Tuye^n cao' cua? QGVN,LLTTHD

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

 • Quốc Gia Viêt Nam
 • Lực Luợng Tuổi Tre~ Hành động

 • Tuyên Cáo Số 1

 • Gởi Trung Ương Đảng Cộng Sàn Việt Nam
 • Fax của Trung Ương Đảng CSVN: 011-84-4-8231872

 • Xét v́ những người cầm quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam có tên sau đây :

 • General Secretary
 • Nong Duc Manh

 • President Tran Duc Luong

 • Prime Minister Phan Van Khai

 • National Defence Pham Van Tra
 • Public security Le Hong Anh
 • Foreign Affairs Nguyen Dy Nien
 • Justice Uong Chu Luu
 • Planning and Investment Vo Hong Phuc
 • Finance Nguyen Sinh Hung
 • Trade Truong Dinh Tuyen
 • Agriculture and Rural Development Le Huy Ngo
 • Communcations and Transport Dao Dinh Binh
 • Construction Nguyen Hong Quan
 • Industries Hoang Trung Hai
 • Fisheries Ta Quang Ngoc
 • Labour, War Invalids and Social Affairs Nguyen Thi Hang
 • Science and Technology Hoang Van Phong
 • Culture and Information Pham Quang Nghi
 • Education and Training Nguyen Minh Hien
 • Public Heath Tran Thi Trung Chien
 • State Bank Governor Le Duc Thuy

 • Other Ministerial Posts Minister:
 • Ethnic Committee Ksor Phuoc
 • Government Personnel Committee Do Quang Trung
 • State Chief Inspector Quach Le Thanh
 • Government Office Doan Manh Giao
 • Sports and Physical Training Committee Nguyen Danh Thai
 • Resources and Envirenment Mai Ai Truc
 • Post and Telecomminications Do Trung Ta
 • Protection and Care of Children Le Thi Thu

 • Các vị ngày càng ngang ngược đối với dân tộc Viêt Nam .

 • Các vị ngoan cố phản lại tiến tŕnh tôn trọng tự do, dân chủ của người Việt Nam.

 • Các vị phủ nhận các quyền căn bản của con người mà chính quốc tế đă nh́n nhận và tôn trọng.

 • Các vị chà đạp lên tự do tôn giáo, tự do ngôn luận.

 • Các vị bạo ngược xây dựng một xă hội gian manh, lừa bịp, dối trá và được hệ thống tuyên truyền sai lệch của các vị quảng bá .

 • Các vị đă mang nghèo đói đến với dân tộc suốt nửa thế kỷ qua .

 • Các vị đă hèn nhát và thông đồng với Trung Hoa đem phần đất cha ông tạo dựng dâng hiến cho ngoại bang.

 • Các vị ngao ngược coi thường kiến thức, ư muốn của toàn dân.

 • Các vị tàn ác, đă đày đọa và giết chết bao nhiêu dân quân miền Nam trong các trại tù .

 • Các vị đă coi thường vong linh bao nhiêu dân quân miền Bắc đă bỏ ḿnh v́ bị các vị và cái đảng vô luân của các vị lừa gạt.

 • Các vị đàn áp tất cả mọi người bất đồng chứng kiến với các vị, dù họ chỉ đấu tranh cho cái hay cái đẹp cho dân tộc và con người.

 • Tội Ác Của Các Vị Qúa Nhiều

 • Chỉ vài điều kể trên cũng đă qúa đủ để kết tội các vị là những tên tội đồ của dân tộc Việt Nam nói riêng và của cả thế giới văn minh nói chung.

 • V́ Thế:

 • Chúng tôi những người trẻ v́ một đất nước, một dân tộc dấu yêu Kết hợp với các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, tự do cho Việt Nam, trong và ngoài nước.

 • Kết hợp với các thanh niên, thanh nữ ở Hà Nội, Hải Pḥng, Đà Nẵng, Sài G̣n, Cần Thơ,…etc…, những người phải bán nhân phẩm của ḿnh v́ miếng cơm manh áo mà thành trộm cướp đĩ điếm_những nạn nhân của một chính sách kinh tế ngu dốt, của sự đối sử bất công , của nền giáo dục vô luân lư, vô đạo đức do qúi vị chỉ đạo.

 • Chúng Tôi Tuyên Cáo Và Yêu Cầu Các Vị Có Tên Nêu Trên Hăy Tức Khắc Giă Từ Dối Trá, Hăy Tôn Trọng và Thi Hành Đúng Đắn Những Điều Khoản Sau:

 • Các vị phải triệt để tôn trọng quyền làm người mà quốc tế đă nh́n nhận là điều căn băn tối cần của thế giới văn minh hôm nay.

