Taiwan: TQ Sẽ Đánh Sau Thế Vận; Tư Bản: Nên Chạy Trước 2006

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Taiwan: TQ Sẽ Đánh Sau Thế Vận; Tư Bản: Nên Chạy Trước 2006

TAIPEI -- Truyền thông đại chúng ở Bắc Kinh lẫn Đài Loan nhiều tháng nay cho thấy nhiều triệu chứng Trung Cộng (TC) sẽ đánh Đài Loan sau Thế Vận Hội vào năm 2008. Truyền thanh, truyền h́nh, báo chí của Đảng Nhà Nước TC liên tục lập đi, lập lại luận điệu của báo Quân Đội, rằng Quân đội Nhân Dân TC đang chuẩn bị để giành thắng lợi trong cuộc "tranh chấp quân sự nội bộ trong bối cảnh khoa học kỹ thuật cao hiện đại." Chiến lược gia của QĐND đă "điều nghiên" kỹ lưỡng chiến thuật chiến lược của cuộc Chiến tranh Mỹ - Iraq, một cuộc chiến mà QĐND cho đó là một h́nh thái chiến tranh xuất phát từ ưu thế khoa học kỹ thuật của Mỹ. Chiến lược gia TC cũng đối chiếu Chiến tranh Iraq với Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991. Sưu khảo này được một Đại tá viết ra thành sách, tựa đề " Chiến tranh Không Giới Hạn", nhận định vào thời điểm Chiến tranh Vùng Vịnh, TC không thể so nổi với thế lực khoa học kỹ thuật chiến tranh của Mỹ. Nhưng TC có thể đánh bại Mỹ với ưu thế khoa học kỹ thuật ấy bằng một chiến lược mới, với h́nh thái chiến tranh mới, gọi là "Chiến tranh Bất Cân Xứng". Và trong tác phẩm của vị Đại Tá này, từ năm 1998, đă nói những cuộc tấn công như cuộc khủng bố 911, là h́nh thái của chiến tranh bất cân xứng, có thể đánh bại Mỹ. Tác phẩm của chiến lược gia này bán đắc như tôm tươi, sau cuộc khủng bố 911, Mỹ bị tấn công vào hai thủ đô kinh tế và chánh trị, bởi một kẻ thù yếu hơn Mỹ vạn lần. Và chính Chủ tịch Nước và Đảng TC, Hồ cẩm Đào, sau Chiến tranh Iraq, cũng liên tục lập đi lập lại, rằng Bộ Chánh trị phải tăng cường và tập trung nỗ lực "yểm trợ an ninh quốc pḥng và hiện đại hóa quân đội." Oâng nhấn mạnh phải đưa kỹ thuật Tin Học vào quân đội, và động viên toàn bộ sức mạnh khoa học kỹ thuật của TC để phục vụ nhu cầu QĐND. V́ lẽ đó QĐND/ TC được hiện đại hoá cấp tốc. Chủ tịch Jiang Zemin sau khi giao hai chức Chủ tịch Đảng, Nhà Nước qua làm Chủ tịch Quân Uûy Trung Uơng để đẩy mạnh cuộc cách mạng kỹ thuật cho QĐND. Oâng cải tổ QDND thành "đơn vị nhỏ hơn nhưng tinh nhuệ, tinh khôn hơn dựa vào khoa học kỹ thuật." Để hiện đại hoá nhanh QDND, TC mua lậu vũ khí khoa học kỹ thuật cao của Liên xô để lại cho Nga, Belarus và Ukraine. Nội năm 2003, TC mua 5,7 tỷ Đô trong thương vụ mật này. C̣n QĐND th́ tăng cường hoả lực theo kiểu ba chiều. Nhập lậu vũ khí khoa học kỹ thuật cao, bán lậu vũ khí kiểu cũ cho các nước thứ ba, và sản xuất trong nước vừa vũ khí mới để tăng số lượng và vũ khí cũ để bán ra. Nhờ vậy Không Quân TC đă có chiến đấu cơ, hoả tiển thế hệ thứ 4 của Liên xô cũ để lại, do Nga tiếp tục cải tiến. Hải Quân đă có diệt ngư lôi hạm với hoả tiển tầm xa 240 cây số ngàn, có tàu ngầm gắn hoả tiển, và Bộ Binh tổ chức kiểu ngọn nhẹ nhưng tinh khôn nhờ máy móc tinh vi, như Mỹ có thể đánh một lần hai cuộc chiến. Với t́nh h́nh căng thẳng ngày càng tăng ở Eo Biển Đài Loan, và với những lờøi thường xuyên nẩy lửa của QĐND đă sẵn sàng, giới truyền thông đại chúng ở Bắc Kinh và Đài Bắc nhận thấy, có thể QĐND v́ lư do chánh trị sẽ "quản xung" chờ Thế vận Hội Olympics tổ chức ở Bắc Kinh năm 2008. Sau đó Chiến tranh TC_ Đài Loan nhiều khả năng sẽ xảy ra. Nhưng khác với giới truyền thông TC và Đài Loan mấy tháng nay lo TC sẽ đánh Đài Loan sau Thế Vận Hội vào năm 2008, giới kinh doanh siêu quốc gia đang làm ăn ở lục địa lẫn đảo quốc tin TC sẽ đánh Đài Loan vào năm 2006, không cần chờ Thế vận Hội xong v́ TC tin kẻ chiến thắng sẽ viết lịch sử và thế giới mau quên, chiến tranh với Đài Loan không ảnh hưởng ǵ đến Thế Vận Hội tổ chức sau đó vài năm. Thế cho nên giới kinh doanh đang lập kế họach di tản ra khỏi Đài Loan. Tiêu biểu, một nhà cố vấn kinh doanh cho nhiều công ty siêu quốc gia đang làm ăn tại Đài Loan, Oâng Michael Boyden, mới đây phát biểu trên Đài Phát Thanh tại Uùc nổi lo sợ của giới kinh doanh đă nói trên. T́nh h́nh căng thẳng Eo Biển Đài Loan đă đến độ Bắc Kinh phải giải quyết bằng quân sự. Thế Vận Hội không làm chậm bước tiến của xu thế chiến tranh. Á châu Thái B́nh Dương dậy sóng và hai bờ lục đia Thái B́nh Dương, Mỹ và TC, sẽ cách xa nhau hơn.

