Hệ Thống Y Tế CSVN Nghèo Nàn Nhất Vùng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hệ Thống Y Tế CSVN Nghèo Nàn Nhất Vùng

(Hà Nội - VNN) Một báo cáo của Ủy Ban Thống Kê thuộc Bộ Y Tế nhà nước cộng sản Việt Nam phổ biến mới đây cho biết t́nh trạng chăm sóc y tế của Việt Nam được đánh giá là thấp nhất trong vùng. Theo báo cáo này, ngân sách dành cho lănh vực y tế của Việt Nam tính theo đầu người là 5 Mỹ kim/năm. Con số này thấp hơn rất nhiều so với Thái lan (44 Mỹ kim) hay Mă Lai (63 Mỹ kim), và cũng thấp hơn cả Nam Dương (7 Mỹ kim) hoặc Lào (8 Mỹ kim). Tại những nước phát triển, con số này là 2.000 Mỹ kim. Theo các chuyên viên quốc tế, t́nh trạng tệ hại do ngân sách nghèo nàn lại c̣n làm người dân khốn khổ hơn v́ sự phân phối không hữu hiệụ 41% ngân sách được xử dụng cho việc mua dược phẩm, trong khi chỉ có 15% dành cho chi phí nhân sư Tại những quốc gia khác trên thế giới, ngân khoản dành cho dược phẩm là 15-30%, và cho nhân sự là 50-70%. Trung b́nh một người dân Việt Nam chi tiêu hàng năm số tiền 14 Mỹ kim cho việc chữa trị bệnh tật. Con số này trên thực tế không đồng đềụ Người miền Nam có khả năng chi tiêu cao hơn (19,8 Mỹ kim) so với người dân thượng du miền Bắc có con số thấp nhất, là 5,9 Mỹ kim. Người giầu có khả năng chi tiêu về y tế nhiều hơn người nghèo là 4 lần. Phần lớn số tiền này được xử dụng để mua dược phẩm và chữa trị trong lănh vực y tế tư nhân.

-- Ngo Quyen (ngo.quyen@yahoo.com), August 08, 2004

Answers

Response to Hệ Thống Y Tế CSVN Nghèo NĂ n Nhất VĂ¹ng

Nhà anh Ngô Quyền này chỉ khéo lo xa. Nước ta bây giờ ăn uống dinh dưỡng theo đúng kỹ thuật và chức năng trong cơ thể con người, làm gì có ốm đau mà lo toáng lên thế !!! Như tớ là phục viên thỉnh thoảng có vài vết thương cũ mang trong người từ thời chiến tranh chống Nỹ cứu nước, thỉnh thoảng trái gió giở giời nó hành mà tớ cũng đâu có kêu ca, 'ốm no bò dậy' cả thôi, phải khắc phục khó khăn chứ lị, ai đâu như các anh hở cái là vào gặp bác sĩ xin vài viên thuốc cảm vớ vẩn, tớ váng đầu tí là có nồi nước xông, bảo đảm hết bệnh ngay, mà lại nhanh chóng chả tốn kém là mấy. bài thuốc dân tộc đấy chứ không phải tớ bịa ra đâu. Chúc sức khỏa các bác nhá.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 08, 2004.

Moderation questions? read the FAQ