Bọn CỘng Sản Ba Sạo Đang Bn Nước theo con cha"u M Viện

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bốn tỉnh, thnh phố hợp tc xy dựng hnh lang kinh tế Trung Quốc - Việt Nam Anh Thư Cuộc hội đm giữa đại diện cc bộ, ngnh Trung ương v lnh đạo 4 tỉnh, thnh phố H Nội, Lo Cai, Hải Phng, Quảng Ninh vừa tổ chức tại H Nội c thể coi l bước khởi đầu quan trọng trong qu trnh xy dựng tuyến hnh lang kinh tế Cn Minh - Lo Cai - H Nội - Hải Phng - Quảng Ninh, một tuyến chủ lực trong quan hệ kinh tế Trung Quốc - Việt Nam.

Theo Bin bản lm việc đ được Chủ tịch UBND tỉnh, thnh phố H Nội, Lo Cai, Hải Phng, Quảng Ninh k kết, những nội dung hợp tc chủ yếu bao gồm pht triển thương mại hai chiều qua cửa khẩu quốc tế Lo Cai; hợp tc xy dựng cc tuyến du lịch quốc tế; hợp tc trao đổi thng tin thương mại, đối ngoại, xc tiến đầu tư, tạo điều kiện cho cc doanh nghiệp hai nước lin doanh, lin kết; tạo mọi điều kiện thng thong, đơn giản về xuất nhập khẩu, du lịch, thanh ton quốc tế... Hội nghị giữa lnh đạo cc tỉnh, thnh phố trong hnh lang sẽ được tổ chức lun phin: năm 2004 tại H Nội, năm 2005 tại Vn Nam (Trung Quốc), năm 2006 tại Lo Cai v sau đ 2 năm một lần ở cc địa phương khc. Tại Hội nghị lần ny, nhiều đề xuất đ được thống nhất trnh Chnh phủ Việt Nam. Đng lưu l kiến nghị về việc triển khai nhanh cc dự n hạ tầng kỹ thuật, trước hết l nng cao năng lực vận tải cc tuyến đường bộ, đường sắt, đặc biệt l vận tải hng ha qu cảnh từ cảng Hải Phng, cảng Ci Ln sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lo Cai v ngược lại; đề nghị cho php xe du lịch v xe chở hng của Trung Quốc vo 4 tỉnh, thnh phố Việt Nam v xe của 4 tỉnh, thnh phố Việt Nam được vo Vn Nam. Lnh đạo cc tỉnh, thnh phố ni trn cn kiến nghị Ngn hng Nh nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh ton dưới hnh thức thư tn dụng bằng đồng bản tệ; Tổng cục Thuế phối hợp với cơ quan chức năng của Trung Quốc thực hiện giảm thuế xuất nhập khẩu theo Chương trnh thu hoạch sớm m Hội nghị cc nước ASEAN+ Trung Quốc đ thống nhất; Tổng cục Hải quan được đề nghị thực hiện kiểm tra hng ha 1 lần tại cửa khẩu quốc tế... Pht biểu tại Hội nghị, lnh đạo 4 tỉnh, thnh đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tương thch về cơ sở hạ tầng. ng Nguyễn Văn Quynh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thẳng thắn chỉ ra sự yếu km về cơ sở hạ tầng giao thng của cc tỉnh, thnh Việt Nam so với bạn; đồng thời cho rằng, hnh lang kinh tế chỉ thực sự hoạt động c hiệu quả khi c những cơ sở php l ở tầm hai Chnh phủ về hợp tc giữa 2 vng. ng Trịnh Quang Sử, Chủ tịch UBND TP. Hải Phng cho biết, cc cảng Hải Phng v Ci Ln hiện nay đều chưa đủ năng lực tiếp nhận tu container lớn. Tiềm năng du lịch của hai bn cũng chưa được khai thc hết. Lượng khch du lịch quốc tế từ Cn Minh đến Hải Phng cn rất t, ng ni. Theo ng Mai Văn Du, Thứ trưởng Bộ Thương mại, những mục tiu v nội dung hợp tc đ được đề ra l vừa sức v c tnh khả thi cao. Được biết, sau khi đạt được thống nhất giữa cc vị lnh đạo 4 tỉnh, thnh phố Việt Nam, dự kiến vo thng 9 tới, một hội nghị tiếp theo sẽ được tổ chức giữa 4 tỉnh, thnh phố Việt Nam với lnh đạo tỉnh Vn Nam (Trung Quốc).

-- Quấc_Dnh_Cha (sng_mắt_ra@CSbasaọ.com), August 16, 2004

Answers

Response to Bọn CỘng Sản Ba Sạo Đang Bán Nước theo con cha"u Mã Viện

Đây là chiến dịch "tầm ăn dau" của VC khi đánh VNCH nay bị bọn Tàu áp dụng để chiếm đất .Người Việt làm ngơ sao đành .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 16, 2004.

Response to Bọn CỘng Sản Ba Sạo Đang Bán Nước theo con cha"u Mã Viện

Quac Dach Buoi vua dit chet me nongbidai va Long Quan ben bo song Newyork. Xac cua me Nongbidai va Long QUan ko con nguyen ven.

Thang pho con nay be ma khoe gom.

-- CO LY DAY CHU (voly@voly.jp), August 17, 2004.


Response to Bọn CỘng Sản Ba Sạo Đang Bán Nước theo con cha"u Mã Viện

Lạ thm mọt tn bị trng chất da cam biến thể từ CHXHCN thnh cộng ho x hội chủ nghi địt .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 18, 2004.

Moderation questions? read the FAQ