Hà Nội tri ơn sự trợ giúp của Liên Xô trong chiến tranh Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hà Nội tri ơn sự trợ giúp của Liên Xô trong chiến tranh Việt Nam Friday, August 06, 2004 5:31:45 PM L.E THUY & VAP

MOSCOW, Nga (Moscow Times) - Ṭa Đại Sứ Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Moscow hôm Thứ Năm 5 Tháng Tám đă tổ chức cuộc gặp gỡ những cựu chiến binh thời Liên Xô đă từng sang Bắc Việt giúp quân đội Cộng Sản Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Theo tin tức báo chí, Đại Tá Nguyễn Mạnh Kính - tùy viên quân sự của Ṭa Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam ở Moscow, đă bày tỏ ḷng biết ơn các cựu chiến binh Nga nói riêng và nhân dân Liên Xô và Nga nói chung, đă giúp đỡ Hà Nội trong cuộc chiến chống Mỹ.

Ông Nguyễn Mạnh Kính nhấn mạnh rằng các cố vấn và chuyên gia quân sự Liên Xô đă luôn luôn sát cánh cùng Việt Nam đánh chặn các máy bay Mỹ ở miền Bắc Việt Nam.

Trước đây Liên Xô và các nước cộng sản khác luôn luôn phủ nhận sự hiện diện của quân đội của họ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, nhưng ngày nay th́ chính quyền Cộng Sản Việt Nam đă nói lên sự thật này, v́ c̣n phải trả nợ đủ thứ cho các nước trên. -------------------------------------------------------------------- Cộng Sản Việt Nam đă ḷi cái bản mặt đi sách dầy cho Liên Sô cũ, Nga nay là một Nước dân chủ họ chả ke cái việc ám ơn này. Cứ có $$$ là có MIG, có AK, cám ơn ăn thua gị

Nam Kỳ khởi Nghĩa Tiên Cộng Sản

-- NAM_KY (NAM_KY@CSNguNhat.com), August 08, 2004

Answers

Response to HĂ  Nội tri ơn sự trợ giĂºp của LiĂªn XĂ´ trong chiến tranh Việt Nam

Mấy cái nhà anh trong phủ này ăn nói linh tinh qua, cứ 'lấ vải thưa mà che mắt thánh' thôi !!! Không có vũ khí tối tân hiện đại của Liên sô thì làm sao ta địt lại Mỹ. Việc gì phải dâú với diếm. Nói sao mà dở hơi thế !!!

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 08, 2004.

Moderation questions? read the FAQ