Việt Nam sẽ đưa 33 người Thượng ra ṭa về tội tham gia biểu t́nh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Việt Nam sẽ đưa 33 người Thượng ra ṭa về tội tham gia biểu t́nh

29-7-2004

33 người Thượng Tây Nguyên sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng tới v́ đă tham gia vào các cuộc biểu t́nh chống đối nhà nước xảy ra hồi đầu năm nay tại khu vực Cao Nguyên Trung Phần.

Tin từ báo Tiền Phong cho biết những đồng bào này sẽ bị Toà Án nhân dân ở tỉnh Daklak cáo buộc tội danh "gây rối trật tự công cộng ".

Vào ngày 10 và 11 tháng 4 vừa qua, đă có khoảng 10 ngàn đồng bào Thượng tham gia biểu t́nh phản đối đàn áp tôn giáo và đ̣i các quyền lợi về đất đai. Tin từ các tổ chức hoạt động nhân quyền cho biết có ít nhất 10 người chết và hàng chục người khác bị thương trong các trận xô xát giữa nhóm biểu t́nh và lực lượng an ninh.

-- NAM_KY Quốc (NAM_KY@CSNguNhat.com), August 09, 2004


Moderation questions? read the FAQ