Cu Hỏi Cho Thằng Sinh Vin : Lm thế no để lm cho nước giầu.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thằng Sing Vin my v thằng CS Chỉ Ba ( Ba Liềm ), hai thằng muốn dn Việt Nam khng được Tự Do + Dn Chủ cn Việt Kiều Khng được đả kch chnh phủ Tham nhũng v khng dn chủ v đn p dn lnh : 1.- My c kiến để lm giầu cho nước cho da6n th hy trả lời tao đ : - Cc cơ sơ" m đảng v nh nước lập ra đều do qun đội lm chủ - Cc cơ sở ny khng c giấy tờ kế ton phn minh sổ sch. - Cc cơ sở của đảng chỉ lm giầu cho đảng

2.- Cc cơ sở đảng dều bị quản trị một cch khng đng tiu chuẩn, gim đốc l người c cng với cch mệnh m khng c khả năng: Th dụ Gim Đốc nh my điện Việt Tiệp ở Thanh Ha l một Đại t co hơ 40 tuổi đảng, điều khiển bọn khủng bố trong chin Tranh.

Lm sao my c thể bảo đảng tuyển dụng người Gim Đốc c kinh nghiệm v cc my sản xuất điện v c bằng Thạc Sĩ về Quản Trị Doanh Thương. dy l những người c khả năng lm Hng Giầu da6n c cng ăn việc lm.

3.- Tuyển chọn Sinh ViN c khả năng v học điểm cao vo Đại Học va Du học để đo tạo người ti về gip nước. Tnh trạng hiện nay l tnh trạng con o6ng chu cha mới được tuyển ( Sic )

4.- Lm Sao nước giầu được khi cc Khach Sạn Hotel lớn, va `kỹ nghệ năng thuộc về Đi Loan, Củ Sm, Tn Gia Ba, M Laị v Thi Lan. Khng Li cuốn được cc nước tiền tiến Au Chu vo cổ phần tại Việt Nam Tại sao????

-- Si_Thnh_Lại (sng_mắt_ra@CSbasaọ.com), August 16, 2004

Answers

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

đụ m mầy ci thằng ch ho chi minh, đẻ ra ci lủ đui m mất dậy như mầy. tao đo thm tranh luận chnh tri ci con cặc g với lủ ch việt cộng như lủ by.chọc tao giận tao li hồ ch minh ra chửi. Đụ m bc hồ , địt me bc hồ mun năm. www.gianghocungnhauchongcong.com

-- Doan nam De (gianghocungnhauchongcong@yahoo.com), August 16, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

Thế n sinh viN mặt chuồt, thằng chỉ ba nhiều khi n 1, ăn ni nếu no như thằng Hồ chủ tịt của chng my, cả v lấp miệng dn, mồm ngu ngao tuyn truyền chỉ thch di lm giầu cho dn cho nước nhờ. Mẹ tin sư o6ng cố ng sơ my, chng my c chết th đi xuống địa ngục ở với ma với quỷ, chng my một bọn khố rch a o8m ăn hại đi nt bc lộn tậ xương tận tuỷ dn đen m cứ ong ỏng tuyn truyền cho Đảng Tư Bản Mafia Đỏ đ biết hải cối thương nước thương dn chỉ lm gi cho dn nhưởng ạ. Đo mẹ chng my mỗi lần ni ra l ng phải văng tục v chng my một lũ xc vật ăn bẩn quen thn lư ưa nặng. A9n ni Y như thằng ba que xỏ l Hồ Chủ Tịt dm đng đại bip của chng my, chng my lm g c Tổ Quốc chng my chỉ yu Tổ C li ci bắc bộ phủ đang dẫy chết sắp vo hm như thằng c l thất thểu nằm li khu trong quang trường Ba Đnh nh my.

Chng my khng trả lời được caU hỏi khẩn truơng thnh thật của người post, chng my lũ quỷ Đỏ sợ anh' sng, sự thật, cng chửi bậy cng li ci u trĩ sơ học ba que sỏ l của mấy thằng lm ở ci to đại sư" lnh sự ăn trộm ăn cắp của dn phường ănn hại đi nt chả lm g cho đa6't nước. Đấy thăn`g Việt Kiều Yu nước nghe được những lời chửi bới bẩn thỉu của ci Đảng ăn trộm CSVN cứ về gip nước gip dn để cho những thằng CS n xỏ mũi.

