Đảng và nhà nước yêu thích đặc sản miền nam.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Được biết gần đây nhất, các tỉnh miền Tây đang đi thâu mua những loại phân 'bắc' c̣n tươi rau ráu về nuôi cá tra (cá dồ) trong các Công ty hợp doanh Thủy sản. Loại phân của nhân dân miền nam có lượng "phờ rồ tin" cao nên đạt hiệu năng cho việc nuôi thúc cho cá chóng lớn. Đây là loại cá có chất dinh dưỡng cao nên đảng và nhà nước đă quyết định thâu mua và cung cấp cho các bộ, các cán cao cấp của nhà nước ta với liều lượng rất lớn.

Các cấp lănh đạo ta đă gật đầu thưởng thức khen ngon cái món cá tra 'chưng cách thủy' là một đặc sản dành riêng cho các ngài, v́ cách chưng sẽ giữ được các chất bổ dưỡng và các chất nước ngọt từ bên trong, không cho thẩm thấu ra ngoài.

Mấy nhà anh CA mạng 'nằm vùng' trong này nhờ công cán 'ăn bẩn chửi tục' xuất sắc đă được cung cấp mỗi đứa 2 cân cá dồ c̣n đặc ruột mới đánh vớt. Ăn xong chớ có xỉa răng và yêu cầu các anh quán triệt tuân hành, cấm không được bén mảng vào trong mấy pho-rum này la nhặng xị lên nhá. Chả ai dám lại gần mấy cái sợi thờ-rét (threads) c̣n ḷng tḥng ruột cá dồ c̣n dính kẽ răng của nhà các anh đâu.

Tận t́nh mà hưởng thụ nhá !

----------------------------------------------------

Sóc Trăng xây dựng nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu

Ngày 17/8/2004. Cập nhật lúc 16h 27'

Công ty TNHH Thuỷ sản Kim Anh (Sóc Trăng) đang đầu tư 60 tỷ đồng xây dựng một nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu tại xă Đại Ngăi, huyện Long Phú.

Nhà máy, dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay, sẽ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động và chế biến hàng chục ngàn tấn cá tra cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Để chủ động nguồn nguyên liệu, Công ty Kim Anh đă hỗ trợ vốn cho nông dân nuôi 100ha cá tra và dự kiến sẽ tăng diện tích này lên 300ha vào năm 2008./.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 17, 2004


Moderation questions? read the FAQ