Chủ nghĩa CS và tệ nạn xă hội

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chủ nghĩa CS và tệ nạn xă hội

Michael Vo Cái răng cái tóc là gốc con người

Từ xa xưa khi mỗi dân tộc đă được thành lập thành những bộ lạc, đặt ra những nội quy, điều lệ, luật pháp để bảo vệ bộ tộc và phát triển dần thành quốc gia xă hội. Từ đó, đặt ra những nền móng cơ bản đạo đức, quan niệm về một xă hội lành mạnh, quan điểm nhân sinh quan về con người và đặt ra những điều luật để răn dạy người đời làm lành tránh điều xấu, phân biệt chánh tà, thúc đẩy mọi người cùng nhau xây dựng một nền văn hoá XH ngày một tiến bộ hơn cho dân tộc, quốc gia của ḿnh.

Nh́n lại những quá khứ đau buồn của dân tộc Việt, một dân tộc bị nhiều ngh́n năm đè nén, áp bức dưới các thế lực ngoại bang, trong nước các đời vua chúa vẫn luôn tham sang hưởng thụ, không đoái hoài đến vận mạng đất nước, và điều đó luôn đưa đến chiến tranh, đói nghèo, lạc hậu cho dân tộc.

Những vết xe đổ trong các triều đại như Lê Chiêu Thống, Trịnh Sâm, Mạc Đăng Dung ... là những vết nhơ trong lịch sử dân tộc, nhưng luôn được các nhà chính trị sau này áp dụng làm phương châm và kim chỉ nam để mong đạt được quyền lực, tham chiếm địa vị, để từ đó có được những đặc ân, quyền lợi, tha hồ vơ vét của cải vật chất cả nước cho riêng cá nhân và thuộc hạ ḿnh.

Khổ nạn dân tộc Việt đă từ lâu không chỉ phải chấp nhận kiếp sống nô lệ dưới ác thống trị ngoại bang, mà c̣n là những nổi đau đớn, nhục nhă do chính triều đại phong kiến, các nhà vua chúa tham quyền hưởng lộc và điều đó đă làm cho dân tộc Việt chúng ta phải nằm trong ṿng lẩn quẩn lạc hậu nghèo đói, xấu xa thoái hoá đạo đức và thù hằn ganh tị lẩn nhau trong nhiều thế kỷ qua và đưa đến t́nh trạng tha hoá, băng hoại nhân phẩm đạo đức trong thời đại mới ngày nay.

Vào đầu thế kỷ 20, khi chủ nghĩa CS ra đời, cùng với các phong trào đ̣i độc lập, chủ quyền của các nước thuộc địa dấy lên khắp nơi trên thế giới. Cũng là lúc dân tộc VIỆT NAM ta đứng trước một ngả rẻ quan trọng để quyết định vận mạng cho dân tộc.

Oâng Hồ chí Minh, một nhà chính trị có tinh thần ái quốc, nhưng đă chọn lư tưởng sai lầm cho đất nước, và gieo rắc nọc độc CS cùng với thuyết lư vô thần, tàn độc để làm cuộc cách mạng cho dân tộc Việt.

Chủ nghĩa CS, và thuyết Marx- Lê nin, với nguyên lư đánh đổ chủ nghĩa tư bản, vu cáo trắng trợn về sự bóc lột giá trị thặng dư lao động trong quá tŕnh sản xuất, đă làm nên một cuộc biến động lớn trong lịch sử thế giới và đưa đến cuộc cách mạng vô sản cướp chánh quyền về tay tầng lớp công nông. Điều đó thật sự chỉ che giấu các ḷng tham vô đáy của một tổ chức, nhóm người đă lợi dụng đa số tầng lớp công nông, lợi dụng ảnh hưởng nặng nề giai cấp phong kiến, mưu quyền đặc lợi để cướp đoạt không chỉ tài sản của những tầng lớp tạo ra của cải vật chất cho XH mà c̣n tham vọng quyền lực chính trị để tạo thêm sức mạnh nhằm tăng thế lực, tha hồ vơ vét của cải vật chất và làm băng hoại XH như các triều đại vua chúa xa xưa.

Phong trào cách mạng Việt minh trong những thập niên 30, thế kỷ 20, lợi dụng t́nh trạng lạc hậu, ngu dốt, chậm tiến của dân tộc Việt đă thành công trong việc cướp đoạt tài sản, ruộng đất, và toàn thắng trong lĩnh vực chính trị. Một lần nữa, dân tộc Việt phải chịu cảnh lầm than, hận thù, chém giết trong suốt chiều dài lịch sử 1930- 2000. Với phương châm đánh đổ bọn thực dân, cường hào ác bá, tư sản, CSVN đă làm nên những cuộc đấu tố man rợ, thanh trừng, chém giết các thành phần đối lập, gây nên cuộc nội chiến nam bắc và cước đoạt tài sản, của cải một cách công khai “ có giấy phép“.

