Foto Magasin - Hamburger Eyes

greenspun.com : LUSENET : Leica Bruger : One Thread

Jeg blev gjort opmærksom på flg. amerikanske fotomagasin: Hamburger Eyes www.hamburgereyes.com.

Det er et rent *foto*magasin (altså ikke teknik). Fra eksemplerne at dømme på deres website, ser bladet ud til at have en "nerve" som de fleste foto magasiner mangler. Prisen er overskuelig; 30 USD for 4 numre sendt internationalt.

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), August 14, 2004


Moderation questions? read the FAQ