NDVN sẵn sn lấy mu ể rửa sạch vết nh của lịch sử .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

NDVN sẵn sn lấy mu ể rửa sạch vết nh của lịch sử .

-- chan (nguyentuongchan@yahoo.com), August 08, 2004

Answers

Response to NDVN sẵn sÃn lấy mÃu Ãể rửa sạch vết nhà của lịch sử .

Vết nh no c, Việt Nam nh bại qun xm lợc ?

-- yeu viet nam (vietnamquehuongtoi@yahoo.com), August 08, 2004.

Response to NDVN sẵn sàn lấy máu ðể rửa sạch vết nhõ của lịch sử .

Mấy nh anh ny n khng ni c vậy m cũng òi thảo luận tay i. lão Sa ì Hu Sen c cả trm ci biệt thự, sống nh ng Hong chuyện 1001 m xứ Bat. Còn bc Hồ cần kiệm lim chnh sống cả ời thanh bần, ht c mỗi iếu thuốc Phi lp M t m cc anh ch trch ủ trò. Tớ giờ thch ht thuốc 3 số c ai bẩu tớ l phản ộng u, khng những tớ m cc quan chức nh nớc ai giờ cũng thch 3 số, thế mới lạ. Chắc l lũ XỊA bỏ ci chất gì vo thuốc 3 số ấy, ht nghiền chết ợc, chả trch nớc ta hủ ha 3 số qu sức. Phải cảnh gic ln nh. Còn bc, thật l tội nghip, còn sống c cy v sữa miền nam tặng cho, tới tắm hằng ngy m chả ợc n tri v sữa no, trồng cho cc chu nhi ồng hởng. ến lc chết rồi mới c ci c ngi ở Ba ình ể mồ yn mả ẹp m cc anh chửi bới om xòm. ể cho bc yn chứ !!!

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 08, 2004.

Response to NDVN sẵn sàn lấy máu ðể rửa sạch vết nhõ của lịch sử .-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 08, 2004.

Response to NDVN sẵn sàn lấy máu ðể rửa sạch vết nhõ của lịch sử .

Bố Khỉ D thơ với văn kiểu K ph ci lồi ngồi ci cốc, Ối giời i miền bắc c thiếu g c cuống m bc phải Thch Đu Đủ, c ph th hề từ khi ban M Thuật được Đảng ta rải phng, cả nước thếu g c chua c pho m co lại l min`h sứ bắc h cn c thật nhiều c` chớn jơn cả c cuống tht l thin đường x hội chủ nghĩa dn ht thuốc ba v điện bin tam đảo, Bc v Đảng ta ht thuốc Philip m dt như anh long qun kể chỉ thiếu một điều tố kỵ v b mật đồng bo chưa biết n đảng ta ti nắm đ sng tạo ra thuốc 35 (555) ht vo n m tơi đồng tử đấy sưởng đẻ rồi hề trng ai cũng n Nng thị xun thị Đồng ch Nguyễn Cng Hoan đnh xe cho bc đi thăm c xun nh, ci Dow Jones th nhầm nh g, min`h giải phng saụ

-- Dn Vệ Hố Lai (Dan_Ve@CNCS_dachet.com), August 11, 2004.

Moderation questions? read the FAQ