quyền của quốc dân được sử dụng đầy đủ những tài nguyên và nguồn lợi thiên nhiên của đất nước, Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ bị Quốc Dân và Lịch Sử kết án là phản quốc.

Làm tại hải ngoại, tháng 6 năm 2004

T.M. ỦY BAN LUẬT GIA BẢO VỆ DÂN QUYỀN

-- NAM_KY (NAM_KY@CSNguNhut.com), August 18, 2004


Moderation questions? read the FAQ