NHÂN TÀI BỊ KẸT HAY BỊ KHINH RẺ DƯỚI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trích Đứng Dậy....

NHÂN TÀI BỊ KẸT HAY BỊ KHINH RẺ DƯỚI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN ?

Nhân câu chuyện trên báo Tuổi Trẻ bàn về nhân tài , giới trẻ ở trong nước khi gửi thư bằng email đến ṭa soạn , họ có tâm sự là họ không thể nói hết ư kiến của ḿnh nếu ư kiến họ được báo chí trong nước đăng tải , chỉ có bằng cách bày tỏ chính kiến của ḿnh trên báo điện tử chống độc tài cộng sản này , họ mới dám nói hết.

Vài ư kiến anh em nêu ra : khi đi đến bất cứ gia đ́nh nề nếp nào ở trong nước , câu gia liễn này thường họ được đọc trong nhà ở trước bàn thờ : "Phước Đức chánh trần , Gia Tiên chánh đạo" ngụ ư ông bà ḿnh dặn con cháu như sau: Đức phải làm trọng , cái ǵ ḿnh không muốn th́ đừng làm cho người khác .

Thế th́ câu chuyện mà báo tuổi trẻ hỏi họ : nhân tài ở nước ta ít hay bị kẹt được họ trả lời : chính thể của các ông là chính thể không theo đạo làm người của ông bà tổ tiên , các ông thích quyền lực , lấy quyền lực làm trọng để buộc dân tộc theo ư các ông .

Nhân tài ở đâu ? lấy từ đâu ? làm sao họ theo các ông khi chính nghĩa ngày nay các ông không có , dân tộc suy vi v́ yếu tố tham lam quyền lực của các ông , chuyên làm những việc dân tộc không muốn ?

Suốt 30 năm qua , nhân tài theo th́ không mà bỏ nước ra đi th́ vô số . Vậy các ông mơ họ sẽ trở về chăng ? họ sẽ về chứ , nhưng về là để lật đổ các ông mà thôi . V́ việc đó họ phải làm để cứu dân tộc , cứu việc chánh đạo mà tổ tiên từng dặn chúng ta phải thi hành . Phải làm cho bằng được .

-- Vo Danh (Vo_Danh@yahoo.com), August 09, 2004

Answers

Response to NHĂ‚N TĂ€I BỊ KẸT HAY BỊ KHINH RẺ DƯỚI CHẾ ĐỘ ĐỘC TĂ€I CỘNG SẢN ?

ban noi ra dung. Nhan tai Vietnam toan tim cach tron khoi cai che do CSVN cho de do thoi. Nhan tai cua VNCH thi vo so !

-- Tri Cao (trilamhungcao@yahoo.com), August 13, 2004.

Moderation questions? read the FAQ