Đảng & Nhà nước ta ăn cá dồ bị kích dục !!!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nhà tớ đă nghe bẩu là cái món cá dồ 'chưng cách thủy' nó bổ vô song nhưng nhà tớ không tin. Hôm nay đọc váo đảng CSVN phần Nội Chính nhà tớ mơí tin đấy chứ. Nào là ăn cá dồ chưng vào sẽ "phát dục, kích thích tăng trưởng bộ phận" của các cán ác cấp ta.

Lúc này nhà tớ cảnh giác cao độ những thế lực phản động tung tin bôi bác chế độ ta. Mời các nỡm cùng nhau đọc nhá !!! Đừng có chỉ biết suốt ngày đi ŕnh rập trong này xong nhảy cẫng lên như khỉ bị trét mắm tôm vào mũi ấy . Chả biết đọc báo đảng CSVN cho nó thông manh ra tí nào xất ??? Chậc chậc, đúng là "ngu vẫn hoàn dốt" không sao xoá sạch được.

-----------------------------------------------

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận việc giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày 16/8/2004. Cập nhật lúc 22h 42'

Sáng nay (16/8), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đă nghe báo cáo kết quả giám sát về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Báo cáo của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đă nêu rơ: Những năm gần đây, sự tăng nhanh về số lượng nông sản, thực phẩm đă đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và nhập khẩu, nhưng do thiếu sự quản lư chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, các chất tăng trọng, phát dục, kích thích sinh trưởng, bảo quản, hoá chất độc hại trong thực phẩm đă làm tăng lượng tồn dư hoá chất trong thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường. Theo Báo cáo của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội th́ "Thực trạng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta đang là vấn đề đáng lo ngại, các vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra ở trong tất cả các công đoạn của quá tŕnh sản xuất, chế biến, kinh doanh ở thành phố. Do vậy, cần phải có sự quản lư chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ nguồn nguyên liệu đầu vào và trong suốt quá tŕnh sản xuất, chế biến, lưu thông, kinh doanh thực phẩm…".

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 17, 2004

Answers

Response to Đảng & NhĂ  nước ta ăn cĂ¡ dồ bị kĂ­ch dục !!!

-- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), August 17, 2004.

Moderation questions? read the FAQ