Chu Bc Hồ con nui Ty

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chu Bc Hồ con nui Ty (*) --------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Văn Lan

Thị Bnh ph chủ tịch Sang Ty lượn phất phơ K giấy ny giấy nọ Cho xuất khẩu trẻ thơ Mn hng ny nặng k Cỡ chị sang mới vừa Php Việt đề huề qu M nhau thế th thi Ty tăng tiền viện trợ Ta nng số con nui Đầm Ty vốn ham chơi C thai l cứ ph Đầm ta mắn đẻ qu Gạo mắm đu m nui Hai nước yu nhau nhiều Người người đều c lợi Chu nhỏ trong ni hồng U, ơ nhn mẹ mới C nhớ dng ai xưa Gc lều tranh tăm tối Cn nhớ giọng ơi Xứ sở no nhức nhối Da vng dự n đất người Măng sữa mất nguồn cội My trắng my vời vợi C ai đợi con về Ở nơi đ con ơi Người với người rất tệ Đồng tiền to hơn trời V con người rất rẻ Đất Việt khng cn mẹ Trời Việt chẳng cn cha Cn ci đảng quỉ m Mang trẻ đổi đ la Chng bn con người ta Con chng sao khng bn i bầy đon yu ma Cc mẹ mn cch mạng i một thời xung trận V nhn dn qun mnh V nhn dn hy sinh Anh em ơi V dn qun mnh Ai yu Hồ Ch Minh Hơn cc chu nhi đồng Đảng yu chu v cng Tặng chu diện xuất khẩu Đảng sang Ty ăn nhậu Chu sang lm con nui Nhờ Bc Đảng vĩ đại Chu sang Ty lm người Tổ quốc nay giu rồi Cc đồng ch bo tịt Ci mặt nng nnh thịt Cn biết nhục l g Những tri tim bằng ch C bao giờ đau xt

Từ vua Hng dựng nước No đi c mẹ cha Nay Bc Đảng nhảy ra Con mất cha mất mẹ Đảng nhậu nhiều đảng khỏe Lnh đạo rất ti tnh Việt Nam Hồ Ch Minh Thắng Ty Điện Bin Phủ Việt Nam Nguyễn Thị Bnh Sang Ty tặng mu mủ Vinh quang no đ cũ Vinh quang ny mới tinh Vinh quang Mc Lnin Người đng l hng ha Rồng chạy chợ mun phương Tin bn trn thin hạ Gạo c ph nhi đồng Đảng xuất khẩu tất cả Đ duy vật sử quan Người hơn g đất đ Đ biện chứng v thần Khng g thing ling cả Ph thai th đ sao Bn trẻ c g lạ Dy tr tuệ đỉnh cao Dy thin ti thổ tả Dy lương tm loi người Đảng ta xi tất cả Thi chu về phương Ty Xứ rất nhiều bơ sữa Xứ cũng nhiều dang dở Nhưng ấm ci dạ dy Bc Đảng khng nui nữa Th đnh l con Ty Ni giống khng nhn nữa Th Ty giấy Ty lai Tổ quốc đ vứt bỏ Th buồn vui xứ ny Hỡi đồng bo b bỏng Nhận đi đời lạc loi Hỡi Việt Nam oan nghiệt Khc đi đm cn di V mẹ cha ở lại Sống nốt đời ăn my Cng lưng kiếp tru cy Nui vua quan cộng sản Nui mẹ mn mẹ dạn Nui qu vị cng an Nui bọn đỏ tư bản Những đại biểu vinh quang Của mafia v sản Của ci đảng bội phản Đảng ăn thịt tổ quốc Đảng ht mu nhn dn C con vng mẹ trắng Vui cng vin chiều nay C một thời khốn nạn Chu Bc con nui Ty C vi người viễn xứ Hoang mang nơi lưu đy

Nguyễn Văn Lan (Paris) __________________________________________________________

(*)Trong lần ng L Khả Phiu sang Paris cuối năm 1999, vấn đề duy nhất được thỏa thuận giữa ng v tổng thống Chirac đ l vấn đề con nui. --------------------------------------------------------------------------------

-- Nam Kỳ Đồng KHởi (NAM_KY@CSNguNhut.com), August 14, 2004

Answers

Response to Cháu Bác Hồ con nuôi Tây

Chu Bc Hồ con nui Ty (*)
---------------------------------------------------------------------
Nguyễn Văn Lan