Đu l sự thật chnh nghĩ đu l gian t ma quỷ n a"m vĩ giết nhiều dn lnh v tội, mọi người đều nhn ra dảng Cộng Sản Việt Nam. Sự che đy cho ci tn CS khng cn nư, một đảng c tội với dn với nước đang dẫy chết để chng đi gặp O6ng Nin của chng c m một nứa, chng my bọn nước đổ n khoai hết thuốc chư khng bỏ được ci tnh cướp cạn th lm g lm giầu cho dn được. Một bọn bn nước theo Trung Quốc Lai căng vọng ngoại th c g để ni.

-- Dan_Ve Hố Lai (Dan_Ve@CNCS_dachet.com), August 16, 2004.


Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

Trời đ't quỷ thần thin địa ui, cha ny post bi bản hay dữ thiệt, 4 điểm hỏi người sinh din yu nước đều đng phong phc h. Hen` chi thằng cha nội chi bua ny hay hay ngươ`i sinh din đ đang trả lời băng cch sổ ra một trng iếng Đức nghe bẩn thỉu qu, giống ci mi hi thi của Ch Hồ Chủ Tịt nằm ở Ba Đin`h h, thiệt ci anh sinh din ny thi rớt g hổng thuộc bi Gim khảo cho Zero (00) hay ni như người miền G Cng tui cha sinh din ny bị ăn chứng dịt , học dốt qu mạng lớn lm sinh din đứng đường đ nghe. Thi rng trả lời cho đng cn mới co cơ hội Cho Dn cho nước nhờ chớ cho đảng ba sạo nhờ đn đu c thm biết ơn cha đu. Chc anh học giỏi cn sớn dề nước xy dựng dn chủ lm Giầu cho Da6n cho nước nhờ đừng lm ci g đảng no sai sau nay đẻ con hổng c lỗ đich hay con cu h, nhiều khi anh chết đi g ăn niều của dn rồi bội thực xuống m phủ lấy chi m ăn, tui nghe ni ơ Dưới m Phủ cũng c my trại cải tạo dnh ring cho Hồ Chủ Tịt v mấy anh Quan chức trong đảng h m c cha no học ln lớp đu, cha no cũng no;i dc ni sạo Quỷ dương biết hết m cha no cu~ng bị xiềng rồi bỏ chảo chin cho sạch ghẻ M Diện . Mấy thằngnhỏ như Lng Quần, Nng B Đi, Thch Đủ Thứ, Dn Dệ Hố Lai hay ni bẫy khi cc anh ni sạo tụi n dậy m mấy chả được ln thin đường hết trơn hết trọi đ, Quỷ Dương ni ba thằng ny l Good guys.

-- NAM_KY Quốc (NAM_KY@CSNguNhut.com), August 16, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

to : sai thanh ( no-body understand your stupid name !) In history of human-being thru 2004 years, any goverments wanted to set-up everything in the orders , they had to used power to control the orders. The power of any countries was Arm-Force,milirary including communist or non-communist goverments. (some countries take longer time than others...) In communist country like VN , dang &nha nuoc controlled factories, manufactures, mines....because that's communist policy! Time will change, their policy will be easier thru Time.... The hard time ,they went thru, so VN should be better in 2004 than 1984....by the year 2014, VN should have same freedom as US, (ofcourse when you lived in US, you know Freedom got its price!) No standard for factories, manufactures....what do you mean by that- standard of living , standard of safety, standard of what ? I make an example for you : -When you 're poor & get married with a poor-girl , do you ask for a virgin standard ? No-way,she doesn't have sida , that's you're considered lucky-man ! VN are poor , no standard of work conditions for factories, manufactures.( Wait for the next 5 years).

You said Saigon with forgeiner bosses for motels, hotels ( Taiwan , Singapore,Thai, Korea...), and you blamed VN goverment. You got narrow-minded , boy.! or you want Africa bosses, Mewxican bosses ....? Happy with what you have , just like you got an ugly wife & stupid kids, don't kill them , you are not solve any problems....

-- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), August 16, 2004.


Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

Talking is cheap, Have we seen any countries other than Communist countries that had Military controlled the factories, mining, people thinking. In wester countries and during Zarist: many factories and commercial business have been in the hand of the qualified hand and they all are civilians with experiences in business / trades and had very high College Education in Business / Economic Majors to run the factories, mining conpany, constructions, the Government provides the direction and guidance or assist the business such as providing finacial assistance to maintain the research and operation to ensure that the employment is stable and continued to retain the high level skill workers and engineer so is Finacial workers. The Military ever got involved in controlling the business. In a Democratic society, The elected Civilian will run the country through : Congress, Justice and Government branch, they all work together. The Military mission are the servant of the country to protect the country territory from foreign invaders and protect trading over sea through the Navy to ensure that thenation ship has the right to navigate the sea land that allowed by International law.

In Asia, Singapore is an excellent model to emulate both in business development and Government. It is not over night that Singapore achieve the success, it take time and the investment in talent of young and old citizen who have had trained in western structures and most earned their Education at Oxford, Cambridge, MIT, CALTech, Cornell, Princeton... these talent pools with the understanding in international business laws and technology khow how to help the Government execute the economic plan with Western help. Singapore education system is excellent from Kintergarten - 12 and University Programs are emulating with overses reputable Universities my exroomate from college came from Singapore . I had a first hand to learned from him.

The success of South Korea is not different than Singapore, I recalled my colleague who worked in S Korea in 1952-1954, he had first hand experience of corruptions at all level to the point that S Korea could not move forward. Pak Chung Hy changed all that He staged a coup d'etat and sent the Genearls, Politicians who committed crimes from stealing from Government funds for their own use, all the equipments were misused or stealing for resale. General Pak Cung Hy was a man who put S Korea and her People first he served the people and recruited home many S.Korean Advisers who MIT, Havard, Cornell, Yale... education and had extensive working knowledges , these S.Korean technocrats help Pak to rebuild S.Korea to where it is today.

My advise is VietNam wants to emulate on those to countries success stories, the Government itself needs to get rid of favortisism, get rid of corrupted officials who ever they are and promote the qualified technocrats with extensive working knowledge to run the factories, business, banking. If the VN Government is sincered and reform itself likely many well educated Vietnamese will like to help the country, it is not simple but it can be done by starting today : create a sytem that based on who are the best qualified civil servant to run country business, Education the same get rid of favortisism ( C.O.C.C )

If the Government in VN cotinues with the current goal it is a hallow goal and it is not practical. Ther is no excuse at all, VietNam has been behind its neighbours in economy and sciences. A Governtment by the people and for the people will last for ever.

-- NAM_KY Quốc (NAM_KY@CSNguNhut.com), August 17, 2004.Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

Talking is cheap, Have we seen any countries other than Communist countries that had Military controlled the factories, mining, people thinking. In wester countries and during Zarist: many factories and commercial business have been in the hand of the qualified hand and they all are civilians with experiences in business / trades and had very high College Education in Business / Economic Majors to run the factories, mining conpany, constructions, the Government provides the direction and guidance or assist the business such as providing finacial assistance to maintain the research and operation to ensure that the employment is stable and continued to retain the high level skill workers and engineer so is Finacial workers. The Military ever got involved in controlling the business. In a Democratic society, The elected Civilian will run the country through : Congress, Justice and Government branch, they all work together. The Military mission are the servant of the country to protect the country territory from foreign invaders and protect trading over sea through the Navy to ensure that thenation ship has the right to navigate the sea /land that allowed by International law.

In Asia, Singapore is an excellent model to emulate both in business development and Government. It is not over night that Singapore achieve the success, it take time and the investment in talent of young and old citizen who have had trained in western structures and most earned their Education at Oxford, Cambridge, MIT, CALTech, Cornell, Princeton... these talent pools with the understanding in international business laws and technology khow how to help the Government execute the economic plan with Western help. Singapore education system is excellent from Kintergarten - 12 and University Programs are emulating with overses reputable Universities my exroomate from college came from Singapore . I had a first hand to learned from him.