 • Nói một cách giản dị các vị phải trả cho toàn dân những điều mong muốn sau:

 • - Phải để cho người dân được sống một cách đàng hoàng đầy đủ đúng với nhân phẩm con người .

 • - Phải tạo một môi trường xă hội an b́nh để người dân được yên tâm sống,

 • - Phải có một luật pháp mà người dân đồng ḷng tự do chấp nhận, không phải là một thứ luật đặt ra để lên đầu người dân và thường chỉ để chống người dân.

 • - Phải để cho người dân được sống tự do và thố lộ ư kiến của người dân trước mọi vấn đế, không có cái què quặt gọi là văn pḥng kiểm duyệt những phương tiện truyền thông của con người .

 • - Phải để cho người dân được sống tự do muốn kết bạn, sinh hoạt, tụ tập, tôn thờ, truyền bá với bất cứ ai hoặc tổ chức tôn giáo nào . Yêu cầu các vị đừng can thiệp đ̣i có ảnh hưởng vào lựa chọn riêng của mỗi cá nhân.

 • - Phải để cho người dân tham gia vào viêc quốc gia và tự họ quyết định vận mạng của ḿnh và của xứ sở bằng lá phiếu tự do của mỗi công dân.

 • - Sau cùng chúng tôi yêu cầu các vị làm một chút ǵ cho dân chúng nhờ để chứng tỏ cho người dân biết là chính phủ là cái ǵ cần thiết. Nh́n vào t́nh trạng giáo dục, xă hội, y tế hiện thời chắc các vị cũng hiểu nó tồi tệ tới mức nào và nó chỉ đủ đang phục vụ những ai ??? Nếu không phải chính qúi vị và đồng bọn có đảng tịch như qúi vị .

 • Thu gọn các điều khoản chúng tôi yêu cầu trên đây, chúng tôi đặc biệt yêu cầu các vị lưu ư và tôn trọng sự tự do ngôn luận một cách đúng đắn và tuyệt đối cho ngườ́ dân. Và điều khoản này phải được tôn trọng ngay hôm nay, như bản tuyên bố này phäi được tự do lưu hành trong mọi giới trong nước mà không bị trở ngại ǵ.

 • Thưa Các Vị:

 • Chúng tôi sẽ không đứng măi đấu tranh và chờ các vị thay đổi.

 • Tương lai của dân tộc, đất nước và các nỗi khổ của triệu triệu người dân không thể măi để qúi vị ngạo ngược , dối trá cai trị . Thái độ và hành động của qúi vị trước những yêu cầu này gắn liền với sinh mạng của qúi vị .

 • Đối diện với tên tội đố khủng bố của thế giới văn minh Osama Bin Ladin, Tổng thống của Hiệp chủng quốc Hoa Kÿ đă treo giá 25 triệu Mỹ kim. Các vị khi chống lại những tiến tŕnh dân chủ, tự do, nhân quyền cho con người, các vị trở thành những tên tội đồ của thế giới văn minh hôm nay

 • Xin các vị đừng để chúng tôi phải treo $250,000,000 đồng tiền Hồ cho mỗi cái đầu của các vị .

 • Chúng Tôi Mong Các Vị Hiểu Đây Là Cơ Hội Cuối Cùng Cho Các Vị Hoàn Thiện. Thời Hạn chót để các vị thực thi tất cả những yêu cầu trên là ngày 30/4/2005.

 • Lực Lượng Tuổi Trẻ Hành Động

 • Tuyên cáo số I

 • Xin người đọc in ra và phổ biến trong mọi giới

 • Tài Liệu này được gửi tới tận văn pḥng các nhân vật nêu trên và văn pḥng các chính phủ khác trên thế giới .  -- Nong Bi' Dai" (VietnancongSans@yahoo.com), August 09, 2004

 • Answers

  e,cai trang wed nay khong co y nghia gi ca????,ong ban viet cung chi co may nguoi o khong coi thoi.muon noi gi ve VN noi

  -- HOCHIMINH (vn_student2000@yahoo.com), August 18, 2004.

  "HOCHIMINH (vn_student2000@yahoo.com), August 18, 2004. "

  Nếu cảm thấy không thích th́ đừng đọc đừng tham gia ,nước tự do mà đâu ai bắt buộc ai !

  -- thich du thu (toollovers@comcast.net), September 23, 2004.


  Moderation questions? read the FAQ