Độc lập và Tự do

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Độc lập và Tự do

Nguyễn Mừng

Lúc sinh thời chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà Hồ Chí Minh có nói một câu mà ai cũng cho là chí lư. Ông bảo: "Không ǵ quư hơn độc lập và tự do".

Đúng, không có ǵ khổ hơn phải làm dân một nước bị mất chủ quyền, và bị đối xử như nô lệ, bị bóc lột để làm giàu cho dân nước xâm lăng. Cứ nhớ lại t́nh cảnh dân Việt, dân Ấn, dân Nam Dương dưới thời đô hộ Pháp, Anh và Hoà Lan, ta cũng thấy ngay không có độc lập th́ không thể nào phát triển quốc gia và đem lại b́nh an, hạnh phúc cho dân chúng được. Như vậy, độc lập là một trong những điều kiện rất quan trọng để đem lại tự do và hạnh phúc cho dân chúng.

Tuy nhiên, độc lập không thôi có đủ đảm bảo cho dân chúng được tự do hạnh phúc không? Cứ nh́n nước Irak dưới thời Saddam Hussein, Bắc Hàn và Iran hiện tại ta cũng đủ thấy độc lập dưới một chính thể độc đoán th́ người dân vẫn bị ḱm kẹp, áp bức bóc lột và mất tự do như dưới ách thống trị của ngoại bang vậy.

Đằng khác, có nhiều nước lệ thuộc vào nước khác mà người dân vẫn được sống hoàn toàn tự do. Như Hồng Kông, trước khi sáp nhập vào Trung Quốc, vốn là một thuộc địa của Anh. Đứng đầu chính phủ Hồng Kông lúc đó là một viên thống đốc người Anh. Nhưng viên thống đốc này chỉ giữ một nhiệm vụ tượng trưng mà thôi, c̣n bao nhiêu quyền lập pháp và hành pháp đều do những cơ quan dân cử đảm nhiệm hết thảy. V́ vậy ta thấy từ khi người Anh biết thay đổi chính sách thuộc địa của họ cho có tính cách dân chủ, người dân Hồng Kông vui vẻ sống dưới luật pháp của Anh, và ta không hề thấy họ phản đối sự cai trị của người Anh hay đ̣i tách rời khỏi đế quốc này bao giờ. Trái lại, từ khi ḥn đảo này sáp nhập vào Trung Quốc, thử đếm xem đă có bao nhiêu cuộc biểu t́nh đ̣i tự do, dân chủ?

Rơ ràng độc lập không đủ đem lại tự do cho dân chúng, nếu không được kèm theo một chế độ dân chủ, bảo đảm những quyền lợi căn bản của con người, như quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng v.v.

Nhiều người cho rằng những quyền nói trên chỉ phục vụ một thiểu số trí thức và có vẻ trừu tượng quá. Phần đông dân chúng chỉ cần được yên ổn làm ăn, họ không cần đọc báo, không cần lập đảng phái, hội họp v.v. Những người đó không chịu nh́n rơ sự thật. Trong một chế độ độc tài đảng trị người dân không bao giờ được yên ổn làm ăn. Họ luôn luôn bị các cơ quan công quyền hạch sách, quấy nhiễu. Chính vị thủ tướng (hay phó thủ tướng?) nước Việt Nam cũng than phiền rằng nạn tham nhũng rất trầm trọng, không làm sao trừ tiệt được. Thưa, cách độc nhất để trừ tham nhũng là dân chủ hoá chế độ, để người dân có thể phanh phui những tệ đoan của các viên chức nhà nước mà không sợ bị chụp mũ là phá rối an ninh trật tự, hay phản loạn. Chính phủ Việt Nam đă ra bao nhiêu thông cáo, chỉ thị cấm tham nhũng mà nạn tham nhũng có bớt đi được phần nào đâu? Rơ ràng cách duy nhất để bài trừ tham nhũng là cởi mở chế độ, băi bỏ nạn độc tài đảng trị.

Không những dưới một chế độ độc tài, người dân thường hay bị áp bức, sách nhiễu, mà những nước này thường chậm tiến hơn những nước dân chủ, trong đó người dân có cơ hội phát triển mọi khả năng của ḿnh.

