Dien Dan "Tieng Noi Dan Chu"

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chào Quí Vị.

Gần đây, tôi có nhận được email trong nước báo cho tôi biết, 1 sô ISP trong nước đă đưa tên forum của chúng ta vào firewall block list. Như vậy sẻ chỉ c̣n 1 số người ở trong nước có thể tham gia vào diển đàn này.

Để đối phó với t́nh h́nh này, tôi đă đăng kư vào Yahoo Group, tạo ra 1 group mới nhằm để có thể gởi email cho các vị ở trong nước cũng như nhận các message của các quư vị ở trong nước gởi ra. Group này sẻ hoạt động như 1 mailing list nhằm chuyển các tin tức từ bên ngoài vào VN qua email. Và nhận tin tức từ trong nước chuyển ra. Ngoài ra, các bạn có thể vào group này, post h́nh, link... để chúng ta có thể trao đổi ư kiến vào tranh luận với nhau.

Địa chỉ của group "Tiếng Nói Dân Chủ tại : http://groups.yahoo.com/group/tiengnoidanchu/

Tôi nghĩ cộng sản việt nam không thể nào có thể firewall được các email và những truy nhập vào yahoo trừ khi họ muốn cô lập với thế giới bên ngoài.

Xin các bạn tham gia và giới thiệu cho các bạn bè trong nước cùng tham gia để họ có thể nhận được những tin tức từ bên ngoài 1 các an toàn và dể dành nhất.

Xin chân thành cám ơn.

-- VAS Moderator (vasgatekeeper@yahoo.com), August 06, 2004

Answers

Tui ở VN vẫn vô forum thoải mái có bị ǵ đâu ông Vas

-- communist (communist@yaheo.com), August 06, 2004.

O ben My nha nao nuoi cho cung lam rieng mot cai cua nho de cho chui vo chui ra ,trai lai nhung nguoi o VN muon vao trang Web cu duong duong ma vao bang cua chanh ,bon lam nhung firewall cua cong san qua My hoc ma doi hon My coi that la ky nhu Nguyen cao Ky .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 07, 2004.

Cám ơn anh bạn communist đă cho biết. Tôi nhận được email của 1 người khác th́ nói đă bị firewall rồi. Tôi nghĩ chắc là tuỳ theo ISP. Có cái th́ đă firewall, có cái th́ chưa. Dù ǵ đi nữa, nếu có bị firewall th́ mời bà con cứ vào Yahoo Group mà tiếp tục bàn luận.

-- VAS Moderator (vasgatekeepers@yahoo.com), August 07, 2004.

cho viet xin password cam on nha

-- tranminhviet (ktsviet@yahoo.com), August 27, 2004.

Moderation questions? read the FAQ