-- Dan_Ve Hố Lai (Dan_Ve@CNCS_dachet.com), August 15, 2004

Answers

Response to Taiwan: TQ Sẽ ĐĂ¡nh Sau Thế Vận; Tư Bản: NĂªn Chạy Trước 2006

Cho kẹo QDND hoa lục cũng khống giám bén mảng đến Dài Loan, Vỏ Quưt giầy đă có móng tay nhọn, QĐND Hoa lục đă và đang được canh tân nhưng chưa đủ bản lĩnh để đánh trận địa chiến trên Đảo Đài Loan. Đồng minh khi đổ bộ lên Normandie Ngày 6 tháng 6 năm 1944 với một đạo quân hiện đại và một lực lượng thuỷ bô không quân với đỐng tiếp liệu nhiều khi vô tận mới đánh lui quân Đức Quốc Xă dọc bờ biển này để làm bàn đạp tiến sâu vào Pháp và Giải Phóng Paris. Nay 2004, QDND Hoa lục về tiếp liệu vẫn c̣n hạn chế không thể nào tấn công Quân Đài Loan đo"ng trên Đảo được. Nếu phá rối Tầu sẽ bị cô Lập. nếu Nga về phe Hoa Lục lại là một chuyện khác, nói chung Hoa Lục đang bị bao vây bởi ṿng dai Nhật và Đài Loan, hạm đội tiềm thuỷ đĩnh Hoa Lục không thể rời bến mà không bị phát hiện đây là lư do tại sao QĐND hoa lục muốn ngự trị Biển Đông trước trước khi tiến đánh Đài Loan. Điều này có nghĩa QDND Hoa lục sẽ chi^'m Việt Nam trước, hăy ngẫm xem.

-- Ngay_Ve-Tu-Do (ngo.quyen@yahoo.com), August 15, 2004.

Response to Taiwan: TQ Sẽ ĐĂ¡nh Sau Thế Vận; Tư Bản: NĂªn Chạy Trước 2006

Theo những bài nhận định của một và́ người th́ Trung Cọng sẽ thương lượng với Đài Loan (có lẽ họ thấy Mỹ không bán loại tàu tối tân cho Đài Loan chăng ?). Nếu Tàu đánh Việt Nam ? Mỹ sẽ nhảy vô trước hay sau ? nếu trước th́ Mỹ sẽ làm ǵ ? sau th́ Mỹ lấy lư do ǵ ?hay là Mỹ đợi bọn cộng sản qùy lạy xin cứu mạng ?

