Tiếng nói thanh niên trong nước

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trang Web này thú vị , nhưng đường dẩn vào trang Web này phức tạp và không rơ ràng , nên ở Việt nam ít ai biết . Ở VN dân chúng không dám chửi thẳng vào mặt cộng sản , v́ sợ bị công an khu vực gây khó khăn cho cuộc sống ,thậm chí bắt bỏ tù . Ở VN không có tự do báo chí , không có tự do ngôn luận , bị nghiêm cấm biểu t́nh .... Tôi từng là một sinh viên giỏi , từng giành học bổng để du học tại Liên xô , hiện nay là công chức có năng lực tại VN , lương cao , đă đi nhiều nước ở Đông Nam Á và châu Âu . Tôi đại diện cho thanh niên Việt nam lên án chế độ cộng sản độc tài , mị dân , đàn áp tự do bày tỏ ư kiến của dân chúng , ..vv... Chúng tôi luôn luôn chuẩn bị mọi thứ cần thiết , để chờ thời cơ đạp đổ chế độ cộng sản thối nát . Chế độ cộng sản chắc chắn sẻ sụp đổ tại Việt nam . Cựu sinh viên , công chức lương cao tại Việt nam .

-- Nguyễn Lật Đổ Độc Tài (thanhnienVietnam1976@aoo.com), August 12, 2004

Answers

Response to Tiếng nĂ³i thanh niĂªn trong nước

Nếu bạn muốn vào diễn đàn này bằng điạ chỉ NGẮN dễ nhớ th́ theo điạ chỉ sau đây

www.greenspun.com/bboard/index.tcl

Rồi nhấn vào chữ American Vietnamese Society "ở gần cuối trang" là được thôi

-- (tosu_cs@yahoo.com), August 13, 2004.


Response to Tiếng nĂ³i thanh niĂªn trong nước

Nhiều người biết qua' có khi cũng không hay ! Cộng sản nó cũng t́m cách chặn cũng như đă từng làm với những website mà tụi nó cho là phản động.

-- Ty (skinnyrat2002@yahoo.com), August 13, 2004.

Response to Tiếng nĂ³i thanh niĂªn trong nước

Anh em nao biet thi cho Link WEB nay ra ngoai va Chuyen tay cho ba con biet la` duoc roi ????.....

-- Nong bi' Dai" (vietnamcongsans@yahoo.com), August 13, 2004.

Response to Tiếng nĂ³i thanh niĂªn trong nước

OK, minh san sang giup phan phat dia chi trang web nay, va lai toi cung muon duoc gop chut tai suc mon hen de lat do che do CS hien tai.

Than chao, Tuan Anh

-- Tuan Anh Pham (tt3sta@yahoo.com), August 13, 2004.


Moderation questions? read the FAQ