Tin mat ve loi di chuc Ho Chi Minh cua CIA

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ngày 9 tháng 6 năm 1969 vào giữ khuya đồng chí Vơ Nguyên Giáp ,Lê Duẫn và Phạm Van Đồng được gọi gấp đến gặp Bác . Khi gặp ba người thân tín Bác liền nói : "Ta sáp đi gạp Stalin rồi nên ta muốn dặn gị các đồng chí 1-Phải chiếm Miền Nam bằng không Nga Tàu sẽ không để ta yên 2-Tiếp tục thực thi chánh sách tam vô cuả ta 3-Luôn luôn lấy lấy châm ngôn "không ǵ qúy bằng tự do và dân chủ Vơ nguyên Giáp liền hỏi : Thưa Bác ,nếu Miền Nam xung túc hơn Miền Bác th́ phải làm sao ? Bác trả lời : Phải san bằng cách biệt Lê Duẩn hỏi : Thưa Bác chánh sách tam vô c̣n thích họp không? Bác trả ḷi : Sao đồng chí mê muộn quá vậy! Vô đay có nghiă là nhiều chứ không phải không có Nhất vô gia đ́nh các đồng chí thấy ta vợ ta ,vợ tay ,vợ tàu ,vọ nga Nh́ vô tổ quốc nước nào đăi ngộ ta th́ ta là người nước đó thấy ta có tên ta ,tên tây ,tên tàu ,tên nga . Tam vô tôn giáo thế giỏí co bao nhiêu đạo thi ta theo bấy nhiêu đạo các đồng chi không thấy ta co phật giáo quốc doanh ,công giáo quốc doanh ,hồi giáo quốc doanh sao ? co đạo nào là có quốc doanh ngay . Phạm văn Đồng liền hỏi : Thưa Bác thế đập lập tự do là ǵ ? Bác nghe hỏi liền tức giận mà nói : đồng chí là người ngu nhất ,bọn tư bản họ tổ chức cháng quyền lệ thuộc nhau c̣n ta th́ đập lập tức đảng làm luật ,đảng thi hành đảng áp chế như vậy đảng không đập lậplà ǵ ? sau khi đảng được đập lập đảng có tự do .Thôi ta mệt lắm các đồng chí về đi . Một tuần sau Bác mất nhưng đến ngày 2 tháng 9 đảng mới công bố . Dân cả Miền Bắc khóc mỗi người được củ khoai. Dân cả Miền Nam khóc v́ thấy viễn ảnh đen tối . Bác ơi Bác chết làm ǵ ! Để cho thằng Duẫn lấy đi tấm chồng Bác ơi Bác chết làm ǵ ! Để cho thằng Phạm lấy nhà em đi Bác ơi Bác chết làm ǵ ! Để cho thằng Đỗ lấy đi cái quần Bác ơi Bác chết làm ǵ ! Để cho thằng Khải nó rờ chim em Bác ơi Bác chết làm ǵ ! Để cho thằng Mạnh bán em xứ người

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 08, 2004

Answers

Này nhà anh Thích Đủ Thứ, tôi không bỏ dấu sợ anh hiểu nhầm cái ḷng dạ tôi xem thường anh. Cái nguyên văn di chúc của Bác bây giờ tôi mới được nghe anh giải thích theo hệ thức này đấy nhá. Tôi e rằng anh diễn dịch có đúng ư bác Hồ như vậy không hay là anh nói vậy để bỉ mặt các lănh tụ kính yêu trong Phủ bộ của chúng tớ đấy. Tớ thâư nó bôi bác làm sao ấy. Thật đấy mà.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 09, 2004.

Đay là tài liệu mật nếu bác không tin th́ hỏi CIA hay là đồng chí Giáp ,Bác không thấy bây giờ đồng chí nào cũng có đào nhi làm cho bác Kỳ thèm nhỏ dăi nên bán rẻ đồng đội không ? ,bác có thấy mấy tên nằm vùng thứ gọc trong nội các NVT nếu không có bác Hồ làm sao Mỹ biết ?bác không thấy bọn cán bộ cao cấp cho con qua Mỹ du học để liên lạc với CIA không ? bác Giáp vừa già vừa không quyền hàng nên Mỹ đâu hứa hẹn ǵ nên bác tố những đồng chí khác ỏm cả tỏi ,c̣n đảng đập lập không ai kiểm soát nên đảng tự do ăn cướp ,bán tài nguyên ,bán người bàn đất . . .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 09, 2004.

oh,dzay tui my no co cho anh cai gi o ma anh chui HCM nhu thang con mat day chui ong gia` no the????thoi,dung chui nua,nghe o co lot lo tai the nao ay

-- HO CHI MINH (vn_student2000@yahoo.com), August 18, 2004.

địt con mẹ.. suốt ngày Minh râu ..chán chết .. die mẹ nó rồi th́ để cho ông ấy yên đi .. c̣n lôi người ta lên làm ǵ .. để sức mà chửi mấy thằng đưong thời th́ tốt hơn ..

-- Kill the King (Justice@justice4all.com), August 30, 2004.

Moderation questions? read the FAQ