Xin cho tn dư vnch !

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Đ c một thằng Nguỵ ni rằng tn trọng văn ha chữ viết Việtnam.Cũng được,vậy th viết bỏ dấu nhưng tuy nhin cần phải tn trọng l cc ng Ngụy ở đy viết chữ sai qu nhiều chnh t rồi đấy.Ngụy l như thế,thng rỗng ku to m.Dốt m ni người Khc.

-- (dongchi@yahoo.com), August 14, 2004

Answers

Response to Xin chào tàn dư vnch !

Mẹ kiếp mấy thằng vẹm ăn ni như con vẹt th biết ci qui m ph với bng, đầu đội ci nn cối hay ci mũ cappy rộng hơm dầu lụp sụp che cả mắt trng g ha quốc mở mồm ra l loại ph thối bỏ qua đi tm ngụy qun Cờ Đỏ lm tay sai cho Nga nay lại cho tầu cứ vờ vĩnh ni truyện tổ quốc tổ c r một lũ vừa m vừa ngu lại vư dốt địt đt dột.

-- Dan_Ve Hố Lai (Dan_Ve@CNCS_dachet.com), August 14, 2004.

Response to Xin chào tàn dư vnch !

ĐM thằng cn bộ lếu lo, con chu thằng Hồ Chủ Tịt gi hổng nn nết, bn đất bn dn cho Giặc Ba tu tụi my một bọn ba trợn lm g c qu hương d tổ quấc, suốt đời tụi my hại dn hại nước hết đi m chn thằng Stalin, Gorbachev nay lại m chn mấy thăng chệt ghẻ M Diện kinh nin, tụi my chết đường ch"t chợ hổng c người dn no thương hết đồ Phản Qu Hương Phường bn nước.

-- NAM_KY Quốc (NAM_KY@CSNguNhut.com), August 14, 2004.

Response to Xin chào tàn dư vnch !

Mấy thằng Việt Cộng như chng my coi tổ tin Việt Nam cn chẳng ra ci thể thống g m ni chuyện văn ho, tụi my theo Tầu đỏ nhẩy Son Đố M l một lũ lai ch căng v Tổ Quốc th lm g biết đến văn ho. Văn Ha của chng my l thờ ci thằng Hồ Ba Que Sỏ L nằm ơ Ba- Đin`nh sớm muộn dn Việt cũng cho n đi lun khỏi Ba đnh như thằng lenin v Stalin ng nội chng my.

-- Ngay_Ve-Tu-Do (VeQuocQuan@XHCNsupdo.com), August 14, 2004.

Response to Xin chào tàn dư vnch !

Đ c một thằng Nguỵ ni rằng tn trọng văn ha chữ viết Việtnam.Cũng được,vậy th viết bỏ dấu nhưng tuy nhin cần phải tn trọng l cc ng Ngụy ở đy viết chữ sai qu nhiều chnh t rồi đấy.Ngụy l như thế,thng rỗng ku to m.Dốt m ni người Khc. -- (dongchi@yahoo.com), August 14, 2004

1)"Đ c một thằng Nguỵ ni rằng NN tn trọng văn ha chữ viết Việtnam", hay l: "Đ c một thằng Nguỵ ni rằng N tn trọng văn ha chữ viết Việtnam" th vai vế trong cu mới cn bằng.
2)Nếu l văn chương thuần ty viết cho người Việt đọc, phải viết l: Việt Nam. Viết cho Ty, th c thể viết: Vietnam. Vậy l đồng ch khng phải Việt m cũng chẳng phải Ty. Chnh tả của CS?
3) dng "nhưng" th khng dng "tuy nhin". Viết như vậy chẳng khc no ni lắp (ni c lăm)!
4)"...nhưng tuy nhin cần phải tn trọng l cc ng Ngụy ở đy viết chữ sai qu nhiều chnh t rồi đấy" Ngoi lỗi đ ni ở (3), cu văn dng từ sai. Phải ni l: "Nhưng/Tuy nhin, cần phải CHỈ RA/THẤY l cc ng Ngụy ở đy viết chữ sai qu nhiều chnh t rồi đấy" (ch thch: / nghĩa l dng từ ngữ trước hay sau dấu / để lập cu,nhưng khng dng cả hai một lc)
5) chnh TẢ chứ khng phải chnh T!
6) tự nhin c chữ Khc viết hoa? thi x xo, v chắc đ lộn phm.

Tuy một lời nhắn của ng bạn c 58 chữ, trong đ c tới 5 lỗi, nhưng ng bạn đ c một cố gắng đng khen.t ra ng bạn cũng khng coi thường chữ Việt như những đồng ch khc của ng bạn!

