Văn bản lên án

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Văn bản lên án

Chúng tôi, Uỷ ban vận động tự do cho tù nhân chính trị tại Việt Nam, vô cùng phẫn nộ trước bản án năm năm tù giam dành cho Bác sĩ Phạm Hồng Sơn.

Hơn hai tháng trước, phiên toà sơ thẩm xử Bác sĩ Sơn quá mờ ám, phi lư đă bị thế giới cực lực lên án. Những tưởng nhà cầm quyền Việt Nam nhận ra sai lầm và sửa chữa. Nhưng phiên toà phúc thẩm ngày hôm nay vẫn chứng tỏ nhà cầm quyền thực hiện chính sách leo thang, tiếp tục chà đạp thô bạo quyền con người tại Việt Nam.

Việc bắt giam bừa băi, và xử kín không dám cho ai vào dự, cũng đủ để nói lên tính chất vu cáo trắng trợn nhằm bỏ tù , dập tắt tư tưởng tiến bộ của Bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Các ông: chủ tich nước Trần Đức Lưng, tổng bí thư đảng cộng sản Nông Đức Mạnh, thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An, trưởng ban tư tưởng văn hoá trung ương Nguyễn Khoa Điềm, là những người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về bản án phi nhân tính, vi phạm luật pháp và hiến pháp Việt Nam ngày hôm nay.chúng tôi chính thức tố cáo Bộ chính trị Việt Nam đă liên tiếp phạm tội ác chống lại nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả mọi người hăy tiếp tục dũng cảm đấu tranh cho một nền công lư trong sạch. Quyết san bằng tất cả những độc tài, thối nát tại Việt Nam.

Hà nội ngày 26 tháng 8 năm 2003.

Trần Hoàng Lê

Uỷ Ban Vận Động Tự Do cho tù nhân chính trị tại Việt Nam

Protest Letter of The Committee To Free Political Prisoners

in Viet Nam About Dr. Pham Hong Son’s appeal trial

The Committee strongly protests the sentence of 5 years in jail from Ha Noi Supreme Court to Dr. Pham Hong Son on August 26, 2003. On June 18, 2003 the Ha Noi People’s Court has sentenced Dr. Pham Hong Son 13 years of imprisonment and 3 years of house-arrest with a fabricated spying charge. We hope that the Socialist Republic of Viet Nam has recognized the trial’s mistake. However, the proceeding of today’s appeal trial shows that Ha Noi authorities have continued to violate the human rights in Viet Nam.

One again, the arbitrary of detention and conducting trial behind closed-door have proven to the world that Ha Noi continues to crack down on people who dare to exercise their freedom of expression’s rights. Mr. Tran Duc Luong, president of Socialist Republic of Viet Nam, Mr. Nong Duc Manh, first secretary of Viet Nam Communist Party, Mr. Phan Van Khai, prime minister of Viet Nam and several others high ranking Communist officials are responsible for the inhuman and illegal sentence of Dr. Pham Hong Son. We officially protest the crimes committed by Communist Politburo against the people in Viet Nam.

We, the Committee to Free Political in Viet Nam, urgently call upon the Vietnamese to stand up fighting for a true justice and for a better Viet Nam without dictatorship and corruption.

Ha Noi, August 26, 2003

Tran Hoang Le

The Committee to Free Political Prisoners in Viet Nam

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 09, 2004

Answers

Response to Văn bản lĂªn Ă¡n

Cái nhà anh Hồng Sơn này chắc có 'niên hệ' ǵ với anh Phạm Hồng Thái không nhẩy. Kể ra an SƠn cũng bất khuất lắm đấy chứ. Mà tội chó ǵ mà phải giam nhà anh Sơn, nếu anh ấy có phiên dịch ra 'Dân Chủ là ǵ' th́ bắt anh ấy viết 10 bản tự kiểm là xong chứ có ǵ mà sốt vó lên thế. Con không th́ quản lư cái bao tử nhà anh ấy là xong. Không cho cầm bút nữa, bắt anh ấy lao động XHCN tốt là xong, việc ǵ mà đè bẹp anh ấy như ḥn đất ấy nhể. Chả biết xử quái ǵ. Cả như tớ th́ nên khoan hồng cho anh ấy lần đầu 'chót dại'. Bao nhiêu nguỵy quân, nguỵy quyền ta c̣n khoan hồng và tha chết cho. Thế sao không áp dụng thế cho bên ta nhẩy. Dốt đặc cán mai đầu táu, mấy cái xằng dốt như tớ mà c̣n thấy ngứa. Chào nhá.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 09, 2004.

Moderation questions? read the FAQ