Khỏi cần lư luận dài ḍng, cứ so sánh những nước cùng hoàn cảnh địa lư và nhân văn như nhau, nhưng một bên được tự do, một bên bị cùm kẹp trong một chế độ độc đoán, ta cũng thấy t́nh h́nh khác nhau xa. Cứ nh́n Nam và Bắc Hàn th́ đủ rơ: hai nước đó vốn cùng một quốc gia, một dân tộc, một văn hoá. Mà Bắc Hàn lại được nhiều tài nguyên phong phú hơn. Vậy mà một bên th́ phồn thịnh nhất nh́ ở châu Á, c̣n một bên th́ lâm vào cảnh đói kém cùng cực. Lư do duy nhất là v́ họ sống dưới hai chế độ khác nhau. Khi nh́n chung những nước như Đài Loan, Thái Lan, Mă Lai Á một bên, rồi nh́n Miến điện, Việt Nam một bên, ta cũng thấy sự cách biệt như vậy.

Nguyễn Mừng

(Champaign, Hoa Kỳ)-- Sinh-Ho`n (CSVN_COM@XHCN_Nha`Si'.com), August 08, 2004

Answers

Response to Độc lập vĂ  Tự do

Khi bác Hồ tuyên bố "Không ǵ quư hơn độc lập và tự do". Mọi người dân Bắc hoan hô ,bác chết đă lâu bọn cộng sản tiếp tục thi hành câu đó . Tại những nước dân chủ ,tất cả tổ chức theo " lập pháp ,hành pháp và tư pháp " có nước thêm giám sát hoặc tối cao pháp viên .Đó là cái thế để tránh lạm quyền ,độc tài .

Tại XHCN ,Đảng xử lư cả bốn quyền trên nên Đảng được đập lập

Khi Đảng được đập lập Đảng được tự do ăn cướp ,bỏ tù ,thủ tiêu ,cát đất ,bán dân . .

Khi Bác nói có dụng ư là "Đối với Đảng ,Không ǵ quư hơn độc lập và tự do".

Khổ thay người dân đă hiểu sai . Câu phải nói là ",Không ǵ quư hơn độc lập và tự do cho dân Việt Nam ".

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 11, 2004.


Response to Độc lập vĂ  Tự do

Tôi th́ lại nghe khác. Tôi có dịp tṛ chuyện với 1 người con cháu của 1 bà hộ lư của bác. Tôi nghe rắng bác phát biểu câu này vào những năm cuối đời khi bác trở thành lẩn thà lẩn thẩn. Lúc đó Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng lên cầm quyền, mọi cử chỉ của bác đều bi Lê Duẩn và đàn em khống chế. Có người tặng cho bác bộ quần áo, bác cũng không dám nhận mà đề nghị phải hỏi qua các chú Đồng, chú Duẩn. Ngay cả chuyện ghệ của Bác là Nông Thị Xuân bị đàn em là bộ trưỡng công an TQ Hoàn đè ra chơi rồi đem đi thủ tiêu bác cũng chẳng dám hó hé. Vào lúc này bác đă thốt lên câu: "Không có ǵ quư hơn độc lập, tự do".

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), August 11, 2004.

Response to Độc lập vĂ  Tự do

Thằng già Hồ nó chỉ bịp bợm, nó chỉ đứng sau đít thằng Ba Dzuẩn, thằng Đồng, thế ai bảo no phải ngủ với cô gái Tầy Nguyễn Thị Xuân 20 tuổi đáng tuổi cháu tuổi chắt của thằng già mất nết này, li,ch sử c̣n đó ai là ngướ có công trạng với đân với nước se để tiếng thơm cho hậu thế,Giặc cờ đỏ và thằng Hồ Chủ tịt chỉ là một vết nhơ trong Lịch Sử Việt Nam, xác thằng Hồ và bọn giặc cờ đỏ rồi đây như số phận của vợ chồng nhà thằng Ceaucesscu ở Đất Lỗ Ma Ni ( Romania ). Cá ngàn thằng sinh viên Công an áo vàng cũng không cứu được cái chế độ thối nát như cái xác không hồn của thằng Hồ lai căng chí trá, moẹ6 bọn ba que sỏ lá cướp chính quyền năm 1945, nay Nhân Da6n đă tỏ ai có tôi ai có công với Đất Nước Dân tộc, Giặc cờ Đỏ và Đảng của nó không có chỗ đứng v́ nhân dân đă sáng mắt ra nay không tin vào ba cái bánh vẽ tuyên truyền rẻ tiền của chúng. Chào Quyết Thắng, Hẹn Các Bạn ơ Hà Nội Ngày Giải Phóng.

-- Dan_Ve Hố Lai (Dan_Ve@CNCS_dachet.com), August 12, 2004.

Moderation questions? read the FAQ