-- Tn Phản ộng (Tpd@ditmehcm.hell.com), August 14, 2004.

Response to Xin chào tàn dư vnch !

Tn Phanộng xứng đang về VN m dạy tiếng Việt cho mấy thằng đầu tm VC cấp đại học được rồi.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), August 14, 2004.


Response to Xin chÃo tÃn dư vnch !

Cc bc cc ch trong cục trung ng chnh trị ai cũng ều nhận ợc bằng Tiến Sĩ hm thụ 2 tuần lễ từ cc trờng ai Học nh nớc tặ học ci lối ny cc cụ lại bảo học cci chọc bt cm . Nhỏ khng học ứng ờng nhớn lm tớng cớp. Khiếp cc cụ Việt nam nh ta xa kia thế m thm thật.

-- Ngay_Ve-Tu-Do (VeQuocQuan@XHCNsupdo.com), August 14, 2004.

Response to Xin chào tàn dư vnch !

" Nguy o day viet sai nhieu loi chinh ta roi day "

Ha !!! Ha !!! Ha !!!

Qua that la toi nghiep va dang thuong cho lu cong san con nit. No dang chui dang; chui Bac Ho ma khong he hay biet.

Cho may xem Bac Ho vi dai cua may viet dung hay sai chinh ta :

- Cach mang = Kach Menh.

- Dung cam = Zung cam.

- Ly luan = Li luan.

- Phong trao = Fong trao.

- Washington = Oa-xing-ton.

- New-York = Niu-i-oc.

- Nha ho sinh = Xuong de.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), August 14, 2004.


Response to Xin chào tàn dư vnch !

Xin đừng chế diễu nh nước ,nh nước lun lun đổi mới cho ph hợp tnh hnh đất nước th dụ :

- Nh đi ,iả đ sử sai l "đi thăm lăng bc" cho lịch sự .,trong khi VNCH gọi l nh vệ sinh từ thời Bảo Đại đến by giờ .

- Cn bộ hộ l thnh cn bộ giao lin v by giờ l chất tươi trong khi VNCH dng chữ "đĩ" c từ thời vua "Hng Vương"

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 14, 2004.


Response to Xin chào tàn dư vnch !

Nh tớ xin mượn bi thơ của nh thơ tro phng T Xương chm biếm cc nh nho ngy xưa khi chữ Quốc ngữ thoạt tin được đem vo xữ dụng ở VN ta. Nhưng ỡ đy nh tớ xin được đổi một vi chữ cho n ph hợp với hiện tnh mới của đất nước ta ngy nay. Xin nh thơ T Xương cũng tha thứ cho nh tớ đ chơi ngng xử dụng bi thơ chm biếm ny.

Ci học đảng ta.

Ci học đảng ta đ hỏng rồi. Mười thằng đi học chn thằng chơi. Thị Bnh nhấp nhổm sang Ty k. Khải, Mạnh, Lương, Tn hốc đẫy mồm. Sĩ kh thụt th bọn mi nước. Văn chương g bọn qu hương. Dn khng dm đụng đảng đu nhỉ. Ton l xc chết rữa chưa chn !

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 14, 2004.


Response to Xin chào tàn dư vnch !

 • Cái học đảng ta.

 • Cái học đảng ta đã hỏng rồi.
 • Mười thằng đi học chín thằng chơi.
 • Thị Bình nhấp nhổm sang Tây ký.
 • Khải, Mạnh, Lương, Tân hốc đẫy mồm.
 • Sĩ khí thụt thò bọn mãi nước.
 • Văn chương gì bọn quê hương.
 • Dân không dám đụng đảng đâu nhỉ.
 • Toàn là xác chết rữa chưa chôn !

 • LongQuan...

  Phai nhu vay khong Bac Long Quan ?

  -- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 14, 2004. • Response to Xin chào tàn dư vnch !

  Cm ơn nh bc họ Nng đ c nh sắp xếp cho bi thơ thẩn nh tớ n xếp hng đu vo đấy.

  Cho nh bc' kho tay hay lm' nh !!!

  -- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 14, 2004.


  Response to Xin chào tàn dư vnch !

  Ny lũ cộng cho mọi người biết ng Moi-cu-ra-đớp l ai vy ? TổSư_cs c đọc được tn ng ny trn bo Nhn Dn cuả đảng ta đấy...

  Ngoi ra cn những danh từ m CC ĐỈNH CAO TR TUỆ? ta thường dng theo kiểu NM khng ra NM, HN khng ra HN, m VIỆT cũng khng ra VIỆT....M chắc những pht minh ngn ngữ ny l từ những CHUYN GIA >>NOM HNG VỊT<< Chứ những danh từ ny đy chắc chắn khng phải l theo NM/HN/VIỆT..

