Người Yêu Nước Cần Đọc Để Mở Mang Kiến Thức Về Độc Tài Cộng Sản Đảng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

. BÀI VIẾT HẢI NGOẠI Phấn đấu đuổi bớt đảng viên ra khỏi Mặt Trận Tổ Quốc Trần Đức (LÊN MẠNG THỨ NĂM 5 THÁNG TÁM 2004)

NHÂN dịp Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 11, khóa V diễn ra sáng 29/7 tại trụ sở Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ), Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc, đă tiết lộ những dự kiến về nhân sự cho khóa VI sắp tới đây. Theo báo điện tử VietNamNet, Duyệt cho biết : "dự kiến cơ cấu Trung Ương MTTQ Việt Nam khoá tới sẽ gồm 304 người" và "người ngoài Đảng tham gia Ủy ban Trung Ương MTTQ khoá V có 117 người, khoá VI dự kiến sẽ phấn đấu nâng lên thành 150 người (chiếm 50% cơ cấu thành viên Mặt trận)". Dựa trên những lời tuyên bố này th́ sẽ có 33 người không phải là "ngoài đảng" sẽ bị loại ra ngoài.

Trên lănh vực kinh tế, để chuẩn bị và thực hiện những điều kiện gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới, nhà nước CSVN đang nỗ lực "cổ phần hóa", một cách nói để che dấu sự kiện giải tư các công ty, xí nghiệp trong khu vực quốc doanh. Để tỏ vẻ "đổi mới" trên lănh vực xă hội, chính trị, họ cũng tiến hành "giải tư" MTTQ. Thử xem, qua cuộc trao đổi của Phạm Thế Duyệt với báo chí nhà nước, họ tiến hành như thế nào.

Trước hết, Duyệt cho biết, tuy phấn đấu nâng tỷ số người ngoài đảng vào cơ quan Trung Ương Mặt Trận lên 50%, tức là 150 người ; nhưng "hiện tại, mới chỉ chọn được tất cả 135 người, vẫn thiếu 15 người so với chỉ tiêu". Lời phát biểu này cho thấy không phải người ngoài đảng nào cũng được tham gia mà phải trải qua một cuộc tuyển chọn. Ai là người có quyền tuyển chọn ? Không phải nhân dân và cũng không phải các tổ chức, hội đoàn, tôn giáo, dân tộc ít người trong Mặt Trận bầu cử tuyển chọn. Việc tuyển chọn những người mệnh danh là "ngoài đảng" phải do đảng đồng ư. Ông Duyệt minh định : "Về nhân sự Đoàn Chủ Tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kư mới và các Phó Chủ Tịch khác cùng Uỷ viên Ban Thường trực sẽ được lựa chọn kỹ để xin ư kiến chỉ đạo của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng, Bộ Chính trị". Như vậy, ngẫm nghĩ những điều kư giả nước ngoài viết về MTTQ là bàn tay nối dài của đảng CSVN có phần rất chính xác. Ông Duyệt cũng khẳng định : "Mặt trận đă thực sự bám chắc vào nhiệm vụ chính trị của Đảng".

Ông Chủ Tịch Đoàn Chủ Tịch c̣n nêu lên các tiêu chuẩn của những người tham gia cơ cấu Trung Ương MTTQ như sau : "Những người tham gia vào công việc của Mặt trận phải thực sự có năng lực và phải thực sự tiêu biểu cho ư chí đại đoàn kết toàn dân tộc, cho tấm ḷng yêu nước của nhân dân". Ba tiêu chuẩn trên đây phải được hiểu trên lập trường của đảng CSVN. Thưc sự có năng lực là phải có nhiều khả năng huy động các thành phần nhân dân làm theo mệnh lệnh của đảng. Biểu hiện ư chí đại đoàn kết dân tộc có nghĩa là phải luôn luôn đoàn kết với đảng CSVN, ủng hộ và hậu thuẫn những chính sách của đảng. Và tiêu biểu tấm ḷng yêu nước của nhân dân phải được hiểu là yêu nước đồng nghĩa với yêu chủ nghĩa xă hội, yêu đảng CSVN. Tiêu chuẩn như vậy th́ nếu cả nước 80 triệu người mà mới "chỉ chọn được 135 người", c̣n thiếu 15 người nữa th́ đúng rồi.

Phân tích những lời phát biểu của Phạm Thế Duyệt, người ta có cảm tưởng là t́m người ngoài đảng có những tiêu chuẩn nêu trên thật là khó khăn và hệ luận của nó là chỉ có đảng viên đảng CSVN mới đạt đủ điều kiện. Điều này cần phải xét lại v́ chính Duyệt đă nói : "Đặc biệt là không thể cảm thấy phấn khởi trước tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, lăng phí ; trước thái độ thiếu trách nhiệm, thiếu dân chủ với dân. Chưa kể đến những biểu hiện tệ nạn xă hội chưa lấy ǵ làm biến chuyển...". Càng có nhiều nơi không vui th́ càng khó t́m ra người "ngoài đảng" để tham gia MTTQ. V́ họ không thể dẹp bỏ lương tâm để đi vào một cơ cấu biện hộ cho cái xấu, cái bẩn, cái thối nát của cả một chế độ do cộng sản lănh đạo.

Nhưng nếu hiểu về 3 tiêu chuẩn là năng lực, ḷng yêu nước và thể hiện tinh thần đoàn kết như đông đảo dân ta hiểu th́ đất nước Việt Nam không thiếu ǵ người ngoài đảng có những tiêu chuẩn đó. Nếu thực sự muốn t́m người th́ nên trải chiếu hoa đến mời các ông Hoàng Minh Chính (cựu đảng viên nay ra ngoài đảng), Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Xuân Tụ, linh mục Nguyễn Văn Lư, Ḥa Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Tuệ Sĩ, mục sư Nguyễn Hồng Quang, cụ Lê Văn Liêm, ông Nguyễn Hộ, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn vv... Chỉ kể như vậy cũng đă hơn 15 người rồi đấy.

Vấn đề thực chất không nằm trên lănh vực nhân sự. Nó nằm ở mục tiêu và hoạt động của cái gọi là MTTQ. Nếu muốn MTTQ là nơi quy tụ tất cả các tầng lớp quần chúng nhân dân, thể hiện khối "Đại Đoàn Kết Dân Tộc" th́ phải thực sự xây dựng một thế "Liên Minh Dân Tộc". Nơi đó, các tôn giáo, các sắc tộc, các tầng lớp nhân dân quy tụ lại trong tinh thần "ḥa và đồng" phân minh, chấp nhận sự khác biệt trong thế đa nguyên xă hội, và thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của bất cứ một đảng phái chính trị nào như đảng CSVN đang khống chế MTTQ hiện nay.

Trần Đức

-- Ngo Quyen (ngo.quyen@yahoo.com), August 10, 2004


Moderation questions? read the FAQ