T́nh Ngang Trái (Vu Sơn Nữ, Diên Hương, Hoàng Vũ, Cao Yên Tuấn)

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

 


Lời tác giả: Bạn tôi Chị Trần Thị CẩmTuyến (em gái của Cố Thạc Sỉ Y Khoa Trần Vỷ, nguyên Bộ Trưởng Y Tế dưới thời đệ nhị Cộng Ḥa), có gởi cho tôi mấy bài thơ Đường, kể lại mối t́nh thi thơ xướng họa kỳ thú của kỳ nữ ẩn tích Vu San Nữ bà bác sỉ Diên Hương. Cuộc t́nh thi thơ xướng họa gồm nhiều bá thơ Đường tuyệt tác, lời thơ bóng bẩy, nồng nàng mà đắng cay, bắt đầu từ tháng 1/1958 và kết thúc vào ngày 19/10/1958 khi kỳ nữ Vu San Nữ bị bạo bệnh qua đời. Cả 2 nhân vật chính trong cuộc t́nh thơ xướng họa nầy chưa bao giờ gặp mặt, ngay cả lúc Vu San Nữ trút hơi thở cuối cùng tại một dưỡng đường hẻo lánh ở gần Pleiku. Cả hai nay đă về cơi vĩnh hằng. Đây là những áng thơ hay tuyệt tác, kể lạ một mối t́nh thơ văn tuyệt đẹp, pha lẫn tính chất kỳ bí và Liểu trai chi dị, có một không hai trong thi đàn Việt Nam. Để cho những bài thơ hay nầy khỏị bị mai một và quên lảng, tôi xin mạn phép lần lượt phổ biến để các tâm hồn đồng điệu chia xẻ mối t́nh thơ xướng họa lăng mạn và đau thương nầy. ( Hoàng Vũ )


Bài Xướng

T̀NH NGANG TRÁI

Gió cuộn ngàn mây cuốn ruột tằm

Nửa tràng xuân mộng mấy xa xăm.

Canh dài dưới bóng trăng sưông lạnh

Phận mỏng bên hoa lệ nhỏ dầm.

Một nợ ba sinh âu chữa dứt

Mạch sầu trăm trượng măi c̣n thâm.

V́ ai vàng vơ ṃn thân liễu

Nhắn gởi ai ơi nỗi khổ thầm.

Vu Sơn Nữ (1958)





Bài Họa

Bài Họa 1

Ai đem chỉ thắm chắp tơ tằm

Một nghĩa hai t́nh mấy biến xâm

Nh́n bức thơ tiên hoa gấm dệt

Vuốt làn tóc bạc tuyết sương dầm

Rằng duyên … sao để thời xuân quá

Phải nợ … lo ǵ biển ái thâm

Chẳng nệ đông hàn mai dạn gió

Giọng tỳ Tư Mă ngẩn ngơ thầm.

Diên Hương (1958)



Bài họa 2

Đă trót thân em lỡ kiếp tằm

Buông tơ gởi trọn kẻ xa xăm.

Chăn đơn lạnh lẽo thân cô quạnh

Gối chiếc buồn thiu lệ đổ dầm.

Đau đớn lỡ làng duyên phận mỏng

Bùi ngùi trắc trở mối t́nh thâm.

So giây, giây măi luôn trùng phiếm

Thổn thức v́ ai nuốt lệ thầm.

Hoàng Vũ (2004)





Bài họa 3

Một khối t́nh tơ một kiếp tằm

Chờ người xe mối quá xa xăm.

Tơ chùng phíếm lệch đàn ngang bậc

Duyên bạc t́nh si lệ ướt dầm

Thui thủi chiều hôm thân liễu rũ

Bẽ bàng khuya sớm ánh đèn thâm.

Cạn ḍng lá thắm buồn trăn trở

Gối chiếc song thưa măi khóc thầm.

Cao Yên Tuấn (2004)



-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), August 12, 2004

Answers

Response to Tình Ngang TrĂ¡i (Vu Sơn Nữ, DiĂªn Hương, HoĂ ng Vũ, Cao YĂªn Tuấn)

Tặng Nhau ..sáng tác: Jimmii J.C. Nguyễn

Tặng nhau tiếng nói thật thà
Tặng nhau mái tóc mượt mà kiêu sa
Tặng nhau từng câu hát lời ca
Tặng nhau từng tiếng th́ thầm yêu nhau
Ngày mai rũ bóng tàn phai
Tặng nhau tặng cả cuộc đời mai sau
Tặng nhau khói thuốc đợi chờ
Tặng nhau nhung nhớ miệt mài bơ vơ
Tặng nhau từng tiếng gọi người trong mơ
Ngày mai người ở người đi
Tặng nhau cả giọt sầu hoen mi

Nhớ nhau là bởi yêu rồi
Xót xa là bởi khi ta xa người
Một yêu trăm nhớ ngàn thương
Vạn triệu cay đắng đời đời vấn vương
Ngày mai người ở người đi
Tặng nhau tặng cả giọt sầu hoen mi
Ngày mai người nhớ người mong
Tặng nhau tặng hết nỗi ḷng mênh mông
Ngày mai người có người người không
Tặng nhau tặng cả đời này cho không


-- Nong Bi' Dai" (VietnancongSans@yahoo.com), August 12, 2004.

Moderation questions? read the FAQ