MỘT CHUYỆN TNH.....

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

CHUYỆN TNH HANG PC B

Rừng hoang Việt Bắc chốn cheo leo
C Hồ tinh luyện chuyện ch mo
Hộ l, chuyn mn đ ra đo
Cch mạng qui g đng phim heo

Ngồi hang Pc B lo m eo
Minh Khai cn nữ, cứ đ bo
Sờ mu c ả lo tho lẻo:
Mc L c trch ... chết cũng theo...

Minh Khai nhn lo, đ lng nheo
Bc ơi yu bc dẫu c ngho
D cho cu bc c bị thẻo
Bất lực thế no, chu vẫn đeo...

Bc Hồ nghe thế sướng muốn reo
Đ Minh Khai xuống, lo qua đo
Thắm thiết yu đương nng ng ẹo:
Chừng no bc tnh chuyện cưới cheo ?

Nghe nng thỏ thẻ lo thấy teo
Tay rờ mng v, mm kỳ ko:
Tnh yu cho bc...em thật kho !
Nhưng cn cch mạng ?...chớ cưới cheo !

Lại nghe trong động tiếng leo xeo
My mưa, giống ch c giống mo
Bc Hồ, Minh Khai h nhau ko
Trần truồng, cch mạng để mốc meo

Thế rồi cho ả nằm lăn queo
Bn ba tứ xứ cứ xo
Chơi đy bỏ đ tn bạc bẽo
Chn cẳng co chồn kh m treo

Chủ tịch ngi cao lo cứ leo
Pc B năm xưa chuyện đ bo
Lm lơ qun lng lo chống Mẽo
R thật bc Hồ giống loi heo..


Ảnh chụp.Để tưởng nhớ BC. Anh Bộ Đội CỤ HỒ gh ngắm thăm hang Pak-p

-- (tosu_cs@yahoo.com), August 15, 2004

Answers

Response to MỘT CHUYỆN TÌNH.....

Ố giời i n giời c đời thuở cch mạng ba nạng nại thấy ci của lợ của bc nh. Bc đ đi thăm O6ng Xịt Ta Lin v O6ng Mao m bc thm qu bc để ci khu thằng ba que lại cho đảng học tập thế lo na ci khu cch mệnh của ngƯời thanh nin yu Nin S Soviết Nghệ tĩng. Đấy nhờ ci ấy m đảng ta thắng nhớn ở Điện Bin Phủ đấy, thật n ca"i khu đ đưa đảng nn đỉnh cao chi" tuệ x hội chủ nghĩa rồi Đng Chi" Phạm Tun cn ni phi thuyền đi thăm bc xem bc c mất ci khu khng.

-- Ngay_Ve-Tu-Do (VeQuocQuan@XHCNsupdo.com), August 15, 2004.

Response to MỘT CHUYỆN TÌNH.....

Trời ơ tm đu ra tấm hnh ny thế? ,ngy xưa nng T Thị m con chờ chồng ha đ ,ngy nay khng biết nng no nằm banh ra chờ bc lu qu ho cy ,sao bc tn nhẫn v tm thế ?

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 15, 2004.

Response to MỘT CHUYỆN TÌNH.....

THỜI TRANG THẾ KỶ 21 CỦA THIN ĐNG XHCN

-- (tosu_cs@yahoo.com), August 16, 2004.

Response to MỘT CHUYỆN TÌNH.....

Co the ma cung hoi? Me thang Long Quan bi 15 Trung Doan danh bo My dit cho hoa da day. Dit mai dit mai, me thang Long Quan hoa da...roi thi thang Long Quan chui ra tu cai lo day ( giong chuyen Ton Ngo Khong) . Roi thi thang Long Quan lai dit me thang Nong bi dai, dit mai, mai, roi thi lon me Nongbidai lai hoa da... roi thi nongbidai sinh ra tu cai lo lon hoa da day, roi thi Nongbidai lai dit me NamKy, chuyen dai phet. Mai ke tiep.

-- Chuyen dai lam (lonmeLongQuanday@lonme.LongQuan), August 17, 2004.

Response to MỘT CHUYỆN TÌNH.....

Lu cho vo hoc may ....tui may chi biet chuoi thoi a????

-- Ho Chi Minh (vietnamcongsans@yahoo.com), August 17, 2004.


Response to MỘT CHUYỆN TÌNH.....

Dam cho tui may vao day biet chui voi dich thoi a???khon nan

-- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), August 17, 2004.

Moderation questions? read the FAQ