Một lần nữa đă đưa dân tộc Việt trở về với quá khứ, một lần nữa đưa dân tộc Việt trở về với chế độ phong kiến mà trong đó sự nhân bản đạo đức đi đến đồi bại, con người mất đi lư trí, sáng suốt để nhận định đâu là công lư, lẽ phải. Đâu là nền tảng của luật pháp, đức hạnh con người.

T́nh trạng đất nước Việt hiện nay sau gần 30 năm thống nhất đất nước dưới sự lănh đạo CSVN là những con số, là những sự kiện, h́nh ảnh mà nhân loại thế giới phải ngoảnh mặt đi khi nh́n về một đất nước và con người VN.

Đất nước Việt đang đứng trước t́nh trạng vô luật pháp, hệ thống chính quyền tham nhũng từ trung ương đến các cấp địa phương, thanh niên phải đi làm nô công khắp nơi trên thế giới, phụ nữ phải bán thân nuôi miệng, thậm chí trẻ em cũng phải sa lầy vào con đường tệ nạn XH, hay bị lôi kéo bắt buộc vào con đường tội lỗi mà không một cơ quan, tổ chức nào có thể giúp cho các thế hệ mầm non sau này có một cơ may trở về để làm lại cuộc đời và cùng nhau xây dựng lại căn nhà Việt nam đă đổ nát do chính những tên CSVN, những nhà làm chính trị với những tham vọng điên rồ, tàn ác, bạo lực và tâm hồn họ không c̣n một niềm tin nơi đấng thiêng liêng, nhân cách đạo đức để giữ lại nhân bản, lề lối cho dân tộc.

Cái răng cái tóc là gốc con người.

Câu thành ngữ ngày xưa nay đă bị biến hoá hoàn toàn, khi XHVN hôm nay đang h́nh thành bởi bạo lực, tham vọng và dựa trên luật rừng của CS.

XHVN hiện nay đang thuộc về những kẻ có trong tay quyền lực và tài sản tiền bạc. Nhưng những của cải vật chất mà hiện nay mà họ có trong tay, những nhà giàu có hôm nay có một tên gọi thân thiện, hoa mỹ hơn là những nhà tư sản dân tộc chứ không phải bọn cường hào ác bá hay tư sản mại bản như ngày xưa, nhưng tài sản họ đang chiếm giữ không khác ǵ hơn là chiếm đoạt từ cái gọi là “tài sản của nhân dân, của cải quốc gia“ mà với chính sách kinh tế XHCN, với con đường đi đến một XH đại đồng, những tài sản chiếm đoạt trước đây tập trung vào trong tay quản lư dưới danh hiệu “Nhà nước quản lư“ và bây giờ được “tư hữu hoá“ cho người thân, con em họ trước khi chế độ CSVN chấm dứt.

Những hành động ngậm máu phun người của một bọn người vô thần, bạo tàn CS, đă đến lúc mọi người dân Việt trong và ngoài nước vạch mặt bọn bất lương, một bọn đang khoác lên người với chiếc áo “ yêu nước, cách mạng vô sản“ đă thực sự hiện h́nh là những tên ác thú không c̣n tính người.

Hiện nay, mọi quyền lực, mọi cơ sở vật chất điều nằm trong tay các thành phần đảng viên và người thân của bọn họ. Nhưng một sự quan tâm đến sự sống c̣n của một dân tộc quốc gia, họ đă không làm tṛn bổn phận, mà c̣n ra sức chống đỡ bằng cách dâng đất, bán biển để kéo dài triều đại nhơ nhuốc CS, một XH Việt Nam trong sự ngụp lặn của tệ nạn XH, cướp đoạt, đĩ điếm mà con người Việt trong nước cũng như một số người Việt hải ngoại đă không c̣n nh́n ra sự phân biệt chánh tà, không c̣n nh́n ra nhân bản con người. Chấp nhận cuộc sống của một con người chưa phát triển đấy đủ về lư trí cũng như thể chất và chỉ lên tiếng oán than hay chửi đời một cách phi lư mà không t́m một giải pháp hữu hiệu nào để hoá giải chế độ CS hay cứu lấy con người Việt chúng ta đang mỗi ngày càng dấn thân vào con đường tội lỗi mà không bao giờ t́m ra con đường quay trở lại cuộc sống b́nh thường và sự phát triển hiện nay trên toàn thế giới.

