Khng Kh Việt Nam: Tự do (chả bao lu nữa đu !!!)

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trước hết xin được đnh chnh với cc bc, cc anh l bi thơ sau đy khng phải của nh tớ. Chỉ l sự trng hợp ngẫu nhin thi. Khng cn ci g trn qu hương m khng c bn tay nhm nhu của đảng nhng vo quản l. Dần d rồi ci chuyện đi cầu c dồ của nh tớ cũng bị quản l mất thi.

----------------------------------------------------

Dn ht v Dn thở ra Dn hưởng khng kh cha Dn than khc chi Dn ta thn chi? Dn Tự do qu trời!!! Ơn Bc Đảng cho dn ht v Ơn Bc Đảng cho dn thở ra Ơn Bc Đảng cho dn thở khng kh cha!!! Đứa no khng thở l khng hưởng Tự do Đứa no khng thở l đứa đ xụi lơ Đứa no khng thở th Bc Đảng lm ngơ Cho tự do chết ci tụi dn đen i tờ.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 16, 2004

Answers

Response to Không Khí Việt Nam: Tự do (chả bao lâu nữa đâu !!!)

Dn ht v

Dn thở ra

Dn hưởng khng kh cha

Dn than khc chi

Dn ta thn chi?

Dn Tự do qu trời !!!

Ơn Bc Đảng cho dn ht v

Ơn Bc Đảng cho dn thở ra

Ơn Bc Đảng cho dn thở khng kh cha !!!

Đứa no khng thở l khng hưởng Tự do

Đứa no khng thở l đứa đ xụi lơ

Đứa no khng thở th Bc Đảng lm ngơ

Cho tự do chết ci tụi dn đen i tờ.

-- l (but_chang_ta@yahoo.com), August 16, 2004.


Response to Không Khí Việt Nam: Tự do (chả bao lâu nữa đâu !!!)

hehhe...Khong Tho? coi nhu la Phan dong roi ? ....

-- Nong bi' Dai" (vietnamcongsans@yahoo.com), August 16, 2004.

Response to Không Khí Việt Nam: Tự do (chả bao lâu nữa đâu !!!)

Ðể bêu xấu VN??. VN cũa chúng mày bao gồm ai? Mấy thằng mất dạy việt cộng không phải nhân dân Việt Nam.

-- Dương Dê Cụ (DuongDeCu@yahoo.com), August 16, 2004.

Response to Không Khí Việt Nam: Tự do (chả bao lâu nữa đâu !!!)

Aha' Cau nay dung ' O? dau lam cho'' o? do'' .....

O? voi CongSan Lam Cho cho CongSan ...

O? My Lam Cho' Cho My ...

Nhung co dieu la .....Thang Nao cung Bi Deo' het'' ...! thang Duoc Deo tu Do ...! thang Bi Deo''' Theo Kieu gi ? KSBH ?????....Deo theo Kieu my? Co tien sai ..Co bo* Co Sua...Con May Con Cho' Bi CongSan DEo' Thi Duoc cut cua Dang ma an ?.....

Dung vay khong nao ???? Hit Vao tho? ra tap' casi phup ?

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 16, 2004.


Response to Không Khí Việt Nam: Tự do (chả bao lâu nữa đâu !!!)

Bác Hồ có cái củ to.

Mỹ ông xin đổi VN phú cường.

Hồ rằng Hồ chẳng lấy cường .

Mỹ ông xin đổi mọi người tự do.

Hồ rằng Hồ chẳng lấy do.

Mỹ ông xin đổi một bồ dủ chân.

Hồ rằng Hồ chẳng lấy chân.

Mỹ ông xin đổi ấm no tối ngày .

Hồ rằng Hồ chẳng lấy ngày ,

Mỹ ông xin đổi hưởng vui hòa bình .

Hồ rằng Hồ chẳng lấy bình .

Mỹ ông xin đổi một đàn cộng ngu .

Hồ cười .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 16, 2004.Response to KhĂng KhĂ Việt Nam: Tự do (chả bao lâu nữa đâu !!!)

h cai tha(`ng chi? bit ddi.t ME ...... thay ma(t dda?ng tao go*i? cho my` ba(`ng tu*o*?ng thu*o*?ng >chin si~ ddi.t me. < ha.ng nht ..va` cai giy ddi ra cu*a~ ha`ng ly free 20 cai number ONE made in USA ....nho* xai` vao` di.p to*i khng thi me. lai dde? cho tha(`ng em ddo ......

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), August 16, 2004.

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), August 16, 2004.


Response to Không Khí Việt Nam: Tự do (chả bao lâu nữa đâu !!!)

Mấy thằng vẹm giả lm sinh vin, người yu nước ha ra l mấy thằng cớm Việt Cộng ở Mấy ci to đại sứ lnh sự bố lếu bố lo bọn ny cải tạo mi cũng khng gột rửa được sự ngu dốt ti mọi cho bọn cầm quyền ti chưa tha6'y một ca Diplomat Corps no m n t học về văn ha về ngoại giao, về luật php. Mấy thằng Cộng Sản n cng chửi tục chửi bậy khi đọc cc bi rất chnh chắn cc bạn Long Qun, Nng B Đi, .... đều l thực tế v hiện thực về sự đồi trụy, dn lnh bị kềm kẹp bởi bọn Mafia Đỏ, khng thuốc chư th lm mẹ g c cch mạng xin lỗi cc bạn ở đỵ bọn CSVN như mấy con chuột chỉ sống trong cống ra~nh sợ nh sng sự thật. Cha cn ai tin ở sư tuyn truyền bố lo rẻ tiền của Cộng Sản Việt Nam nư. Bọn cớm Cộng Sản Hải ngoại Đ chng Kế điệu hổ ly sơn ri cc cậu Ạ, Mấy thằng Việt Kiều Yu Nước đọc ba ci post chửi bới khng c l lẽ đ li ci dốt v km học thức của Đảng Cộng Sản rồi, khng trả lời đưo(.c những cu hỏi hiện thực về đời sống tự do ở trong nước, một lần nữa tụi CS đ thất bại khng cn li ko ai tin theo Ci Bnh Vẽ Tuyn truyền của đang đu th cũng tại thằng Hồ Ngu Dốt đi lm lnh đạo đi theo Nga rồi Tầu mới c bọn Cn Bộ ng ng ngu ngu do6't nt lu c ba sạo như ngy nay th lm Sao lm cho nước dầu dn mạnh, bọn ny n'oi nước Giầu da6n tự do co nghĩa đảng gi cn dn bị h hiếp mất tư do sống một đời n l.

-- Quấc_Dnh_Cha (Nguyễ-A-Quấc@CSVN.com), August 16, 2004.

Moderation questions? read the FAQ