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 15, 2004.

Response to Taiwan: TQ Sẽ ĐĂ¡nh Sau Thế Vận; Tư Bản: NĂªn Chạy Trước 2006

Truyện thật nhiễu nhương chỉ khổ dân Việt, tôi không thấy lư do ǵ để hạm đội số 7 đến để bảo vệ Việt Nam. Lư do 5 tiểu hô? : Mă Lai, Thái Lan, Sư Tử Thành, Đài Loan và Đại Hàn ( Hồng Kông nay đă là đất Hoa Lục )là các quốc gia có quan hệ trao đổi mật thiết về kinh tế và chính trị. CS Việt Nam là bọn láu cá không biết họ theo phe nào nếu Chính Sách của Mỹ đặt nặng vào Việt Nam để bảo vệ các Hải Lộ Quan trọng là một chính sách thiển cận, sau cuộc chiến Đông Dương lần thứ 2, Mỹ hầu như không có Việt Nam là tiền đồn, VN có thê là listening post hơn là nơi bỏ neo của hạm đội 7. Mỹ sẽ dùng chiến thuật hành quân lưu động biển để nắm thế công nếu phải đối đầu với Hoa Lục.

Đài Loan không thực sự là đất Trunng Hoa tựa như VN, ĐL là nhU8ợng địa cho Hà Lan rồi Nhật da6n trên dảo no"i thỨ tiếng Khác hơn Quan Thoại và họ biết thông thạo nhật ngữ tưạ thế hệ cha ông Viê.t ranh` pháp ngữ, Da6n Hoa Lục tim` Tự Do sau khi Mao hoàn toàn làm chu? lục địa năm 1949, Tưởng đà đàn áp và tàn sát dân hải đảo. Nay ĐL đă la nước Dân Chủ mà 70% dân là thổ da6n không thuần chủng Hán, lại co một nên` kinh tế mạnh. Hoa Lục muốn lây ĐL tựa như Sađam Hussein lấn chiếm Kuwait. Nh́n xa hơn nữa, nếu Hoa Luc chiêm được Dài Loan không những chiếm được nhà Bank mà con ngự trị Eo biê?n giưă Phi và Dài Loan để bóp nghẹt kinh tế nhật và Hàn Quốc. Hăy chờ xem Hoa Lục Làm Được ǵ ? Hoa Lục Không Phải Liên Sô!

-- Ngay_Ve-Tu-Do (ngo.quyen@yahoo.com), August 15, 2004.


Response to Taiwan: TQ Sẽ ĐĂ¡nh Sau Thế Vận; Tư Bản: NĂªn Chạy Trước 2006

TQ The Van Hoi 2008 ok....sau do moi danh'' ...gio thi chua dau ,,,

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 15, 2004.

Response to Taiwan: TQ Sẽ ĐĂ¡nh Sau Thế Vận; Tư Bản: NĂªn Chạy Trước 2006

Mấy anh Tầu Sạ phang thích dùng chiến dich vết dầu loang và chiến thuật điểm và diện. Bạn có lẽ đoán đúng là Tầu đỏ se tấn công Đài Laon sau năm 2008-2012, lư do Quân Đội Mỹ và Tây Âu trong đó có Nga đă vàng và đang giảm quân và quân liệu v́ nhu cầu, trong khi Bắc Hàn và Trung Hoa Đỏ c̣n duy tŕ một Đạo quân lớn với nhiều Tên Lửa Chiến Lược Nguyên tử tầm xa với nhiều đầu đạn nguye6n tử nhỏ. Điẻm sẽ là Đài Loan, Diện Là Bán Đảo Hàn Quốc ( Củ Sâm ), Biển Đông bao gồm Phi, Mă , Việt Nam và Nam Dương; Thái Lan sẽ đứng trung lập như Sư Tử Thành ( Singapore ).

