Bùi Quốc Huy, Phạm Sỹ Chiến c ược ặc x?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bùi Quốc Huy, Phạm Sỹ Chiến c ược ặc x?

Tổ tư vấn của thành viên Hội ồng tư vấn ặc x Trung ương, hm qua, vừa nhm họp ể triển khai Quyết ịnh 478 về ặc x nm 2004-2005. Những phạm nhn tại vụ n Nm Cam c ược xt ặc x dịp này? ng Trần ại Hưng (Ph trưởng ban Nội chnh Trung ương, thành viên Hội ồng) ã trả lời về việc này.

- Những ối tượng nào sẽ ược xt ặc x, thưa ng?

- C 3 ối tượng: (1) những người bị kết n phạt tù mà ang chấp hành hình phạt tại cc trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng và Bộ Cng an quản l; (2) người bị kết n phạt tù ang ược hoãn chấp hành hình phạt tù; (3) người bị kết n tù ang ược tạm ình chỉ chấp hành hình phạt tù.

- iều kiện ể c thể ược xt ặc x cụ thể ra sao, thưa ng?

- Người bị kết n phạt tù ang chấp hành hình phạt trước hết phải chấp hành tốt cc quy chế, nội quy của trại; tch cực học tập và lao ng, cải tạo và trong qu trình phải ược xếp loại kh trở lên. Một yêu cầu khc là phạm nhn phải chấp hành ược t nhất 1/3 tổng số thời gian phạt tù.

Với ối tượng bị phạt tù chung thn thì phải chấp hành t nhất ược 10 nm tù rồi. Còn trường hợp n tử hình ược n giảm xuống tù chung thn thì thời gian chấp hành hình phạt tù phải tối thiểu từ 12 nm trở lên.

- Quyết ịnh ặc x của Chủ tịch nước vừa cng bố ã loại những phạm nhn phạm tội rất nghiêm trọng và ặc biệt nghiêm trọng về an ninh quốc gia, c 3 tiền n trở lên; phạm nhn cầm ầu cc tổ chức tội phạm, hoạt ộng bng nhm và c tnh chất xã hội en ra khỏi diện ược xt ặc x. Vì sao vậy thưa ng?

- Việc ặc x phải ảm bảo khng làm ảnh hưởng ến an ninh quốc gia, trật tự xã hội. Mà những ối tượng trên thì khng ai dm khẳng ịnh là khi ược thả ra, họ sẽ khng ti phạm.

- V dụ như vụ n Nm Cam và ồng phạm ược coi là hoạt ộng xã hội en c tổ chức. Nhưng trong lại c những quan chức như Phạm Sỹ Chiến, Bùi Quốc Huy, Trần Mai Hạnh. Vậy những ối tượng này cũng khng bao giờ ược xt ặc x, thưa ng?

- ng là dư luận vẫn gọi là bng nhm tội phạm Nm Cam. Song những phạm nhn từng là quan chức, khng phải là thành viên của nhm này, họ chỉ là người c trch nhiệm trong việc quản l, c sai phạm trong việc tạo iều kiện cho bng nhm xã hội en hoạt ộng. Vì thế nếu cải tạo tốt, họ vẫn ược xt ặc x.

- Thưa ng, những ối tượng nằm trong diện gia ình c cng với cch mạng, thương binh, người bị kết n do phạm tội về kinh tế c ược ưu tiên ặc x?

- Cũng khng hẳn là ưu tiên, mà chủ trương ặc x lần này c mở rộng thêm một số ối tượng ặc biệt như: bản thn là thương binh, bệnh binh, gia ình c cng với cch mạng; ược thưởng hun chương hoặc huy chương, gia ình c hoàn cảnh kh khn.

Những ối tượng khc là người trong qu trình chấp hành hình phạt tại trại giam ã lập cng lớn, hay ã qu già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo; ối tượng phạm những tội về kinh tế mà ã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền và hoàn thành tốt việc bồi thường dn sự của bản n ã tuyên; người ang ược hoãn chấp hành hình phạt tù nhưng ã già yếu (trên 70 tuổi), khng còn khả nng phạm tội...

Với những trường hợp nêu trên, iều kiện xt n x c nới lỏng hơn. Nếu họ thực hiện cải tạo tốt thì chỉ cần chấp hành hình phạt dược 1/4 tổng số thời gian phạt tù (n tù c thời hạn), 8 nm với n tù chung thn và chấp hành trên 10 nm với n tử hình ược n giảm thì sẽ ược xt ặc x.

- Bấy lu dư luận thường lo lắng c việc "chạy chọt" ể ược ặc x", kiến của ng về việc này thế nào?

- Kể cả trước y và trong ợt này, nếu pht hiện nơi nào xảy ra chuyện "chạy chọt" thì phải xử l nghiêm.

- Hội ồng Tư vấn ặc x trung ương c biện php gì ể ngn chặn hành vi này, thưa ng?

- Hội ồng sẽ thành lập 9 oàn chuyên viên ể i kiểm tra cc nơi. Sau khi cc nơi trình hồ sơ lên, hội ồng sẽ phải ối chiếu, kiểm tra từng trường hợp. Mỗi thành viên Hội ồng tư vấn phải c một tổ tư vấn gip việc (hơn 10 người) ể kiểm tra lại hồ sơ mà cc ịa phương trình lên. Mình làm chặt chẽ, cng khai như vậy, yếu tố tiêu cực kh mà len vào ược.

- Những quy ịnh, tiêu chuẩn sẽ ược niêm yết thế nào trong trại giam ể phạm nhn ược biết?

- Cc trại sẽ phải thực hiện việc cng khai cc quy ịnh về tiêu chuẩn, iều kiện ặc x. Trên cơ sở ể chnh cc phạm nhn bình bầu cng khai người nào ủ tiêu chuẩn, người nào khng. Thậm ch, nếu phạm nhn ủ cc tiêu chuẩn mà khng ược xt ặc x, người t còn kiện ấy chứ.-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), August 07, 2004


Moderation questions? read the FAQ