The success of South Korea is not different than Singapore, I recalled my colleague who worked in S Korea in 1952-1954, he had first hand experience of corruptions at all level to the point that S Korea could not move forward. Pak Chung Hy changed all that He staged a coup d'etat and sent the Genearls, Politicians who committed crimes from stealing from Government funds for their own use to firing sqaud or long jail term with the propreties confisticated and returned to national treasury department, all the equipments were misused or stealing for resale were returned to the goverment. General Pak Cung Hy was a man who put S Korea and her People first he served the people and recruited home many S.Korean Advisers who MIT, Havard, Cornell, Yale... education and had extensive working knowledges , these S.Korean technocrats help Pak to rebuild S.Korea to where it is today.

My advise is VietNam wants to emulate on those to countries success stories, the Government itself needs to get rid of favortisism, get rid of corrupted officials who ever they are and promote the qualified technocrats with extensive working knowledge to run the factories, business, banking. If the VN Government is sincered and reform itself likely many well educated Vietnamese will like to help the country, it is not simple but it can be done by starting today : create a sytem that based on who are the best qualified civil servant to run country business, Education the same get rid of favortisism ( C.O.C.C )

If the Government in VN cotinues with the current goal it is a hallow goal and it is not practical. Ther is no excuse at all, VietNam has been behind its neighbours in economy and sciences. A Governtment by the people and for the people will last for ever.

-- NAM_KY Quốc (NAM_KY@CSNguNhut.com), August 17, 2004.


Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

To : nam-ki One-way-thinking like you who couldn't grow-up ! Uncle Sam still have Mil-controlled most of private companies for top-secret-defense products,also non-military products. Make example : Boeing company ( a civil company) with product jet-planes still under controlled of top -security -system build by Pentagon-They didn't showed for you in media, but if you applied your job in Boeing , you will see how smart their controll are. 5, 6 South-America countries still take orders from Milirary leaders for their society system ( including Mexico).They are not communist countries. We should have an open -minded ,and learn from the world. We should help VN , don't try to destroy it, that you couldn't do it ,& turn out to be a bad joke!

-- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), August 17, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

Chibua, you are mixed up the Boeing Company, Northrup-Grumman, Raytheon, Lokheed - Martin, G.D, compaq computer, HP, Microsoft, Apple Computer, G.E bring all good things to life etc....they are all private own company. You are wrong boy , you don't know jack about Economic 101. End of discussion.

-- NAM_KY Quốc (NAM_KY@CSNguNhut.com), August 17, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

Chibua, you are mixed up the Boeing Company, Northrup-Grumman, Raytheon, Lokheed - Martin, G.D, compaq computer, HP, Microsoft, Apple Computer, G.E bring all good things to life etc....they are all private own company. You are wrong boy , you don't know jack about Economic 101. End of discussion. OH Boy, Only Cuba is a country still under control by Uncle Fidel castro that wah you are talking about, he is a dead wood what can we say what the.... ????

-- NAM_KY Quốc (NAM_KY@CSNguNhut.com), August 17, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

Chibua, you are mixed up the Boeing Company, Northrup-Grumman, Raytheon, Lokheed - Martin, G.D, compaq computer, HP, Microsoft, Apple Computer, G.E bring all good things to life etc....they are all private own company. You are wrong boy , you don't know jack about Economic 101. End of discussion. OH Boy, Only Cuba is a country still under control by Uncle Fidel castro that what you are talking about, he is a dead wood what can we say what the.... ????

-- NAM_KY Quốc (NAM_KY@CSNguNhut.com), August 17, 2004.


Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

nam-ki-boy, Boeing build the big freak C-17.( this plane considered secret too) Grumman/ Northop (? I forgot name - in Texas) build the top secret F- 22 .( this 's real secret of US defense dept ) They 're need more military type control (they used difference name - that make you become stupid) to prevent some dong bao Phuoc Tinh to sell F-22 product for China or French ....Remember , inside some big freak company , a lot of dong bao Phuoc Tinh 's children have been working there. Dong bao Phuoc Tinh were very smart now, they got foodstamp /weofaire but their children got BS & PHD like you....( do you have any degree,? I just guessing ... BUT I doubt it...)Don't worry, be happy. About Fidel Castro -Cuba , I should open a Chinese restaurant in that tiny island ,too. Thanks for remind me.

