AI AP DAT AI ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Toi nay sinh cau hoi nay khi nghe thang sinh vien TKC 8302 bu lu bu loa voi anh KSBH rang thi la : " KSBH ap dat nhieu cau hoi..."

Xin hoi ten Sinh Vien TKC 8302:

Che do XHCN ngay nay tai VN co phai do cong san ap dat len nhan dan VN hay khong ?

Tai sao biet nhan Dan VN ua chuong duong loi XHCN ma dang cong san VN lai thuc hien duong loi cai tri nay ?

Cac lanh tu Cong san VN tu thoi Ho chi Minh cho den nay nam giu cac chuc vu nhu Thu Tuong; Chu tich nuoc..do nhan dan VN bau len khi nao ?

Khong do dan bau len, vay nhung chuc vu do co phai ap dat cua cong san len dau len co cua nhan dan VN hay khong ?

Cac dang phai cam quyen o cac quoc gia khac khi pham sai lam la khong con tiep tuc nam quyen nua do nhan dan khong con tin nhiem. Dang cong san VN tu xua den nay vap pham vo so sai lam, nhung nhat dinh giu vung ghe cai tri; chi viec tuyen bo se sua chua la xong..Nhu vay co phai ap dat quyen luc len nhan dan khong ?

Tra loi kieu nao cung duoc, tra loi vong vo quanh co cung duoc, nhung neu co the duoc, thi hay thay the nhung cuon bang cassette cu bang nhung cuon bang cassette moi cho do nham chan.

Cam on truoc ve su hop tac la khong lai nhai theo luan dieu cu rich .

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), August 11, 2004

Answers

Luật Chỉ được trả lời, trả lời ṿng quanh cũng được, nhưng cấm được chửi bậy, chửi sàm. Chửi bậy là mất 100 diểm. Cấm nói Bác Hồ vĩ Đại ở đây, Bác đă chết cho Bác được yên ngủ dưới 9 tầng địa ngục a tỵ

-- RedFox (KoTen@FoxTrott.com), August 11, 2004.

Nghe nói dưới địa ngục dạo này chỉ toàn cộng sản và các bộ. Nhiều tới nổi nghe nói phải giải toả luôn sông Nại Hà để xây nhà chứa tội nhân cộng sản cũng không đủ tới nỗi những tội nhẹ nhẹ như nói dóc, chữi bậy (giống tôi) Diêm Vưong cũng cho chuyển hộ khẩu lên thiên đường hết. Tin mói nhận được gần đây nhất nghe nói rằng dưới đó Karl Max đã lãnh dạo Lê Nin và Hồ Chi Minh cũng như Mao Trạch đông làm cách mạng, lật đổ diêm vưong. Karl Max đang làm chủ tịch địa ngục, Lê Nin là tổng bí thư phán quan, còn hồ chí minh và mao trạch đông thì phong chức là ngưu đầu mã diện. Còn bọn cắc ké tôn đức thắng, lê duần, phạm văn đồng thì làm quỷ sai. Nếu ai không muốn xuống địa ngục sống với các bác. Xin đừng làm điều ác. Nếu lở có bị xuống dưới thì kêu bà con trên dương thế đốt nhiều giấy tiền vàng bạc 1 chút. Ở dưới nghe nói tham nhũng chạy chọt không kém gì ở VN trên đây.

Amen.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), August 11, 2004.


BO !!! ba hon chin via ten sinh vien TKC 8302.

Tron ngo nao roi, mau mau ve day de tra loi cau hoi nay.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), August 12, 2004.


Hi Anh NDTV - VNCH, Chúc anh khoẻ mạnh!

Lủi và Hèn Nhát là 2 bản chất để có thể sống còn trong XHCN mà anh đừng ép chú em đó tội nghiệp. Một khi không thể trả lời 1 cách thẳng thắn và "phản động" trái với đường lối và chính sách của Đảng thì Lủi là phương pháp an toàn nhất.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), August 12, 2004.


O. K !

Thoi thi tha cho no mot bua lam phuc .

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), August 13, 2004.Moderation questions? read the FAQ