Dân Hà nội sống trong ô nhiễm từ Ḷ Ba đ́nh bốc ra

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cái nhà chị Phó tịt Mỹ Hoa này thật là dở hơi, khi không nhảy ra Hà nội tuyên bố vung vít là ảnh hưởng môi sinh, ô nhiễm này nọ...,Xưa nay chúng tớ ở ngay bên cái ḷ Ba đ́nh mỗi ngày hàng tấn xú uế nó bốc lên đến tận mây xanh mà chúng tớ phải la làng lên là "lăng bác đẹp và sạch sẽ quá sức !!!" ngậm miệng không dám nhi nhô ǵ xất.

Phó tịt Mỹ Hoa (tên đẹp nhưng phản động v́ có cụm từ Mỹ trong ấy ???) đă không thông hiểu lại c̣n phát biểu lệch lạc thế. Nhà tớ chỉ khâm phục Phó chủ tịt Mỹ Hoa nếu chị có bứng được cái ḷ Ba đ́nh của anh Chủ tịt đi chỗ khác để không khí trong sạch lại th́ nhà tớ mới phục.

Người dân Hà nội bao năm nay ai chả nói như nhà chị ấy , nhưng có làm được cái đếch ǵ đâu !!! Thế mà làm Phó. Chả trách ǵ cái thằng Chủ nó xúi chị ăn cứt gà !!!

----------------------------------------------

Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm việc với thành phố Hà Nội

Ngày 15/8/2004. Cập nhật lúc 16h 42'

Chiều 13/8/2004, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đă có buổi làm việc với Lănh đạo thành phố Hà Nội về công tác bảo vệ môi trường. Cùng dự làm việc có đại diện lănh đạo các bộ: Tài nguyên-Môi trường, Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND, lănh đạo một số sở, ngành có liên quan của TP Hà Nội đă nồng nhiệt đón tiếp và báo cáo với Phó Chủ tịch nước về tổng quan hiện trạng môi trường ở Hà Nội và một số nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố năm 2004-2005.

Theo số liệu điều tra gần đây cho thấy: Trên địa bàn Hà Nội hiện có 150 xí nghiệp, nhà máy có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường không khí. Lượng nhiên liệu do các cơ sở sản xuất công nghiệp tiêu thụ mỗi năm tới 240.000 tấn than, 250.000 tấn xăng, dầu và thải vào bầu không khí hơn 80.000 tấn bụi khói, 10.000 tấn khí SO2; 19.000 tấn khí NO2; 46.000 tấn khí CO, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí một số khu vực của Hà Nội... Trên cơ sở đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường ở nội thành và ngoại thành, TP Hà Nội xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lư, bảo vệ môi trường giai đoạn 2004-2005; trong đó tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường của Thủ đô đến năm 2010, định hướng đến 2020; coi trọng các biện pháp pḥng ngừa chủ động...-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 17, 2004

Answers

Response to Dân HĂ  nội sống trong Ă´ nhiễm từ Lò Ba đình bốc ra

truong my hoa ...tên nghe co´ mui` trung công qua´ ???? bac nghien cuu xem sao ??

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), August 18, 2004.

Response to DĂ¢n HĂ  nội sống trong Ă´ nhiễm từ LĂ² Ba đình bốc ra

Nếu t́nh trạng này kéo dài th́ 20 đến 30 năm sau dân Hànội sẽ chết hết tuy nhiên chế độ cộng sản chỉ cần vài năm th́ chết nên chuyện đó không làm đảng bận tâm .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 18, 2004.

Moderation questions? read the FAQ