hic ....thi vao`ddai ho.c 70% ro*t .....conu*o*c nao` trên thê gioi co cai ti? lê. ny` ??

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hơn nửa triệu th sinh ã bị loại bởi iểm sàn

Hơn nửa triệu th sinh ã chnh thức bị loại. 12h trưa nay, sau 4 giờ tranh luận cng thẳng, Hội ồng xc ịnh iểm sàn ã quyết ịnh mức sàn ại học 2004. iểm sàn khối B và C là 15, khối A và D là 14. Như vậy, hơn 70% th sinh dự thi H nm nay ã chnh thức bị "nốc ao". *Một số trường cng bố iểm xt tuyển

Số th sinh c iểm trên sàn của khối A là 107.912, khối B: 34.897, khối C: 20.351, khối D: 24.906. Tuy nhiên, do ược ưu tiên khu vực, vùng miền nên lượng th sinh ược xt tuyển sẽ nhiều hơn con số trên.

Với mức sàn 14 iểm (khối A, D) và 15 iểm (khối B,C), nhiều trường chỉ tuyển rất t th sinh nguyện vọng 1. H Thng Long khối A chỉ tuyển ược 12% chỉ tiêu, khối B 11%. Khu vực pha Nam, H dn lập Lạc Hồng khối A cũng chỉ tuyển ược 9% chỉ tiêu, khối D tuyển 24%; H dn lập Ngoại ngữ Tin học khối A cũng chỉ c 10% th sinh dự thi vượt iểm sàn.

Theo Thứ trưởng Bộ Gio dục và ào tạo Bành Tiến Long, nm ngoi, một số trường lấy iểm xt tuyển tương ối thấp (10-13 iểm), ảnh hưởng tới chất lượng ào tạo. iểm sàn xt tuyển là một giải php ể nng chất lượng ầu vào, tuy nhiên, c tnh ến yếu tố vùng miền cũng như ngành nghề kh tuyển.

Theo thống kê của Bộ Gio dục và ào tạo, lượng th sinh trên sàn khu vực pha Bắc nhiều hơn khu vực pha Nam. Nhưng Thứ trưởng Long khẳng ịnh, số th sinh c iểm trên sàn nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh 50-100%. Với lượng th sinh trên sàn như vậy, cc trường khng lo tuyển thiếu chỉ tiêu.

ối với những trường, ngành kh tuyển, Bộ trưởng Gio dục sẽ c quyết ịnh riêng. Tuy nhiên, những trường hợp ngoại lệ khng nhiều, khoảng 10 trường. ng Long cũng khẳng ịnh, cc trường khng ược php hạ iểm chuẩn.

Theo Gim ốc Trung tm tin học Bộ Gio dục và ào tạo Quch Tuấn Ngọc, toàn quốc c 39 th sinh ạt 30/30 iểm, 92 th sinh ạt 29,5 iểm, 200 th sinh ạt 29 iểm. Gần 23% th sinh dự thi ạt từ 15 iểm trở lên. Lượng th sinh bị iểm 0 ã giảm mạnh nhưng vẫn còn hơn 2.300 em.

Kỳ thi H nm nay, c trên 888.000 lượt th sinh tham dự. Nhưng nhiều th sinh thi hai khối vào hai ợt nên số lượng th sinh thực sẽ t hơn con số này. Chỉ tiêu tuyển sinh cc khối như sau: khối A - 80.526 chỉ tiêu, khối B - 16.024 chỉ tiêu, khối C - 13.995 chỉ tiêu, khối D - 21.870 chỉ tiêu (và khoảng 2.010 chỉ tiêu hợp ồng ào tạo của cc trường). Ngay sau khi Bộ Gio dục và ào tạo cng bố iểm sàn, một số trường như H Quốc gia Hà Nội ã cng bố iểm xt tuyển.-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), August 12, 2004

Answers

Response to hic ....thi vao`ddai ho.c 70% ro*´t .....co´nu*o*´c nao` trên thê´ gioi co cai ti? lê. nÃy` ??

Một pht chia buồn cho giới sinh vin VN "thi nhiều m ậu chẳng bao nhiu" . chnh l hiện tợng của những nớc ộc ti v cộng sản .Dn cng ngu cng dễ trị .Ngoi ra cũng l chnh sch ể dng những chức bo bở cho con em họ v những kẻ chịu lm n bộc nh "KTS ,sinh vin ,ngời yu nớc . . " m chng ta thấy post những bi nng bi qu ng "hồng gio chủ " trong "vi Tiểu Bảo" cuả "Kim Dung" viết .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 12, 2004.

Moderation questions? read the FAQ