Thị Bnh ph chủ tịch
Sang Ty lượn phất phơ
K giấy ny giấy nọ
Cho xuất khẩu trẻ thơ
Mn hng ny nặng k
Cỡ chị sang mới vừa
Php Việt đề huề qu
M nhau thế th thi
Ty tăng tiền viện trợ
Ta nng số con nui
Đầm Ty vốn ham chơi
C thai l cứ ph
Đầm ta mắn đẻ qu
Gạo mắm đu m nui
Hai nước yu nhau nhiều
Người người đều c lợi
Chu nhỏ trong ni hồng
U, ơ nhn mẹ mới
C nhớ dng ai xưa
Gc lều tranh tăm tối
Cn nhớ giọng ơi
Xứ sở no nhức nhối
Da vng dự n đất người
Măng sữa mất nguồn cội
My trắng my vời vợi
C ai đợi con về
Ở nơi đ con ơi
Người với người rất tệ
Đồng tiền to hơn trời
V con người rất rẻ
Đất Việt khng cn mẹ
Trời Việt chẳng cn cha
Cn ci đảng quỉ m
Mang trẻ đổi đ la
Chng bn con người ta
Con chng sao khng bn
i bầy đon yu ma
Cc mẹ mn cch mạng
i một thời xung trận
V nhn dn qun mnh
V nhn dn hy sinh

Anh em ơi
V dn qun mnh
Ai yu Hồ Ch Minh
Hơn cc chu nhi đồng
Đảng yu chu v cng
Tặng chu diện xuất khẩu
Đảng sang Ty ăn nhậu
Chu sang lm con nui
Nhờ Bc Đảng vĩ đại
Chu sang Ty lm người
Tổ quốc nay giu rồi
Cc đồng ch bo tịt
Ci mặt nng nnh thịt
Cn biết nhục l g
Những tri tim bằng ch
C bao giờ đau xt

Từ vua Hng dựng nước
No đi c mẹ cha
Nay Bc Đảng nhảy ra
Con mất cha mất mẹ
Đảng nhậu nhiều đảng khỏe
Lnh đạo rất ti tnh
Việt Nam Hồ Ch Minh
Thắng Ty Điện Bin Phủ
Việt Nam Nguyễn Thị Bnh
Sang Ty tặng mu mủ
Vinh quang no đ cũ
Vinh quang ny mới tinh
Vinh quang Mc Lnin
Người đng l hng ha
Rồng chạy chợ mun phương
Tin bn trn thin hạ
Gạo c ph nhi đồng
Đảng xuất khẩu tất cả
Đ duy vật sử quan
Người hơn g đất đ
Đ biện chứng v thần
Khng g thing ling cả
Ph thai th đ sao
Bn trẻ c g lạ
Dy tr tuệ đỉnh cao
Dy thin ti thổ tả
Dy lương tm loi người
Đảng ta xi tất cả
Thi chu về phương Ty
Xứ rất nhiều bơ sữa
Xứ cũng nhiều dang dở
Nhưng ấm ci dạ dy
Bc Đảng khng nui nữa
Th đnh l con Ty
Ni giống khng nhn nữa
Th Ty giấy Ty lai
Tổ quốc đ vứt bỏ
Th buồn vui xứ ny
Hỡi đồng bo b bỏng
Nhận đi đời lạc loi
Hỡi Việt Nam oan nghiệt
Khc đi đm cn di
V mẹ cha ở lại
Sống nốt đời ăn my
Cng lưng kiếp tru cy
Nui vua quan cộng sản
Nui mẹ mn mẹ dạn
Nui qu vị cng an
Nui bọn đỏ tư bản
Những đại biểu vinh quang
Của mafia v sản
Của ci đảng bội phản
Đảng ăn thịt tổ quốc
Đảng ht mu nhn dn
C con vng mẹ trắng
Vui cng vin chiều nay
C một thời khốn nạn
Chu Bc con nui Ty
C vi người viễn xứ
Hoang mang nơi lưu đy

Nguyễn Văn Lan (Paris)

__________________________________________________________

(*)Trong lần ng L Khả Phiu sang Paris cuối năm 1999, vấn đề duy nhất được thỏa thuận giữa ng v tổng thống Chirac đ l vấn đề con nui.
------------------------------------------------------------ --------------------


-- Tn Phản ộng (Tpd@ditmehcm.hell.com), August 14, 2004.

Response to Cháu Bác Hồ con nuôi Tây

HO CHO' MINH IS FUCKING AROUNT THE WORLD

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 29, 2004.

Moderation questions? read the FAQ