Cơ Hội Của Lănh Đạo Việt Cộng Tự Cởi Trói

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cơ Hội Của Lănh Đạo Việt Cộng Tự Cởi Trói

Lư Đại Nguyên - Đưa lên lenduong.net ngày 12/08/2004

Hy vọng Cộng Đảng Việt Nam cởi trói cho toàn dân, xem ra hơi khó, nhưng nếu giới cầm đầu Việt Cộng mà không nắm lấy cơ hội hiếm hoi hiện nay, triệt hạ Tổng Cục 2, tay chân Trung Cộng, để tự cởi trói cho ḿnh th́ hết thuốc chữa.

V́ nh́n về mặt lư luận th́ Trung Cộng đă tự cởi trói họ khỏi hệ thống oan nghiệt "chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Mao", bỏ rơi hệ thống xă hội cộng sản, để công nhận quyền tư hữu của người dân. Về thế lực thống trị, họ đă bỏ chủ trương vô sản chuyên chính, mở rộng cho mọi thành phần xă hội được tham gia Cộng Đảng.

Tất nhiên đó chỉ mới là những danh từ hào nhoáng về thứ xă hội chủ nghĩa kiểu Trung Cộng, nhằm củng cố tư thế chính trị của Cộng đảng, và phần nào để cho thế giới bớt dị ứng đối với chủ nghĩa Cộng Sản lạc hậu. C̣n chế độ độc đảng, độc tài th́ trước sau vẫn thế. Đến như vậy, mà Cộng Sản Việt Nam chưa theo kịp. Vẫn c̣n đề cao "chủ nghĩa Mác-Lê tư tưởng Hồ Chí Minh" th́ tồi quá.

Thực ra th́ thứ chủ nghĩa Mác - Lê cũng đă biến mất trong đầu óc của người cộng sản Việt Nam, nhưng để củng cố niềm tin cho đảng viên và cột tâm lư dân chúng vào với quá khứ chiến thắng, mà nhóm lănh đạo đảng, buộc phải đánh bóng thần tượng Hồ Chí Minh, để tôn sùng. Nên đă phải mặc nhiên trung thành với lư tưởng của ông Hồ là chủ nghĩa Mác - Lê, mà suốt đời ông Hồ đă tuyệt đối làm nô lệ cho nó.

Vậy chính thứ "tư tưởng nô lệ của Hồ" đă là sợi dây vô h́nh trói buộc người cộng sản Việt Nam vào với chủ nghĩa Mác - Lê, đồng thời cũng làm cho đàn em của ông, có quán tính là phải làm đầy tớ cho một thế lực quốc tế nào đó. Nên khi Liên Xô sụp đổ, họ đă quay lại thần phục Trung Cộng, dựa vào Trung Cộng để tồn tại, học theo Trung Cộng để ứng phó với sinh hoạt kinh tế, chính trị thế giới.

Từ đó Việt Cộng ngày càng lún sâu vào ảnh hưởng của Trung Cộng, qua bọn lănh tụ tay sai, và thứ công cụ hợp pháp nguy hiểm là Tổng Cục 2. Nhưng lại không dám coi chủ nghĩa Mác - Lê chỉ là phương tiện như Mao, Đặng, Giang, và Hồ Cẩm Đào, mà vẫn coi chủ nghĩa Mác - Lê là cứu cánh như Hồ chí Minh tôn thờ, khiến cho Việt Cộng trở thành tên học tṛ không thuộc bài.

Chính v́ tinh thần nô lệ của Việt Cộng đă cột chặt liên hệ giữa đảng với đảng, giữa nhà nước với nhà nước Trung Cộng, nên Lê Đức Anh, thời làm Bộ Trưởng Quốc Pḥng, rồi Chủ Tịch Nước, mới cho Cục 2, rồi Tổng Cục 2 dàn dựng ra những oan án, nhằm loại trừ đối thủ chính trị, và chụp mũ, từ Tổng Bí Thư, Bộ Chính Trị, Thủ Tướng, Đại Tướng, Trung Ương Ủy Viên, Bộ Trưởng, Tướng Lănh là có liên hệ, và bị CIA chỉ đạo.

