Chng ti chn ght chế ộ CS ộc ti , ngu dn .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chng ti chn ght chế ộ CS ộc ti , ngu dn . NDVN .

-- chan (nguyentuongchan@yahoo.com), August 08, 2004

Answers

Response to Chúng tôi chán ghét chế ðộ CS ðộc tài , ngu dân .

Cam on mot nguoi tre dam noi su that ,mong rang nhung nguoi tre khac cung lam nhu vay ,tuy nhien hien gio chu phai thoi co ,rang dung de chung bat ,toi xin ke mot cau chuyen that do nguoi quen ke : Trong toan cai tao o ngoai Bac co nguoi la con ruot cua tuong Song Hao ,anh ta viet tho cau cuu goi Song Hao ,mot thang sau anh ta nhan duoc tho tra ve voi chu "da doc" cut lun ,anh ta xe tho va the khong nhan Xong Hao lam cha nua ,toi khong biet ket qua ra sao ve sau .

-- thich du thu (Toollovers@comcast.net), August 08, 2004.

Response to Chúng tôi chán ghét chế ðộ CS ðộc tài , ngu dân .

C khn thì phải ngoan nh !!! Ở ời ci gì cũng vậy, con giun xo lắm phải quằn.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 08, 2004.

Response to Chúng tôi chán ghét chế ðộ CS ðộc tài , ngu dân .

Chng my đang sủa ci r vậy?

-- yeu viet nam (vietnamquehuongtoi@yahoo.com), August 08, 2004.

Response to Chúng tôi chán ghét chế ðộ CS ðộc tài , ngu dân .

Tớ những tởng ci trình ộ i tờ rt của tớ l hạ tầng c sở rồi, thế m còn c anh ội quần, ấy ội sổ dới tớ 1 bậc thế mới hay l: Nhìn ln khng bằng ai. Nhìn xuống chì thấy ngời yu nớc.

Thi bỏ bu nh tớ rồi.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 08, 2004.


Moderation questions? read the FAQ