Xe lăn cho các em khuyết tật ! Thế xe lăn cho QĐND Anh hùng đâu ???

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Phải đấy , đây là tấm ḷng của những người trong và ngoài nước đă hết ḷng ủng hộ cho các trẻ em khuyết tật. Phần lớn là các tổ chức y tế thế giới. C̣n đảng và nhà nước ta th́ 1 đồng xèng cũng không thí. Để mà ăn hốc đớp hít, khôing hết th́ bỏ vào ngân hàng Thụy sĩ chứ. Dại ǵ mà cho giai gái nào !!??

Ngày xưa trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, lúc đó nhân dân Liên Xô và Trung Cuốc chỉ tiếp tế vũ khí đạn dược cho đảng ta đem vào giải phóng miền nam, chứ làm đếch ǵ có viện trợ xe lăn. Chính v́ thế mà cánh bộ đội nhà tớ thằng nào 'anh hùng bị thương' trong chận chiến sẽ được nâng cấp tại mặt trận từ anh hùng thành liệt sĩ bằng 1 viên AK vào ngực cho tiện việc. Khỏi phải có sự cố cho đảng và nhà nước ta phải săn sóc thương binh, xe lăn xe liếc, mệt nhà nước lắm, lại c̣n phải nuôi báo cô bọn thương binh phục viên nữa. Không dại ǵ mà đảng và nhà nước ta muốn dây dưa với cái đám đă dâng hiến tuổi thanh xuân đời ḿnh , bị vắt cùng kiệt như quả chanh hết nước.

Cái chuyện này nó bức xúc nhà tớ lâu lắm rồi , nay mới x́ ra được, nhẹ cả bụng. Thôi nhà tớ phải chạy đây, mấy thằng CA mạng mùng đă đánh hơi được cái mùi phản động của tớ rồi. Biến nhá !

--------------------------------------------

Trích báo đảng CSVN phần Xă Hội.

Thành phố Hồ Chí Minh: trao tặng 1.641 xe lăn cho người khuyết tật

Ngày 17/8/2004. Cập nhật lúc 22h 54'

Ngày 17/8, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh đă trao tặng 1.600 xe lăn cho người khuyết tật theo chương tŕnh " Xe lăn cho người tàn tật và trẻ bại liệt năm 2004".

Trong đó các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được nhận 470 chiếc, các tỉnh Tây nguyên và miền Trung 490 chiếc, thành phố Hồ Chí Minh 379 chiếc và các tỉnh phía Bắc 312 chiếc. Tổng cộng số xe lăn tặng cho người khuyết tật từ đầu năm đến nay là 2.058 chiếc, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là 506 chiếc, đưa tổng số xe lăn trao tặng trong 6 năm qua gần 5.000 chiếc, 50% xe lăn trao tặng cho trẻ em khuyết tật.

Đặc biệt trong đợt trao tặng xe lăn lần này Hội trao tặng xe cho nhiều đối tượng chính sách, trong đó có 5 Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, 5 cựu chiến binh, 6 đồng chí cách mạng lăo thành, 2 nghệ sĩ Nhân dân và 2 nhà giáo ưu tú hưu trí... Đến nay hầu hết người khuyết tật, bại liệt ở thành phố đều được hỗ trợ xe lăn. Hiện nay Hội đă chú ư đóng riêng cho một số em trẻ em bị bại năo những xe chuyên dụng, chú ư nâng cao chất lượng xe. Phạm vi cấp xe lăn của Hội đă đến được 44 tỉnh, thành phố. Trị giá chung của chương tŕnh " Xe lăn cho người tàn tật và trẻ bại liệt" đă lên tới hơn 5 tỉ đồng. Đây là tấm ḷng của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hết ḷng ủng hộ cho Hội từ khi chương tŕnh "Xe lăn cho người tàn tật và trẻ em bại liệt" ra đời từ năm 1999.-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 17, 2004

Answers

Response to Xe lăn cho cĂ¡c em khuyết tật ! Thế xe lăn cho QĐND Anh hĂ¹ng đĂ¢u ???

Nhà bác LQ biét tại sao đảng ta không cấp xe lăn không? V́ đảng ta đă sáng suốt biết trước thời trang đánh xe...bom. Cấp xe lăn, các anh hùng QDND ngày nào đó bức xúc quá, nâng cấp thành xe bom, xe trang bị trọng liên...th́ chết cả nút!

-- Tên Phản Động (Tpd@ditmehcm.hell.com), August 18, 2004.

Response to Xe lăn cho cĂ¡c em khuyết tật ! Thế xe lăn cho QĐND Anh hĂ¹ng đĂ¢u ???

Bác phản động biết rồi mà làm bộ hỏi .Việc phát xe lăn cho người tật nguyền là một màn "TV Show" "màn tŕnh diễn văn nghệ" để xin thế giới chạm ḷng bố thí (bỏ vốn kinh doanh lời ăn lỗ dân chịu).

Thương phế binh sinh Bắc tử Nam đảng đă dạy nghề mới "ở nhà báo" (báo vợ báo con ,nên đảng không cần phải lo nếu không tin cú đi hỏi)

Đảng đă làm đúng theo đường lối đảng ;

Đảng quảng lư ,dân chịu sai.

Đảng sửa sai ,dân lănh đủ .

0

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 18, 2004.


Moderation questions? read the FAQ