-- chibua (broeker@sbcglobal.net), August 17, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

CHUNG MAY DAN CHU CAI LON GI MA TAO THAY MOI MAY THANG PHO CUNG MAY NOI CHUYEN THE ?

DI ME TUI PHAN DONG

-- DAN CHU (danchu@yahoo.de), August 17, 2004.


Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

Some countries the goverment own companies (communist own 100%) but US don't own any .

They hired private or corporation to do for them ,they call contracts .

So one company could have one or multiple deparments work for goverment and no ones of that company know it including the CEO .

Only people work for the project knew each others ,they don't know other people for other project .They don't need and don't have the right to know .

Please don't waste this Web with unsense idea .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 17, 2004.


Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

Lon me may thang pho phan dong noi tieng Anh nhu lon! Dit me may thang ngu noi tieng Viet chua soi. Noi tieng Anh cung nhu lon. Deo hieu cai bon ngu nay sau nay "cuu nuoc" kieu gi !!

-- tieng anh (toinoitiengAnh@tiengem.com), August 17, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

địt mẹ thằng toinoitienganh viết tiếng Việt như cặc, khng bỏ dấu m cn dm bố lo!

-- Tn Phản ộng (Tpd@ditmehcm.hell.com), August 17, 2004.


Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

To cha tien du tui may la loai mat hoc vao day chui noi tuc tu tung may day nhu vay a.. tao cho Cong ca xu ban tui may ...

-- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), August 17, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

"nam-ki-boy, Boeing build the big freak C-17.( this plane considered secret too) Grumman/ Northop (? I forgot name - in Texas) build the top secret F- 22 .( this 's real secret of US defense dept ) They 're need more military type control (they used difference name - that make you become stupid) to prevent some dong bao Phuoc Tinh to sell F-22 product for China or French ....Remember , inside some big freak company , a lot of dong bao Phuoc Tinh 's children have been working there. Dong bao Phuoc Tinh were very smart now, they got foodstamp /weofaire but their children got BS & PHD like you....( do you have any degree,? I just guessing ... BUT I doubt it...)Don't worry, be happy. About Fidel Castro -Cuba , I should open a Chinese restaurant in that tiny island ,too. Thanks for remind me."

I feel offended when you mentioned about People of Phuoc Tinh Fishing Village, you are blind and racist when you categorised Phuuoc Tinh people as wellfare recepient. Many of Phuoc Tinh people resettle along the gulf coast and make a living by fishing like they used to do in Phuoc Tuy Ba Ria, many of thse same people now are very well off they are industrious hard working fishermen, they have made it in America. The Phuoc Tinh People left VietNam because of communist like you who pirated innocent people properties to fatten up you guy pockets, If they still live in Vietnam they would not be what they are today/. A successfull stories of Phuoc Tinh People is a testimony for US Openess and A Democratic Society that allow people to learn and to excell, in opposite these children will not be what they have achieved today if they still live in Vietnam. You and your Government of Communist Vietnam should be ashamed for you totalitarian and bloody vrutal regime who oppressed the poor hard working people of Vietnam.

-- NAM_KY Quốc (NAM_KY@CSNguNhut.com), August 17, 2004.


Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

Nice to talk to you guys, Nam-ki & Thich-du--thu, it's seem you had knowlege- althought a little knowlege, ( some freak kids who cursed heavily, make me laugh, laugh always the best medicine) Make thing clear: Dong bao Phuoc Tinh still Fishing-family 58%-everyday go fishing. Became Casino dealers about 35% along Mexico gulf coast. About 07% have been working for big company such as Raython, Lockhed ( F-22)/Texas Instrument ...with BS & PHD degree. They are good, but they 'd like to talk shit (like you & me )Nothing to be racist about....

-- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), August 18, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

BACK TO QUESTION: How to make poor VietNam become rich country ? That 's so simple , some stupid kids may answer that. What's meant Tu Do-Hanh Phuc- Sung suong ? -Make people happy . How's happy ? Play & have fun, no hard work. Turn some nice spots of VietNam ( Dalat- Vung Tau-DoSon ...) become Las Vegas plus Hollywood. The world will come in with money in their hands readdy to spend... Malaysia had one of the biggest casino in the world. China had Macao. US had Las Vegas & Atlantic city....those business are big bucks! Vietnam goverment should ask forgeiners invest in those business. Vietnamese people become well-to-do by next decade. Vietnam had more beautiful places than Thailand , (Ha Tien, Ha Long , Nha Trang...)but Thailand lured more forgein film & movie production companies to their land than VN. More simple & clean jobs for Vietnamese people, society & goverment will be better day by day.... Not only VN goverment get rich , also low-class Vietnamese get rich too. That will turn Vietnam from poor to rich country. Forget about politics ,will you ? Just make Vietnam rich , that 's a first step. When VN become rich , everything will turn 360 degree, nobody will talking about communist or non-communist or whatever. Everybody shake -hand & love each others , just make money & live happy for ever.

-- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), August 18, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

Dit me. thang` Chi Bua' nay` la` thang` mat. kec. Hung Viet Tran hay la thang Khoi Shit Deo~.....vi` tieng Anh nhu con cac. cua tui. no' doc. ma` muon mua~....2 thang` nay` ban chat no' khong thay doi.....ngu nhung mac. cam....sua tieng Anh ba xu di xin vien tro. theo bai` ban cua tui. Vem dit' do

De tao day. may` them tieng Anh di xin tien......

"How to make poor VietNam become rich country ? them^ " to" b/t Vietnam and become

"That 's so simple , " .....full stop

"some stupid kids may answer that. " deo' hieu no' muon noi' cai' gi` ????

" What's meant Tu Do-Hanh Phuc- Sung suong ? -" may phai noi rang` .....what does it mean by .......

"become Las Vegas plus Hollywood. " chiu. thua dinh cao tri' tuee.

chi so so 1 doan ma` sua~ tieng Anh boi cho may` tao thay met.....don gian la` lu ban co nong tui. may` chi cho di hoc. tieng Mien thi` hay hon

thang` nay co' le la` thang` tien si Khoi Shit. Kho^

-- MA CO DIEM DUC. HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), August 18, 2004.


Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

hi Maco, long time no fucking see the fucking name -Are you Phillipine ?)! [why your mama called you with long fucking name ?so I reduce it- sorry !)because that's hurt my fingers , I hated type. Make thing clear : -You 're understand or you 're not understand, that's your problem , don't blame me. We have 6, 7 guys in this forum , everybody are agreed ( silent meant agree with my idea, only you 're fuck up !- what 's wrong with your brain , boy ? Do you try to apply for handicap benefit ?( brain damage ). Sometimes , I try to creat a new English , so it's hard for you to understand, well, that's your problem, not mine. My advise : -Read slowly -word by word-one web-page - 5,6 authors -we talk to each others- we're from Russia to VN, from China to US....everybody have their own dialects , so if you still don't understand , use dictionary.

-- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), August 18, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

thang` mat cac. chi~ bua'.....tao van hieu tieng Anh 3 xu cua may`....tao chi muon day. may` them tieng Anh de may` di xin an tren toan` the gioi' ....may` deo' hieu tao muon day. may` ve van de gi` a` ????

hahaha....may` muon tao. ra tieng Anh ????? fuck a big cheap joke ....hahahaha....may` nen tim` cach' nay` di an xin cho duoc nhieu dollars di con......tieng Anh chac' khong ai can may thang` dinh cao tri tue. loai` duoi` uoi khi~ nhan rang dit do nhu may` " ki` rat' " tieng Anh......vi` ai cung so. rang` tieng Anh thang` tieng moi. 3 cang~ sau khi may` " ki` rat'" no'

thoi di xin an di may` thang` moi. ro. chi bua' tien si Khoi Shit kho .....tao khong biet bao gio` lu moi tui. may` moi lam` nguoi duoc. ???/ ro~ chan'

-- Ho Chi Minh Ma Co (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), August 18, 2004.


Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

" only you 're fuck up "

neu may` muon hoc chui the bang` tieng Anh ...tao day. may` luon "you r the only one fucked off" ....

con` noi tieng boi^` nhu may` thi` nguoi noi tieng Anh chinh' goc hieu lam^` ra la` may` doi` fuck len troi` ....hay co nghia la` Bac' va` Dang~ day. may` di fuck ma' may` ????? neu^' y' may` muon noi' nhu dzay^. thi` tao xin loi may`..... vi` tao hieu lam y' cua may`

-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), August 18, 2004.


Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

Chi Bua you are a person with multy personalities, unstable. Most of the time you can not answer the Question in vietnamese or in English, you are abusing the freedom of speech here whatever you say, they don't make sense and unreasonable. I can tell you one thing for sure that you are a Vietnamese Communist Spy Scum. You are representing the diplomatic corps that your communist party send overses to represent the SDVN Government you are not qualify to be in the Diplomatic Corp Standard, but you are the senior communist party member with first grade education and extensive bloody brutal back ground as a Communist Terrorist who has had committed crime against innocent people such as place mine and TNT at the Market places, schools, Hospital, steal meal from Orphanage homes, beheaded innocent civilians to scare other. You had no moral conduct, you represent the true face of your Central Communist Party in VietNam. As long as you are still protecting your party and spread rumor and lie amongst the Vietnamese oversea and threaten them as you has been doing in this forum you may be the candidate to be reported to US Authority to keep an eye on you and any of your movement. US will not let down her guard and allow you a person who promote violence and use the intimidation method to terrorize people at this forum or wherever they are you will be accountable for any incidence that may or will happen to them, this is US and you are not free to abuse the freedom of speech and try to terrorize other or coerce people into submission to your Vietnamese Communist Party.

-- LowLifeChibua (LowLifeChibua@CSSpy.Com), August 18, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

hahaha....dit. me. may` tao so. qua' di mat^' ???? may` cho tao biet thang` cong an nao` ngay` gio` sang Mel de tao ra don' no' ???? du. ma' 10 thang` cong an qua day tao be~ co no' cho no' thay thang` moi. Ho Chi Minh luon nhe cac' con.....du` ma' di hu` dan trong nuoc thi` duoc......hu` tao thi` lon song` roi nhe cac' con....

dit. me. tui. may`....tao thang' 11 nay` ve VN.....coi con khi~ dot nao` ro` toi' dai' tao ?????

-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), August 19, 2004.


Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

du` ma' may thang` cong an....tao ma` nghe noi' toi cong an thi` tao me lam'........nho cho tao biet ngay gio` thang` nao` qua Mel nhe cac' con......quan tu 1 loi` ....tao chua thay thang` cong an cho' deo' nao` dam' nhan minh la` cong an chim` o xu Uc' nay`......vi` thop tao dau chua thay....da thay cai' mat cua no' nhu con cho' doi' roi^`....

khong tin lam` thu~ coi cac' con....tao cho`

-- Ho Chi Minh Ma Co (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), August 19, 2004.


Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

du` ma' thang` moi. con.....may` chua biet ong may` la` ai nen cac' con rung cay nhat' khi~ ha~ cac' con.....hahaha

tao dit. vao` mat. may con khi~ cong san....tao ma` ve VN ???? ve lam` con cac. thang` Ho Chi Minh a` ???? SIDA, cum' ga`......binh tat tu` do an thuoc uong .....ia~ vao` mat. may con khi~ dot. CS tao cung deo' ve^` ...

con` may` ....thang` cong an nao` sap qua Mel chi~ cho tao coi......du` ma' linh' tao toan` la` dan boxing.......tao la` combat engineer......may thang` moi. con cong san~ 65 kg tao be~ co^~ nhu con ga` bi. SIDA Ho Chi Minh khong dep. khong an tien

may` muon thu~ hong cac' con ???

-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), August 19, 2004.


Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

Dit. me. thang` moi con....con me. o Canada ban' xi`ke chet la` phai~....ai keu dinh' toi' may thang` cong an mafia con do^` mat day. ????? tui. may` bi. be o cho nen xu~ tu con me. o Canada chet cho le. de cha con mafia nha` may` duoc. ranh~ no.....du` ma' cai' tro` mafia nay` tao de~ ra no' ma` cac' con

Canada doi` cup' vien tro.......lu~ moi. tui. may` so qua' phai cho cho xac' con me. do' ve Canada......

du` ma', lu tui. may` chi~ la` nhung~ con doi` trong dong cut' bay^` hay^` cua thang` giang mai Lenin....hahahaha

-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), August 19, 2004.


Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

Muốn nước giu dn mạnh th hơi kh đ ,cn muốn Đảng giu Đảng mạnh th bất cư tn lưu manh no cũng biết bởi thế trước khi đi chầu tổ Bc đ dặn đn em "con ơi nhớ lấy lờ cha ,một đm ăn cướp 30 năm lm" v lời dặn ny m by giờ CHXHCN biến thnh đảng ăn cướp .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 19, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

MA CO HO CHI MINH, khi no biết tung tch mấy thằng cs nằm vng th h một tiếng, tui dắt anh em đi cho tụi n cho xm...anh em chống cộng no muốn học, tui sẵn sng truyền nghề phng dao gia truyền lại, để phng thn v biết đu...c lc cần xi. Ừ qun, khng phải dao khng thi, thứ g nhọn hay nặng tui cũng chơi được tuốt! Mấy thằng cảnh st xt xe tui hoi m ngu thấy mẹ, n thấy mấy bao b long, đinh lớn, long đền, cứ tưởng l tui mua về ...sửa nh! he he!

-- Tn Phản ộng (Tpd@ditmehcm.hell.com), August 19, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

hey thanks tenphandong......ngat. 1 dieu la` may con chuot cong san khong bao gio` lo' mat chuot cua tui. no' ra anh' sang'.......vi` tui. no' nup' trong quan chung' nhan dan da lau ......rat so. anh' sang' ....toi cung muon biet may^' con chuot nhat hinh dang. ra sao .....hahahaha....may con chuot dich ta~ hu` dan den VN quen tat.......chua biet xu so tu. do la` gi` ....cung nen day. cho tui. no' biet anh' sang' van minh cua loai` nguoi`

-- Ho Chi Minh Ma Co (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), August 19, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

thu tra loi thang Low-life, may dung ten tao va cong them danh tu ha cap la crime roi- may pham toi fake ID , re nhat cung la 6 thang tu ( o My)-o AuChau la 12 thang va o Uc chau la 18 thang . Ngay hom nay tao moi doc thu may vi tao ban lam . Toi ham doa (threaten people) cung duoc cat vo hop ,trung binh tu 3 den 8 thang . Toi nghiep may , the may o tu 8 thang thi vo con may se co thang khac nuoi ?

-- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), August 27, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

Ch Bựa qun ni dng fake ID ở CHXHCN th được khen ,bằng chứng tất cả thằng cộng con vo Web ny điều c fake ID ,ni vậy chứ chẳng nn trch chng v ngay cả bc Hồ dng ton fake ID để tự tng bốc ,ĐM c thằng no dm ni đu .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 27, 2004.

Response to Câu Hỏi Cho Thằng Sinh Viên : Làm thế nào để làm cho nước giầu.

Ngoi nghe dan` anh noi chuyen thich that.May anh noi rat dung'.VN neu muon giau manh thi khong nen co CS.Dang CSVN rat doc tai`,va nhung nguoi dan nhu chung ta song' khong duoc tu do.Phai noi 1 dieu khong the phu? nhan la` CS ngay` nay rat la nhieu.Nen ta cung thay nhu hien nay nhung ten Doan Vien thanh nien rat la nhieu.Va nhung ten thanh nien nay rat hanh dien khi duoc buoc chan vao hang ngu cua DCSVN.Nhung chung lai chua biet gi ve cai qua' khu' truoc day cua CS da gay ra,chung chua hoan toan hieu ve CS va nhung muu do` cua CS.Chung chua biet the gioi ben ngoai` nhin vao chung bang nua? con mat'. Nhung chung ta noi nhieu chi vo ich.Chung ta khong phai la it dau.Va CS se phai rat vat va voi chung ta.Chung ta phai co ke hoach de gay cho tui CS nhung so ngac nhien,phai tao cho chung nhung so bat ngo`.Va su bat ngo do' dang den'..

-- U.S Army (i_don't_know@yahoo.com), December 21, 2004.

Moderation questions? read the FAQ