Thực ra hầu hết những người hiểu biết thời cuộc, th́ tuy không dám nói ra, đều phải thừa nhận rằng, làm Kinh Tế Thị Trường Tự Do, và đối tác, hợp tác với Mỹ là việc phải làm, mới mong phục hồi, phát triển nổi Việt Nam, ngay trường hợp Trung Cộng cũng không ngoại lệ. Nên nhóm lănh đạo Hà Nội, trong thực tế, tuy có, hay chưa liên hệ ǵ với Mỹ, mà trong ḷng hầu hết đă hướng về Mỹ.

Bởi thế, khi Tổng Cục 2, chỉ đích danh họ đă bị chi phối bởi CIA, dù có, hay không, th́ họ cứ phải ngậm miệng để giữ thế. Nhờ đó, mà nhóm thân Trung Cộng, được Tổng Cục 2 hậu thuẫn, mới có quyền chính thức công khai giao dịch với Mỹ, một cách thoải mái, mà không sợ bị thất sủng như Lê Hồng Hà trước kia.

Nhưng những ǵ đạt được giữa Mỹ-Việt, do nhóm thân Trung Cộng và Tổng Cục 2 chuẩn thuận, thường bị ngâm tôm, hoặc không được áp dụng đúng đắn triệt để, như Hiệp Ước Thương Mại Việt - Mỹ, phải đợi cho quan thầy Trung Cộng kư trước, Việt Cộng mới dám kư theo, khiến cho Trung Cộng ưu tiên chiếm được thời cơ đầu tư quốc tế.

Đổi lại Trung Cộng c̣n buộc Việt Cộng phải kư vào văn tự bán nước: Hiến Đất, Dâng Biển, Nộp Cá cho chúng, mới được yên thân làm ăn với Mỹ.

Theo thư tố cáo của tướng Nam Khánh, th́ Tổng Cục 2, không những là hệ thống t́nh báo chiến lược, khống chế toàn ban lănh đạo đảng trước, nay; mà c̣n có liên hệ trực tiếp với các băng đảng tội phạm như Nam Cam, và như vậy, tất nhiên c̣n với nhiều băng nhóm buôn lậu khác. Chẳng trách ǵ, mà những băng buôn bán ma túy, do viên chức Công An cầm đầu, vẫn bị tóm cổ. Chỉ v́ bọn chúng không nằm trong hệ thống chuyên chở và phân phối ma túy thuộc luồng của t́nh báo chiến lược Trung Cộng và Tổng Cục 2.

Theo thư tố cáo của đại tướng Vơ Nguyên Giáp th́, vợ Đặng Vũ Chính, nguyên chủ nhiệm Tổng Cục 2, và là mẹ vợ của Nguyễn Chí Vịnh, hiện là chủ nhiệm Tổng Cục 2, là Nguyễn thị Nhẫn, thường được Cục T́nh Báo Hoa Nam Trung Cộng mời sang Tầu nghỉ ngơi, tham quan, và chữa bệnh. Nay, cả gia đ́nh Chính và Vịnh đă biến mất khỏi Hà Nội. Họ đă đi đâu? Khỏi cần hỏi, ai cũng có thể trả lời được.

Thực ra vùng Hoa Nam là nơi chế biến ma túy an toàn nhất thế giới, và Việt Nam là cứ điểm trung gian chuyển ma túy ra thị trường thế giới hữu hiệu nhất, mà Tổng Cục 2 là kẻ bảo trợ đắc lực nhất. Nên trong tay Nguyễn Chí Vịnh mới có tiền rừng bạc bể. Nhờ thế, mới giải nổi bài toán, làm sao người Việt ở nước ngoài có nhiều tiền gởi về Việt Nam đến thế? Mỗi năm đổ đồng, mỗi đầu người Hải Ngoại gửi về tới 1.000 Mỹkim.

Như vậy mỗi gia đ́nh Việt Nam ở Hải Ngoại theo đầu người trong nhà ḿnh kể cả ông già, bà cả, thanh niên, trẻ em mỗi người đều phải tốn 1.000 Mỹ Kim. Hỏi đào đâu ra? C̣n tiền làm ăn của con em Việt Cộng tại nước ngoài, th́ chuyển ra để dự trữ pḥng thân c̣n không kịp, nói chi đến gởi về. Chỉ có đồng tiền giao dịch mới phải đưa hàng ra, bán hàng, rửa tiền qua sự chuyển ngân về Việt Nam, dưới danh nghĩa là của đồng bào Hải Ngoại cho gia đ́nh mới hợp pháp.

