ANH SINH VIEN TKC8302 OI ! CO PHAI NAN NHAN CHAT KHAI QUANG DEU LA NGUOI CUA MTGPMN KHONG ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Anh sinh vien TKC8302 co biet trong thoi ky chien tranh VN, Ha Noi nhat dinh choi bai bai la khong co quan tai mien nam VN, tat ca bo doi trong nam deu thuoc thanh phan vo trang cua Mat tran giai phong mien nam VN ( MTGPMN ).

Bay gio, trong so 3 trieu nguoi ma cong san VN dua ra bao la nan nhan cua thuoc khai quang mau da cam do - CO PHAI TAT CA HO LA NGUOI MIEN NAM VN HAY KHONG ? -

Neu quoc te hoi : Neu tat ca bo doi vo trang deu la nguoi dan mien nam, thi tai sao bo doi bac viet lai bi nhiem doc, thi ta phai tra loi ra sao ?

Cung nhu truoc kia vay do, Hiep dinh dinh chien quan su tam thoi Geneve 1954 quy dinh tat ca quan doi ( bo doi ) hai ben phai tap ket ve 2 phia cua vi tuyen 17.

Tat ca luc luong quan su va can bo viet minh phai tap ket ve phia bac vi tuyen 17.

Vay thi lay dau ra can bo cong san con lai o mien nam VN de Tong thong Ngo dinh Diem " Le may chem di khap noi " trong chien dich to cong san nam 1957 ?

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), August 14, 2004

Answers

Xin loi, chien dich to cong, co Tong Thong Ngo dinh Diem " le may chem di khap noi " de thit may can bo cong san " quen " ( forgot ) khong ra bac tap ket xay ra nam 1959.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), August 14, 2004.

Bí quá th́ bảo "no english " ,hay có liêm sỉ th́ bảo chúng nó là người "Vinh " hay "Đồng Hới" người Miền Nam cùa chúng tôi .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 14, 2004.

Ngô đ́nh Diệm giết một mớ, NVT giết một mớ, Mẽo giết mốt mớ, biết bao giờ mới hết CS. C̣n người dân Việt Nam th́ bọn tay sai c̣n giết cho chủ Mỹ. Giống như vụ CĐGC, chúng có thương xót ǵ đồng bào đâu, đầu chụp mũ cho các nạn nhân là 'cộng sản'

-- (nannhancủa bọn VNCH@yahoo.com), August 20, 2004.

Đồng chí đừng lo ,nước ta có máy đẻ hộ lư ,các xưởng đẻ ,lại có các bác các chú chuyên ấp cháu ngoan ,thiêu nhi yêu nước thành ra bọn họ mặc sức giết .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 21, 2004.

Tra loi khong dung tinh than cua cau hoi .

00 diem

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandntuve@VNCH.com), August 27, 2004.Moderation questions? read the FAQ