Hiện Tại trên Đảo Hoàng Xa, đảo lớn nhất Woody đă co phi đạo dài và một Phi Đoàn J-8IIB và C + Phi Doàn J-7E ( Mig 21PF Biến cải với Radar Zhuk của Nga và hỏa tên lửa Không Không của Do Thái )loại J-8 co tên lửa tầm xa copy của Mỹ Sparrow ( họ copy của Ư loại Aspide missile ), một biệt đội H-6 Tanker đảo c̣n được bảo vệ bởi Lữ Đoàn TQLC ( hải quân bộ binh ) và một số tầu tuần pháo đĩnh trang bị hoả tiễn Exocet copy, trong khi dó căn cứ hải quân Zhang zang gần Ḥng Kông đang mở mang để tiếp nhân tiềm thủy đĩnh KILO, Sang, Nhiều Khu Trục Hạm tân thời, Trên FFảo Hải Nam có J-11 ( Sukhoi 27S và MKK ), J-10 ( F-16 Clone từ Lavi program ).

Để chuẩn bị đánh Đài Loan Cjệt sẽ cho tầu đánh diện Khu Biển Đông ( China Sea )dể Hạm đội 7 đến cấp cứu, Chêt sẽ đem HQ đến Bắc hàn để quấy rối Nhật Bản, Bán Đảo Hàn Quốc sẽ lại ở trong cơn binh lửa, Đảo Đài Loan với các cơ quan cơ sở bị hỏa tên lưa tâ"n công với Nuetron bomb rồi chệt sẽ dun`g Air Bus và Boeing phi cơ đê đổ bộ chiếm các Phi trường lớn làm đầu câù cho tiếp viện, một mặt HQ Tầu Cộng sẽ đổ bộ đê tạo sư rối loạn.

Đó là cuộc chiến có thể xảy ra, VNDCCH (VNCS ) đă ngả theo chệt hiện nay, bọn Bắ Bộ Phủ sẽ nhận nhiệm vụ ǵ. Siêu Xa Lộ Trường Sơn đă hoàn tất ở thời điểm này, Quân Trung Cộng sẽ đóng ở Đông Đương là cái chắc v́ nhiều căn cứ Hải và Không Quân sẽ được dùng như Quân đội Nhât đà dùng đê? làm bàn đạp tấn công Mă Lai, Sư Tử Thành Nam Dương và Phi; Thái-Miến đà ở trong quỹ đạo của Trung cộng hiện nay.

Là công dân VNbạn có buồn cho thân phận dân ta một lần nữa bị lợi dụng bởi Bắc Bộ Phủ Làm tôi mọi cho chệt và thí mạng dân minh .

-- Dan_Ve Hố Lai (Dan_Ve@CNCS_dachet.com), August 15, 2004.Response to Taiwan: TQ Sẽ ĐĂ¡nh Sau Thế Vận; Tư Bản: NĂªn Chạy Trước 2006

Ặc ... ặc ... từ từ các bác ơi ... CQ_VN đang từ từ cho tư nhân làm Phim rồi ... Các bác hẵng từ từ mà thu xếp kịch bản dàn dựng. Các bác đừng nôn nóng chứ ... Nghe các bác nói em cũng thiếu điều chuẩn bị "vượt biên" khỏi VN lánh nạn đây. Kô khéo "tụi nó" (chưa biết là tụi nào) đánh vào VN th́ khổ cho tôi. "Tẩu là thượng sách" ... Khi nào có tin VN sắp bị đánh th́ bác nào "hú" 1 tiếng hộ trên forum này cho em biết nhé ... ôi ... dạo này nhiều người "hài quá", "hài quá" ...

-- NhatChiMai (koco@yahoo.com), August 17, 2004.

Response to Taiwan: TQ Sẽ ĐĂ¡nh Sau Thế Vận; Tư Bản: NĂªn Chạy Trước 2006

Từ từ đừng sợ hăi ,chúng nó sẽ choảng nhau một trận ,nếu phe Tàu thắng th́ vào Nam c̣n phe CIA thắng th́ bỏ 17.000 Đôn xin du học ,rồi từ từ chuyển tiền sau như bọn cộn sản đương làm bây giờ ,đừng bỏ chạy như bọn ngụy ,vừa mất của vừa nguy hiểm .

-- thich du thu (toollovers@cmcast.net), August 17, 2004.

Response to Taiwan: TQ Sẽ ĐĂ¡nh Sau Thế Vận; Tư Bản: NĂªn Chạy Trước 2006

Cong San chay di dau ? ..Chay xuong nhi ty Am Phu thi co' ....Ra Ngoai Quoc Gap Viet Kieu ....Trong nuoc bi Nhan Dan xe' Sat ....??? Chi Co' con Duong chet'....

-- Nong bi' Dai" (vietnamcongsans@yahoo.com), August 18, 2004.

Moderation questions? read the FAQ