Vậy món hàng đó là hàng ǵ ? Muốn rơ, xin t́m nơi Tổng Cục 2. Việc Hoa Kỳ trực tiếp huấn luyện cho Cảnh Sát Việt Nam chống ma túy, lẽ đương nhiên cũng không ngoài hướng nhắm đó.

Theo giới thạo tin, th́ Bộ Chính Trị Cộng Đảng Việt Nam hiện giờ, chỉ c̣n hai Ủy Viên là Trần Đức Lương, nổi tiếng tham nhũng và Nguyễn Khoa Điềm, tên sát thủ của tự do truyền thông là vẫn có ư bao che cho Tổng Cục 2, c̣n hầu hết đều cùng muốn nhân cơ hội này, tự cởi trói cho ḿnh khỏi Tổng Cục 2, nhằm sớm chào đời một chính phủ, để quốc tế coi được. Chờ xem!

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 16, 2004

Answers

Response to Cơ Hội Của LĂ£nh Đạo Việt Cộng Tự Cởi TrĂ³i

Mấy thằng công sản ấm ớ no" mắc vào bẫ của Bác Ṇng Bí Đái nó chửi tục càng chửi tục Việt Kiều Yêu nước càng chạy xa khỏi sự tuye6n truyền rẻ tiền của mấy thằng chết đường che6't chợ này ngồi trong Cá Góc tối của các Toàn Đại Sứ, Lănh Sự ở Mỹ và Canada thôi. Chúng chúng kế các bạn rồi, con mo6`i đă ḷi nguyên hin`h là một ~ thằng cớm cộng sản chỉ có cách duy nhất là cơ quan FBI se! theo rơi mấy thằng này cả thằng sinh viên và thằng chi bua.

-- Quấc_Dánh_Cha (Nguyễ-Aí-Quấc@CSVN.com), August 16, 2004.

Response to Cơ Hội Của LĂ£nh Đạo Việt Cộng Tự Cởi TrĂ³i

Mấy thằng công sản ấm ớ no" mắc vào bẫy của Bác Ṇng Bí Đái nó chửi tục càng chửi tục Việt Kiều Yêu nước càng chạy xa khỏi sự tuye6n truyền rẻ tiền của mấy thằng chết đường che6't chợ này ngồi trong Cá Góc tối của các Toàn Đại Sứ, Lănh Sự ở Mỹ và Canada thôi. Chúng chúng kế các bạn rồi, con mo6`i đă ḷi nguyên hin`h là một ~ thằng cớm cộng sản chỉ có cách duy nhất là cơ quan FBI se! theo rơi mấy thằng này cả thằng sinh viên và thằng chi bua.

-- Quấc_Dánh_Cha (Nguyễ-Aí-Quấc@CSVN.com), August 16, 2004.

Response to Cơ Hội Của LĂ£nh Đạo Việt Cộng Tự Cởi TrĂ³i

Tên Trần Độ tố tùm lum ,Đảng chỉ đ̣i lại "credit card đảng viên" và cho chết già ,h́nh phạt chư bao giờ có trong lịch sử đảng ,đứng là được th́ ăn thua th́ huề .Đây có phải là chánh sách thả một con tép bắt trọn đàn tôm đầu lộn c.. cuả đảng ? Ráng chờ xem màn mèo tranh xương ,chó tranh c.. ,nhiều pha hấp đẫn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 16, 2004.

Response to Cơ Hội Của LĂ£nh Đạo Việt Cộng Tự Cởi TrĂ³i

Quac Dach Cha vua dit chet ca lo Nongbidai hom qua, ca lo nongbidai gia tre giai gai gom ca thay hon 50 nguoi. Quac Dach Cha vi hiem khich voi nongbidai tren 1 forum phan dong ma hai nhau.

Mau thang mat goc va mat tinh nguoi.

-- tin buon nhi (tinbuon@yahoo.com), August 17, 2004.


Moderation questions? read the FAQ