Cộng Sản Hà Nội đang cai trị dân tộc Việt Nam trong ách nô lệ diệt chủng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cộng Sản Hà Nội đang cai trị dân tộc Việt Nam trong ách nô lệ diệt chủng, Cộng Sản đă phá nát truyền thống và tinh hoa của dân tộc Việt, Bắc Kinh muốn Việt Nam trở thành một thuộc tỉnh phía Nam như vậy cũng là diệt chủng, để Bắc Kinh xử dụng tiến tŕnh chiến lược Domino thôn tính Đông Nam Á.

vào thời điểm viết bài này trở đi Việt Nam có thể trở thành băi chiến trường nguyên tử, Hoa Kỳ bắt buộc phải xử dụng vơ khi nguyên tử? để tiêu diệt Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng như vậy Việt nam đang đứng trước hiểm họa diệt chủng là có thật.

Một chuyên gia nghiên cứu chiến lược người Anh đă loan báo rằng Trung Cộng có thể tấn công ra bên ngoài đánh chiếm Việt Nam, Miên, Lào, Mă Lai, Thái Lan, Tân Gia Ba, Phi Luật Tân và Nam Dương để cũng cố nội bộ bên trong. Một lư đoán khác là Bắc Kinh đă biết rằng người Mỹ hiểu được chiến lược của họ và đang tính phản công trên mọi mặt trận.

Do đó Bắc Kinh tính ra tay truớc bằng cách tấn công Việt Nam. Nhưng với Lịch Sử hơn 2000 năm chống xâm lăng phương Bắc họ không hy vọng lấy được cảm t́nh hay sự ủng hộ của dân tộc Việt Nam dù rằng Bắc Kinh có đưa một triệu quân vào đồng bằng Bắc Việt để làm hậu thuẩn cho chiến lược Domino, người Tầu đóng quân giữa một biển người đầy hận thù th́ vấn đề bị tiêu diệt hay phải bỏ chạy là điều phải xảy ra.

Vào tháng 8, 1995 để xoa dịu sự sốt ruột của Cộng sản Hà Nội Bạch Cung cho báo chí biết là dân biểu Pete Peterson thuộc bang Florida, được “đề cử” (nominated) làm đại sứ ở Hà Nội! Lập tức, Thượng Nghị Sĩ John McCain, lúc đó c̣n có tiếng “thân” Hà Nội lên tiếng ông sẽ hội đủ số 61 phiếu Thượng Viện cần thiết để thông qua sự bổ nhiệm ông Peterson.

Nhưng cũng trong tháng 8, 1995, trong sự suy nghĩ rằng Hoa Kỳ “rất cần” phải bang giao với ḿnh, bọn ngu ngốc Cộng sản Hà Nội đă dẹp bỏ mọi nghi lễ long trọng đón tiếp (ngày 5 tháng 8, 1995) ông bà Ngoại Trưởng Mỹ Warren Christopher vào phút chót. Khi hai ông bà Ngoại trưởng Mỹ đến phi trường Nội Bài, chỉ có thứ trưởng ngoại giao Lê Mai, người nói tiếng Anh giỏi nhất của chế độ Cộng sản Hà Nội, ra đón.

Nhưng Mai đă bị uống trà Tầu có thuốc độc, chết không kịp trối ngày 12 tháng 6, 1996, 16 ngày trước khi họp đại hội đảng!. Cộng sản nghi Mai đă móc nối với CIA khi được học về “ngoại giao” và tiếng Anh tại bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong 6 tháng. Sau đó, ông bà Christopher phải đến tận bộ Ngoại Giao CS Hà Nội để.... chào bộ trưởng Nguyễn Mạnh Cầm!

Khi ngoại trưởng Christopher xử dụng toilet tại “nhà khách” th́ hỡi ơi, không có cả cuộn giấy vệ sinh!. Vị ngoại trưởng khả kính của siêu cường Hoa kỳ từng được long trọng đón rước trên khắp nơi trên thế giới, đành chịu thua, ngồi ôm bụng và bấm bụng đợi công an bảo vệ chạy khắp Hà Nội để kiếm một cuộn giấy vệ sinh!.

Đây chính là Cộng sản làm cho Mỹ ghét chúng đến mức kinh tởm, khinh bỉ cùng cực, mà người Việt chống Cộng không tốn một xu chạy chọt hay đăng báo chửi rủa Cộng sản, người Việt cứ ngồi rung đùi đợi Cộng sản chui vào cái bẫy c̣ ke và phải chết không có đất chôn!. Việt Cộng tưởng rằng bang giao với Hoa Kỳ là mở đường cho tiền bạc chẩy vào nên mấy anh Việt Cộng liền “vẽ” ra các chương tŕnh này nọ để kiếm tiền.

Nhưng chuyện đời đâu phải dễ như vậy.

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 14, 2004


Moderation questions? read the FAQ