Tệ nạn XHVN ngày nay là một tiếng chuông báo động đến tất cả mọi người dân không chỉ trong nước mà trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Những sự kiện vi phạm luật pháp, những sự việc ô nhục trong những hàng tít dài trên các báo chí trong nước hay hải ngoại không chỉ là những tin tức giật gân, là đề tài giải trí hay bàn tán cho vui miệng mà chính là đại nạn của dân tộc Việt chúng ta.

Mọi người dân, mọi tầng lớp trong XH, những nhà chính trị c̣n một chút ǵ trong ḷng tinh thần yêu nước dân tộc, c̣n một chút ǵ ḷng tự trọng con người nên nh́n thấy con đường phong kiến, chế độ CS là nguyên nhân chính yếu gây ra các chuyện nghịch lư, gây ra những chuyện tày trời mà lịch sử VIỆT NAM vẫn cứ lập đi lập lại trong nhiều thế kỷ qua.

Một con đường đúng đắn cho dân tộc, một thể chế chính trị tốt hơn cho đất nước để loại bỏ tập đoàn CS và xây dựng một thể chế dân chủ, đa nguyên dưới ngọn cờ quốc gia để cùng nhau xây dựng lại đất nước Việt điêu linh không chỉ v́ chiến tranh, hận thù mà hiện nay là tệ nạn XH. Đầu tàu cho dân tộc Việt hiện nay, tập đoàn lănh đạo CS là một bằng chứng, là một băng đảng với đầy đủ bạo lực, luật pháp để làm nên những cuộc tham nhũng, những dịch vụ làm ăn phi pháp qui mô có tổ chức, và hiển nhiên theo quan điểm của CS là hoàn toàn hợp pháp, đúng đắn và tiếp tục đưa dân tộc Việt đi vào con ngỏ cụt không lối thoát, đi dần đến một chế độ nô lệ cho khắp quốc gia trên thế giới v́ nghèo đói, mất nhân phẩm, đạo đức của người Việt chúng ta.

V́ sự sống c̣n dân tộc, v́ tiền đồ quốc gia, mong rằng mọi thành viên, mọi gia đ́nh, mọi công dân hăy bỏ qua hiềm khích cá nhân, bỏ qua hận thù trong dĩ văng và cùng nhau bắt tay dựng lại căn nhà VIỆT NAM trên tinh thần dân tộc, và cho một VIỆT NAM ngày mai được xán lạn hơn, không c̣n CS và những tên bạo chúa.

Ngày uất hận năm nay, sẽ là ngày để tất cả người Việt trong và ngoài nước chúng ta nh́n về dĩ văng, và cùng nhau lên án chủ nghĩa CS và những tên tội phạm chiến tranh đă đưa người dân việt gần một thế kỷ nay vào con đường hận thù, tranh chấp chính trị và kéo theo một XH tan nát, nghèo đói, nhục nhă dưới chế độ và lư tưởng CS.

Ngày 30.4 năm nay sẽ là ngày đánh dấu những tội ác chồng chất, bạo tàn, gian trá của một bọn người ngoan cố bám víu vào lá bùa CS để tiếp tục kéo dài triều đại phong kiến, vơ vét tài sản quốc gia cho cá nhân và người thân của chúng.

Chế độ CS diệt chủng và đưa quê hương đất nước đi đến tận cùng của những sự đau khổ, bất hạnh phải thật sự chấm dứt trên quê hương.

Đồng bào Việt chúng ta, dù ở một nơi nào đó trên quê hương, hăy cùng nhau từ bỏ lư tưởng CS, rủ sạch những lỗi lầm mà chỉ chế độ CS, thuyết lư vô thần đă đưa mọi gia đ́nh, mọi cá nhân, thế hệ thanh thiếu niên đi vào con đường nghèo đói, băng hoại và tàn ác.

Nước Việt chúng ta sẽ có ngày cùng với nhân loại tiến bộ trên thế giới bắt tay bè bạn và cùng nhau bảo vệ cũng như giữ vững nền hoà b́nh thế giới.

Mong rằng những người dân Việt yêu nước, những người c̣n mang trong huyết quản ḍng máu da vàng hăy cùng nhau vạch mặt bọn phản thần hại dân đang cố gắng đè bẹp mọi nguồn phát triển, tự do và tiến bộ của dân tộc dưới một ngọn cờ chính nghĩa quốc gia.

Germany, ngày 13.04.04

Kính

Michael Vo

-- Ngo Quyen (ngo.quyen@yahoo.com), August 08, 2004


Moderation questions? read the FAQ