  Oa-xin-tơn,

  Niu-Gic

  Xăng Phan-xt-c

  Cộng ho Sc

  Cộng ho Ai-len

  Niu-di-ln

  H-len Cờ-lc-xơ

  Me-ri R-bin-xơn

  Đ-nan Rm-pheo

  T-mi Phranh,

  Giay Gt-Nơ,

  Pn Vn-ph-ut,

  L-ut Lc-ki,

  Mai-cơn Mốp-xơ,

  ]R-bớt Ry-li,

  Brc-xi Mo-rơ,

  Ni-ca-n Đu-a-t,

  Pa-let-xtin,

  I-xra-en,

  Ắc-hen-ti-na,

  Đ-nan Răm-xphn,

  Gicđi Xmaiđin-xki,

  A-lếch-xan-đơ Cva-xni-p-xki,

  Giy Gc-nơ,

  Chrt-tốp-phơ Sa-gơ,

  Lu-ca Pa-pa-đ-m,

  Bo dao nha, ] Ma-mt p-bt,

  Uy-li-am Bơn,

  Xin-van Sa-lom,

  Sa-un M-pht,

  Am-ram Mtđơ-na,

  Xen-tch-xu-i-u,

  A-vni Cốt,

  Vlốt-đi-mi- Tri-m-x-vch,

  An-t-ni Mc-tin Đa Crt,

  -xtry-li-a G.H-uốt,

  Tếch-dt,

  kp Bu-sơ-Che-ni,

  Caliphoocnia,

  A-ri Phly-sơ,

  U-y-a-hi-a,

  Ben-phlt,

  Bu-tơ-phli-ca,

  Gi-a-n,

  I-n I-li-e-xcu,

  Ru-đa-ép,

  A-xlan Ma-xkha-đ́p,

  -xma Bin La-đen,

  Xt-đam Ht-xen,

  Giọc Bt-sờ,

  Đavt Bếch-kham,

  Gion Hao-ơ,

  T-ni Bờ-le

  Giắc Chi-rắc,

  Ga-đa-phi,

  Neo-sơn Man-đe-la

  C-lin Pao-ơ

  Co-phi An-nan

  HỒ CH MINH quả n ti...

  -- (tosu_cs@yahoo.com), August 14, 2004.


  Response to Xin chào tàn dư vnch !

  Bc TSCS lm tui nổi da g cng mnh..!

  -- Tn Phản ộng (Tpd@ditmehcm.hell.com), August 14, 2004.

  Response to Xin chào tàn dư vnch !

  H H H...

  -- (tosu_cs@yahoo.com), August 14, 2004.

  Response to Xin chào tàn dư vnch !

  Thật l chửi cha khng bằng pha tiếng nh !!! Nh bc totucongsan c muốn chửi cha cc lnh đạo ta đang tin phong lm cng tc chua tiếng ngoại cho cả nước lt đt tiu thụ th cứ ngang nhin m chửi. Nh bc đừng c pha tiếng Lin X vo lm tớ mất quan điểm đạo đức tc phong kch mạng m rủa thầm theo nh.

  Cc bc cũng thng cảm cho ci thnh phần học lực của nh tớ n c bin giới nn chỉ biết chua tiếng ngoại, tn ngoại kiều sao cho đi st với chữ Việt nhưng m nh tớ cũng chỉ dm ma ru qua mắt thợ trong ci pho rum ny thi. Nn nếu cc nh bc c cười th hở 10 ci răng. Ring mấy ci tn được chua v dẫn chứng của nh bc tổsưcongsan th đng chửi cha mấy ci nh anh lm cng tc bo ch v ci phng Thng tin Văn ha chết tiệt lấy. Lm cng tc chua tiếng ngoại như ci 'c no' đến nỗi nh tớ l người trong nước cn nghe chua cả đến ci cửa hậu khẩu nh tớ th huống g nh cc bc.

  Đường đường l một nước tiến bộ hiện đại m chỉ chuyn 'mc cu...' ra th hỏi cc nh lnh đạo sng suốt nước ta cn chờ cơ hội chủ nghĩa no m chẳng đớp cho ra tr.

  Cho tiến bộ.

  -- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 14, 2004.  Response to Xin cháo tán dư vnch !

  Ko the chiu noi. giong het chuyen cuoi dan gian Viet nam 4 ong do lam tho con coc...Ha ha...Mot chu "ngu" to dung

  -- kts (kientrucsu@yahoo.com), August 14, 2004.

  Moderation questions? read the FAQ